Xem Ngày Khởi Công Sửa Nhà / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 4/2023 # Top View | Apim.edu.vn

Bài Cúng Khởi Công Sửa Nhà

Bài Cúng Khởi Công Sửa Nhà, Bài Cúng Khởi Công, Đơn Xin Chuyển Công Tácrút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở, Mẫu Lệnh Khởi Công Xây Dựng Công Trình, Đơn Xin Rút Khỏi Bch Đoàn Xã Cùng Btv Xã Đoàn, Lệnh Khởi Công Công Trình, Đơn Xin Khởi Công Xây Dựng Công Trình, Bài Khấn Khởi Công Công Trình, Bài Cúng Ong Cong Ong Tao, Thủ Tục Cúng ông Công ông Táo, Bài Cúng ông Công, Thủ Tục Làm Lễ Cúng ông Công ông Táo, Bài Cúng 23 ông Công, Bài Cúng Thổ Công, Mẫu Thư Mời Lễ Khởi Công, Rut Von Khoi Cong Ty, Báo Dân Trí Gia Láo Công Tác Khối Vận, Mau Don Xin Ra Khoi Công Đoàn Công Ty, Đơn Xin Ra Khỏi Bch Công Đoàn Công Ty, Đơn Xin Ra Khỏi Công Đoàn Công Ty, Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Công Đoàn Công Ty, Bài Cúng Quan Thổ Công, Quy Trình Cúng ông Công ông Táo, Mẫu Đơn Xin Rút Vốn Khỏi Công Ty Cổ Phần, Đơn Ra Khỏi Ngành Công An, Mẫu Đơn Khởi Kiện Công An, Mẫu Công Văn Khởi Kiện, Xin Ra Khoi Cong Doan, Mẫu Đơn Rút Khỏi Công Đoàn, Rời Khỏi Công Đoàn, Ra Khỏi Công Đoàn, Thông Báo Khởi Công, Đơn Xin Ra Khỏi Công Đoàn Cơ Sở, Rút Khỏi Công Đoàn, Don Xin Rut Ra Khoi Bch Cong Doan, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Ngành Công An, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Bch Công Đoàn, Bài Khấn Khởi Công, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Nghành Công An, Đơn Xin Rút Khỏi Bch Công Đoàn, Rút Vốn Khỏi Công Ty Cổ Phần, Đơn Xin Ra Khỏi Ngành Công An, Đơn Xin Khởi Công Xây Dựng, Thủ Tục Xin Ra Khỏi Ngành Công An, Mẫu Đơn Khởi Kiện Đòi Nợ Công Ty, Mẫu Thông Báo Khởi Công, Rút Vốn Khỏi Công Ty Tnhh, Mẫu Đơn Khởi Kiện Công Ty, Đon Xin Ra Khỏi Nghành Cong An, Mẫu Thông Báo Khởi Công Hà Nội, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Công Đoàn, Đơn Xin Rút Khỏi Công Đoàn Cơ Sở, Đơn Xin Rút Khỏi Công Đoàn, Đơn Ra Khỏi Công Đoàn, Mẫu Lệnh Khởi Công, Mẫu Đơn Xin Khởi Công Xây Dựng, Đơn Xin Ra Khỏi Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Rút Ra Khỏi Công Đoàn, M Khối Công Thức, Doi Xin Roi Khoi Nghanh Cong An, Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Công Đoàn Cơ Sở, Mau Don Xin Rut Ra Khoi Cong Doan, Don Ra Khoi Cong Doan, Đơ Xin Ra Khoi Bch Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Công Đoàn Cơ Sở, Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Công Đoàn, Văn Khấn Khởi Công Xây Nhà, Mẫu Đơn Xin Rút Ra Khỏi Công Đoàn Cơ Sở, Mau Don Xin Rut Khoi Bch Cong Doan Co So, Mẫu Đơn Xin Rút Vốn Khỏi Công Y Cổ Phần, Xin Rut Khoi Cong Đoan, Đơn Xin Rút Ra Khỏi Ngành Công An, Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Công Ty Tnhh, Mẫu Đơn Xin Rút Vốn Khỏi Công Ty Tnhh, Đơn Xin Ra Khỏi Bch Công Đoàn, Mau Xin Ra Khoi Nghanh Cong An , Báo Thi Đua Vì An Ninh Tổ Quốc Củng Công An, Bài Cúng ông Công Rằm Tháng Giêng, Mẫu Công Văn Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Công Văn Tam Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Nguồn Cung Công Nghệ Cao, Công Văn Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Cùng Quận, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Công Đoàn Ngành, Mẫu Biên Bản Rút Vốn Khỏi Công Ty Cổ Phần, Đơn Rút Khỏi Hội Công Chứng Viên, Công Văn Xin Rút Hàng Ra Khỏi Cảng, Thủ Tục Rút Khỏi Hội Công Chứng Viên, Mẫu Đơn Xin Rút Ra Khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam, Mau Don Xin Ra Khoi To Chuc Cong Doan, Đơn Xin Rút Khỏi Hội Công Chứng Viên, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Tổ Chức Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam, Mẫu Biên Bản Rút Vốn Khỏi Công Ty Tnhh, Mẫu Lệnh Khởi Công Xây Dựng, Đơn Xin Ra Khỏi Tổ Chức Công Đoàn, Công Văn Khôi Phục Mã Số Thuế, Đơn Xin Ra Khỏi Cấp ủy Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đơn Xin Rút Khỏi Tổ Chức Công Đoàn Cơ Sở, Đơn Xin Ra Khỏi Hội Công Chứng Viên,

