Văn Sớ Cúng Giao Thừa / Top 9 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Apim.edu.vn

Sớ Cúng Giao Thừa 2023 Đầy Đủ

Chia sẽ bạn ✅ Văn Sớ Cúng Giao Thừa 2023 ❣️ Chuẩn Nhất bao gồm sớ cúng giao thừa trong nhà và sớ cúng giao thừa ngoài trời dịp Tết Tân Sửu sắp đến.

Sớ Cúng Giao Thừa

Sớ Giao thừa thường được dùng vào đêm 30 Tết ( hay còn gọi là đêm giao thừa) thời điểm tạm biệt năm cũ và đón chào một năm mới.

Theo quan niệm phong tục tập quán thì lễ cúng giao thừa thường được cử hành ở trong nhà và ngoài trời.

Phục dĩ

Thượng thừa

Đế mệnh vạn phương chức nhâm hiền tri hạ bảo sinh dân nhất tuế đương hành khiển niên chung lễ tống nguyên đán cung nghênh nghị khổn mạo đầu mạo đầu tôn nhan vọng đạt

Viên hữu:

Việt Nam quốc………………………………

Thượng phụng

Phật thánh cúng dưỡng minh liên tiến lễ giao thừa cầu bình an tăng duyên trường thọ sự

Kim thân

Tín chủ:……………………………………………….

Ngôn niệm thần đẳng khấu sinh trần thế mệnh thụ

Thượng cung hà bao hàm trường dưỡng chi công cao nhiên bảo hộ tu bằng vu

Thánh trạch tư nhân…..niên chung…..niên thủy giao thừa thì khắc huy hoàng cung thiết hương đăng tan quân đáo cựu quan hồi nghênh tống

Lễ nghi kính thành đan khổn cẩn cụ sớ văn kiền thân thượng tấu

Cựu niên … vương hành khiển chí đức tôn thần … tào phán quan

Tân niên…vương hành khiển chí đức tôn thần…tào phán quan

Tôn thần

Phù thủy

Động giám

Đức đại khuôn phù ân hoằng bảo hộ hồi triều

Đế khuyết nguyệt trứ hạn ách vu tha phương lưu phúc nhân gian thường tứ trinh tường vu hộ nội tỷ thần đăng gia môn hưng vượng

Nhân vật bình an nhất thiết sở cầu vạn bàn xưng ý quân mông

Thánh đức cộng mộc hồng ân đãng thần hạ tình bất thắng cảm hà chi chí cẩn sớ

… niên…nguyệt….

Sớ cúng giao thừa Trong Nhà

Phục dĩ .

Diêu hành Tam giới chức chưởng vạn ban , sơ niên giao hội chi kỳ tống cựu nghinh tân chi lễ .

Sớ vị : Việt Nam Quốc ………… Gia cư phụng Phật Thánh thượng hương hiến cúng , sơ niên giao hội chi thần kỳ tăng Phúc thọ sự .

Kim tín chủ …………..Thánh đức sĩ oai quang phủ thùy chiếu giám.

Ngôn niệm : Sinh cư trung giới mạng hệ thượng thiên , hà càn khôn phú tải chi ân cảm oai quang phò trì chi đức, tư giả bản nguyệt cát nhật nãi Thánh Thần giao hội chi kỳ , y đệ tử lễ cầu chi nhật kim tắc cẩn cụ sớ văn , hòa nam bái tấu .

…Vương Hành Khiển Hành Binh Chi thần , …Phán Quan Quỷ Vương Sứ Giả , … Vương Hành Khiển Hành Binh Chi Thần , … Phán Quan Quỷ Vương Sứ Giả , nhất thiết oai linh đồng thùy chiếu giám .

Phục nguyện : Đông tàn tống cựu , Xuân chí nghinh tân , kiêm chủ tể thống trị chi bang quyền tri họa Phúc, thừa xa giá tuần hành Tam Giới chức chưởng vạn niên , lâm ngự giao linh tường vân thoại khí .

Nguyện ẩm hưởng Phúc dĩ khang ninh , bảo trai chủ ưng xương thạnh tứ thời lợi lạc an cường , bát tiết phong doanh đại niệm . Cẩn sớ .

Tuế thứ ……… niên …….. nguyệt …….. nhật , thời .Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ .

Sớ cúng giao thừa Ngoài Trời

Sớ cúng giao thừa tại tư gia

Phục dĩ:

Tam dương khai thái, Ngũ phước lâm môn.

Giờ giao thừa đảnh lễ đấng Từ Tôn,

Mùa tuế đán đón mừng xuân Khánh Triệu

Nước Bát Đức thắm hoa lòng hàm tiếu

Mây Tam Đa vờn hương giới khai minh

Hướng tâm thành: lợi lạc chúng sanh

Trình ý khẩn: quang huy quốc độ.

Duyên nay có:

Nước Việt Nam ……….

Chúng con tên: …………

Nhân buổi giao thừa năm mới, đảnh lễ đấng Từ Tôn

Cúng dường chư Phật, Bồ-tát, Thánh Hiền

Bổn thổ Tài thần, Địa thần, Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn thần.

Kỳ nguyện cho đệ tử chúng con:

Thân thể vinh an, gia đình hòa lạc, dân chúng đều hưởng chữ an vui, mọi người được triêm ân phước lợi.

Giờ đây:

Trước cảnh thiêng liêng của mùa Tuế Đán, chúng con thành tâm đảnh lễ: Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam-mô Từ Thị Di Lặc Tôn Phật.

Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nam-mô Diệu Cát Tường Bồ-tát.

Nam-mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-tát.

Nam-mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tát.

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

Kim Niên Đương Cai Hành Khiển Sở Vương Chí Đức Tôn Thần.

Hành Binh Hỏa Tinh Biểu Tào Chí Đức Tôn Thần.

Kính nguyện:

Chư Phật nhủ từ bi vô lượng, ban ân lành khắp cõi nhân gian,

Chúa xuân đem phước lộc đề đa, tạo cảnh mới đại đồng hoàn vũ.

Khiến mọi người ân triêm pháp nhũ, giữ giới mà giác ngộ tâm vương,

Để chúng con tắm ánh xuân huy, niềm vui được tràn lan quốc độ.

Khắp mọi nhà: nhân phong vật phụ,