Bài Cúng Khởi Công Sửa Nhà, Bài Cúng Khởi Công, Đơn Xin Chuyển Công Tácrút Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở, Mẫu Lệnh Khởi Công Xây Dựng Công Trình, Đơn Xin Rút Khỏi Bch Đoàn Xã Cùng Btv Xã Đoàn, Lệnh Khởi Công Công Trình, Đơn Xin Khởi Công Xây Dựng Công Trình, Bài Khấn Khởi Công Công Trình, Bài Cúng Ong Cong Ong Tao, Thủ Tục Cúng ông Công ông Táo, Bài Cúng ông Công, Thủ Tục Làm Lễ Cúng ông Công ông Táo, Bài Cúng 23 ông Công, Bài Cúng Thổ Công, Mẫu Thư Mời Lễ Khởi Công, Rut Von Khoi Cong Ty, Báo Dân Trí Gia Láo Công Tác Khối Vận, Mau Don Xin Ra Khoi Công Đoàn Công Ty, Đơn Xin Ra Khỏi Bch Công Đoàn Công Ty, Đơn Xin Ra Khỏi Công Đoàn Công Ty, Mẫu Đơn Xin Rút Khỏi Công Đoàn Công Ty, Bài Cúng Quan Thổ Công, Quy Trình Cúng ông Công ông Táo, Mẫu Đơn Xin Rút Vốn Khỏi Công Ty Cổ Phần, Đơn Ra Khỏi Ngành Công An, Mẫu Đơn Khởi Kiện Công An, Mẫu Công Văn Khởi Kiện, Xin Ra Khoi Cong Doan, Mẫu Đơn Rút Khỏi Công Đoàn, Rời Khỏi Công Đoàn, Ra Khỏi Công Đoàn, Thông Báo Khởi Công, Đơn Xin Ra Khỏi Công Đoàn Cơ Sở, Rút Khỏi Công Đoàn, Don Xin Rut Ra Khoi Bch Cong Doan, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Ngành Công An, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Bch Công Đoàn, Bài Khấn Khởi Công, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Nghành Công An, Đơn Xin Rút Khỏi Bch Công Đoàn, Rút Vốn Khỏi Công Ty Cổ Phần, Đơn Xin Ra Khỏi Ngành Công An, Đơn Xin Khởi Công Xây Dựng, Thủ Tục Xin Ra Khỏi Ngành Công An, Mẫu Đơn Khởi Kiện Đòi Nợ Công Ty, Mẫu Thông Báo Khởi Công, Rút Vốn Khỏi Công Ty Tnhh, Mẫu Đơn Khởi Kiện Công Ty, Đon Xin Ra Khỏi Nghành Cong An, Mẫu Thông Báo Khởi Công Hà Nội,

Cúng Khởi Công Sửa Chữa Nhà Nên Hay Không Nên Thực Hiện?

Thông thường thì khi chúng ta cất nhà mới mới cúng khởi công. Vậy có nên cúng khởi công sửa chữa nhà hay không? Nếu như cúng thì cần phải chuẩn bị lễ vật và bài văn khấn nào là phù hợp.

Thông thường thì khi gia chủ cất nhà mới. Họ sẽ tổ chức một lễ cúng khởi công và động thổ để cầu mong may mắn. Tuy nhiên nhiều gia chủ thắc mắc rằng việc họ sửa chữa lại nhà ở. Có cần phải tổ chức cúng kiến hay không?.

Và nếu như chúng ta tổ chức cúng thì cần phải chuẩn bị lễ vật và bài văn khấn nào?. Việc cúng khởi công sửa chữa nhà mang ý nghĩa như thế nào trong văn hóa và tâm linh của người Việt.

Để giúp cho gia chủ có thể hiểu rõ hơn về việc cúng khởi công sửa chữa nhà. Bài viết xin chia sẻ cách cúng đúng chuẩn nhất.

Sửa nhà có cần cúng khởi công không, ý nghĩa ra sao?

Sửa chữa nhà là một trong những hoạt động. Mà chúng ta sửa chữa và cải tạo cũng như nâng cấp ngôi nhà theo ý muốn của gia chủ. Chính vì lý do đó mà việc sửa chữa nhà phần nào cũng tác động rất lớn. Đến mảnh đất tại nơi chúng ta sinh sống. Việc động thổ là một trong những việc vô cùng quan trọng. Do đó chúng ta cần phải tổ chức một lễ cúng thông báo sự việc sửa chữa nhà cho thổ công. Cũng như cầu mong nhiều điều may mắn sẽ đến. Cho gia đình sau khi ngôi nhà được sửa chữa xong.

Lễ cúng sửa nhà cần chuẩn bị đầy đủ những lễ vật cần thiết

Chính vì lý do đó theo quan niệm tâm linh của người Việt. Thì chúng ta cần phải cúng khởi công sửa chữa nhà. Đây là một trong những nghi lễ đại gia chủ có thể thông báo với thủ công. Về việc ta sắp sửa chữa nhà ở. Cũng như trình báo với Cửu Huyền Thất Tổ về việc sửa nhà nhà để cầu mong bình an.

Đồng thời trong việc cúng sửa chữa nhà cũng thực hiện một nghi lễ. Đó là bố thí gạo và muối cho vong linh. Để đảm bảo cho quá trình mà chúng ta sửa chữa nhà. Diễn ra một cách suôn sẻ và bình an. Đảm bảo nhà sau khi sửa xong sẽ mang lại rất nhiều may mắn. Và thuận lợi cho gia chủ trên con đường làm ăn.

Cúng sửa chữa nhà là một trong những sự việc quan trọng. Do đó chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ các lễ vật dâng cúng. Để thể hiện được sự thành tâm của gia chủ. Đối với thổ công, người cai quản mảnh đất chúng ta sinh sống.

Lễ cúng sửa chữa nhà gồm những gì?

Lễ vật để dâng cúng sửa chữa nhà mới bao gồm rất nhiều loại thức ăn khác nhau. Trong đó có mâm cúng mặn với bộ tam sên cúng sửa nhà và mâm cúng trái cây. Nếu như gia chủ vẫn chưa biết chuẩn bị lễ vật nào để cúng sửa chữa nhà mới thì có thể tham khảo mâm cúng khởi công sau đây.

Văn khấn bài cúng sửa chữa nhà chuẩn.

Một phần không thể thiếu được trong việc tổ chức cúng sửa chữa nhà đó chính là bài văn khấn. Đây là một lời mời đến thổ công về dự sự kiện cùng gia chủ. Nếu như gia chủ vẫn chưa biết bài văn khấn nào sử dụng cho lễ cúng sửa chữa nhà mới thì có thể tham khảo bài văn khấn mẫu sau đây. Mỗi vùng mày sẽ có một bài văn khấn khác nhau tuy nhiên bài văn khấn ngày được rất nhiều người lựa chọn để sử dụng.

Nam mô a di Đà Phật

Nam mô a di Đà Phật

Nam mô a di Đà Phật

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Hoàn thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần

Con kính lạy Quan Đương niên.

Con kính lạy các tôn thần bản xứ.

Con là:……………………………………..Ngụ tại:……………………………….

Hôm nay là ngày… tháng… năm… con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén hương dâng lên trước án. có lời thưa rằng:. Vì con muốn sửa chữa căn nhà ở địa chỉ…… Là ngôi đương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần. Cúi xin soi xét và cho phép được sửa chữa.

con lòng thành kính mời ngày Kim Niên Đường Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảtnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch Tôn thần và tất cả các vị Thần cai quản khu vực này. Cúi xin các ngày nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con mọi chuyện thuận lợi, công việc hanh thông, chủ thợ bình an, âm phù dương trợ, sở nguyện tòng tâm.

con lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc quanh quất khu vực này, xin mời tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ cũng như chủ thợ đôi bên, khiến cho an lành , công việc chóng thành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật

Nam mô a di Đà Phật

Nam mô a di Đà Phật

Cách cúng sửa chữa nhà chuẩn lễ nghi.

Để giúp cho gia chủ có thể tổ chức lễ cúng sửa chữa nhà đúng với nghi lễ thì chúng tôi xin chia sẻ cách cúng sau đây. Cách cúng này sẽ hướng dẫn từng bước để giúp cho gia chủ có thể dễ dàng cúng sửa chữa nhà đúng nghi lễ.

Chọn ngày và giờ để cúng khởi công sửa chữa nhà

Cũng giống như việc chúng ta cất nhà mới việc sửa chữa nhà cũng rất quan trọng do đó chúng ta cần phải lựa chọn ngày và giờ hợp lý. Tùy theo điều kiện của gia đình mà chúng ta sẽ lựa chọn ngày và giờ sao cho có thể dễ dàng tổ chức lễ cúng sửa chữa nhà. Đối với những gia chủ kỹ càng hơn trong việc tổ chức lễ cúng sửa chữa nhà thì họ sẽ lựa chọn ngày và giờ hợp phong thủy.

Chọn ngày giờ chuẩn sẽ làm cho buổi lễ cúng diễn ra ý nghĩa hơn

Để có thể tìm kiếm được ngày và giờ hợp phong thủy thì chúng ta có thể tham khảo thông qua một vài sách phong thủy.

Hoặc chúng ta cũng có thể liên hệ với một thầy phong thủy. Để nhờ hỗ trợ xem ngày và giờ hợp với bản mệnh của gia chủ. Và một trong những vấn đề mà gia chủ cũng cần lưu ý. Đó là người đứng ra tổ chức lễ cúng sửa chữa nhà. Phải là người phù hợp với năm tổ chức.

Nếu như chúng ta không thể thay thế được thời gian sửa chữa nhà. Thì cũng có thể nhờ người đứng ra cúng dùm. Nếu như chúng ta mượn tuổi để sửa chữa nhà thì gia chủ cần lắng mặt. Để đảm bảo không ảnh hưởng nhiều đến lễ cúng sửa chữa nhà.

Chuẩn bị lễ vật để cúng khởi công sửa chữa nhà

Sau khi chúng ta đã lựa chọn được ngày và giờ hợp lý. Để cúng sửa chữa nhà thì cần phải chuẩn bị lễ vật đầy đủ. Lễ vật dâng cúng phải đầy đủ đồng thời phải đảm bảo chất lượng nhất. Để thể hiện được lòng thành tâm của gia chủ.

Tùy theo yêu cầu của gia chủ mà chúng ta có thể tự mình chuẩn bị lễ vật. Hoặc sử dụng dịch vụ đặt mâm cúng. Giá cả của việc đặt mâm cúng hiện nay cũng tương đương với giá cả thị trường. Do đó gia chủ có thể lựa chọn để tiết kiệm thời gian và công sức.

Chuẩn bị cúng khởi công sửa chữa nhà

Việc đầu tiên mà chúng ta cần làm đó là bài biện tất cả các lễ vật dâng cúng trên chiếc bàn đặt giữa nhà. Hoặc chúng ta cũng có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào trong ngôi nhà. Cảm thấy thuận tiện nhất cho gia chủ. Nhiều gia chủ đặt mâm cúng theo hướng phù hợp với bản mệnh của mình. Với mong muốn mang đến may mắn và bình an.

Gia chủ cúng sửa chữa nhà sẽ đứng ra thắp hương đồng thời đọc văn khấn. Cần phải đọc bài văn khấn to rõ để thể hiện được lòng thành tâm của mình. Khi dâng lễ vật cho thổ công.

Đợi đến khi hương của chúng ta tàn sẽ tiến hành đem vàng mã đi đốt. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành thao tác rải muối và gạo ra khu vực xung quanh để bố thí.

Còn đối với hũ muối gạo và nước. Thì chúng ta cần phải giữ lại để thực hiện lễ cúng nhập trạch. Cho nhà sau khi sửa chữa xong.

Với những thông tin chia sẻ hy vọng bạn đọc. Có thể tổ chức lễ cúng sửa chữa nhà đúng với tâm linh của người Việt.

Nếu như quý khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm đơn vị. Đặt mâm cúng sửa chữa nhà chất lượng và uy tín. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline.07.7878.3838

Để được hỗ trợ tư vấn tận tình để giúp cho gia chủ. Có thể lựa chọn được mâm cúng sửa chữa nhà phù hợp với điều kiện gia đình.

Lễ Cúng Sửa Nhà Gồm Những Gì? Bài Văn Khấn Khởi Công Chuẩn Nhất

Ngôi nhà là tổ ấm của mỗi chúng ta, sau một thời gian dài sử dụng những ngôi nhà đã sẽ bị xuống cấp và hỏng hóc. Để đảm bảo cho tổ ấm, môi trường sống của chúng ta luôn được đảm bảo thì việc sửa nhà là một công việc vô cùng cần thiết. Công việc sửa nhà là một công việc vô cùng quan trọng, chính vì vậy mọi nghi lễ và công việc liên quan đến việc sửa nhà đều được các gia chủ vô cùng quan tâm. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giải đáp hết những thắc mắc về nghi lễ cúng sửa nhà cho các bạn quan tâm.

Có rất nhiều người khi chuẩn bị sửa nhà thường hỏi “Sửa nhà có cần cúng không?”.

Lễ cúng sửa nhà hay còn gọi là lễ cúng khởi công sửa nhà là một nghi lễ vô cùng quan trọng, tuyệt đối không được bỏ qua khi chuẩn bị sửa nhà.

Theo truyền thống của người dân Việt Nam ta, bất cứ một việc quan trọng nào như xây nhà, sửa nhà, đầy tháng cho con… đều phải có lễ cúng lên ông bà tổ tiên, thổ công, thần đất trong nhà.

Nếu như trên trần công việc xin giấy phép sửa nhà của gia chủ đối với chính quyền địa phương là một bước quan trọng, nghi lễ cúng sửa nhà là việc báo cáo với các bậc thần linh, thổ địa dưới âm.

Lễ cúng sửa nhà dù không ép buộc nhưng vẫn nên làm.

Người xưa quan niệm, lễ cúng sửa nhà tổ chức nhằm báo cáo và cầu xin thần linh phù hộ trong quá trình sửa nhà được thuận lợi, mọi việc diễn ra tốt đẹp.

Lễ cúng sửa nhà hay thủ tục cúng sửa nhà vô cùng quan trọng, chính vì thế việc chuẩn bị cho lễ cúng phải thật chu đáo và thật thành tâm.

Dưới đây là những gợi ý cho việc chuẩn bị cho lễ cúng sửa nhà.

Trong mâm lễ vật cúng sửa nhà gia chủ nên lưu ý phải chuẩn bị những đồ lễ sau:

1 bộ đồ lễ tam sinh bao gồm 3 thứ không thể thiếu: trứng luộc, thịt lợn luộc và 1 con tôm luộc.

1 con gà để nguyên con luộc.

Đồ nếp: có thể là bánh chưng hoặc xôi (nên nấu xôi đỗ hoặc xôi gấc để đem lại may mắn).

1 mâm ngũ quả.

1 bình hoa (nên chọn hoa màu đỏ và cắm sổ lẻ nên chọn 9 bông).

5 oản gạo nhỏ (nên chọn loại oản có vỏ màu đỏ).

1 đĩa muối trắng, 1 bát nước trắng, 1 bình rượu trắng, 1 bát gạo cùng 3 chiếc chén nhỏ.

1 bao thuốc lá, 1 lạng chè khô, 5 lễ tiền vàng, nến, 5 bộ trầu cau, 3 miếng trầu têm sẵn.

Bên cạnh mâm cúng phải chuẩn bị đầy đủ, gia chủ cần phải quan tâm và chuẩn bị thật chu đáo bài cúng sửa nhà. Văn cúng sửa nhà phải được ghi ở trong tờ giấy sớ cúng.

Theo như nhiều người, việc làm lễ cúng sửa nhà để cho đúng thường mời thầy cúng về để cúng lễ sửa nhà.

Nên chọn mua những lễ vật cúng ngon, tươi và sạch nhất để làm lễ.

Khi sắm lễ cúng để sửa nhà thì không nên mặc cả.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ bài cúng sửa nhà cùng mâm lễ vật thì cách bày trí và cách cúng cũng là điều vô cùng quan trọng các bạn phải chú ý.

Dù chuẩn bị lễ vật cúng đúng đầy đủ nhưng cách cúng không chính xác thì mọi công tác trong việc sửa nhà đều không gặp suôn sẻ và thuận lợi.

Chọn ngày làm lễ:

Để việc làm lễ sửa nhà được diễn ra một cách suôn sẻ, gia chủ phải chọn ngày – giờ – hướng hợp với tuổi của gia chủ hoặc với người mượn tuổi làm lễ.

Việc chọn ngày làm lễ tốt phải là ngày có chút mưa nhỏ, như vậy mới nhiều tài lộc.

Bài trí mâm lễ cúng:

Tất cả đồ lễ vật cúng sửa nhà phải được đặt trong một chiếc mâm. Chiếc mâm lễ vật phải được đặt lên một chiếc bàn cao và đặt giữa ngôi nhà mà mình đang muốn sửa chữa.

Thực hiện cúng:

Gia chủ phải mặc quần áo sao cho thật trang nghiêm và chính tề. Sau đó, thắp nhang khấn vái 4 phương 8 hướng rồi mới quay lại mâm cỗ cúng để đọc bài khấn cúng sửa nhà.

Sau khi cúng xong, đợi nhang cháy gần hết thì gia chủ đi hóa vàng mã, rải gạo muối.

Sau đó, gia chủ phải tự tay cuốc vào chỗ được động thổ. Sau lễ cúng thợ sửa nhà mới được vào thi công.

Trong lễ cúng sửa nhà, nếu gia chủ mượn tuổi người khác để sửa nhà thì người được mượn tuổi phải tiến hành khấn vái và toàn bộ các nghi lễ trong lễ cúng.

Trong khi lễ cúng diễn ra, gia chủ phải tránh cách xa khoảng 100m trở lên. Sau khi nghi lễ sửa nhà diễn ra xong gia chủ mới được về nhà và chỉ đạo công việc sửa nhà.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về lễ cúng sửa nhà và bài văn khấn cúng chuẩn nhất.

Hy vọng rằng, sau khi đọc xong bài viết này những gia chủ đang chuẩn bị sửa nhà sẽ có thêm kinh nghiệm về mua sắm và cách cúng lễ sửa nhà chuẩn nhất.

Đọc thêm: Bài văn cúng gia tiên & Mâm cơm chuẩn theo phong tục Việt Nam

Quận Lê Chân: Khởi Công Sửa Chữa 2 Nhà “Đại Đoàn Kết” Tặng Hộ Nghèo

21:22 11/04/2019 Thực hiện NQ 08 của BTV Quận ủy Lê Chân về thực hiện NQ05 và NQ 32 của HĐND thành phố; thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 – 2020 của UBND quận, sáng 10-4, quận Lê Chân tổ chức khởi công sửa chữa nhà “Đại đoàn kết” cho 2 hộ nghèo trên địa bàn phường Nghĩa Xá và phường Niệm Nghĩa.

Theo đó 2 hộ nghèo được quận quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở lần này gồm: gia đình bà Nguyễn Thị Thúy, ở 6/3/113 Vũ Chí Thắng, phường Nghĩa Xá và hộ gia đình bà Hoàng Thị Tẻm, ở số 54/169 Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa. Nhằm giúp đỡ các gia đình có chỗ ở ổn định, tạo động lực vươn lên thoát nghèo, lãnh đạo HĐND – UBND quận Lê Chân, Công đoàn cơ quan HĐND – UBND quận đã hỗ trợ kinh phí mỗi gia đình 20 triệu đồng.

Cùng với đó, Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ VN các phường Niệm Nghĩa và Nghĩa Xá đã hỗ trợ mỗi gia đình số tiền 5 triệu đồng. Ngoài ra, cả 2 gia đình bà Hoàng Thị Tẻm và Nguyễn Thị Thúy còn nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể địa phương; các chi bộ, tổ dân phố và gia đình dòng họ.

Để công trình xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ, tại lễ khởi công, đồng chí Chủ tịch UBND quận Lê Chân Phạm Tiến Du đề nghị Phòng LĐTB và XH quận kết hợp với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng công trình; đồng thời tiếp tục rà soát các hộ nghèo đặc biệt khó khăn để kịp thời giúp các hộ giảm nghèo bền vững và sớm hòa nhập với sự phát triển chung của cộng đồng.

Đối với cấp ủy, chính quyền, MTTQ các phường Nghĩa Xá và Niệm Nghĩa cần làm tốt công tác quản lý xây dựng công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ; đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật; tiếp tục vận động nhân dân địa phương tặng các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày để khi công trình hoàn thành, các gia đình trên có đầy đủ vật dụng phục vụ sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho cuộc sống.

Thái Bình

tin bài cùng chuyên mục: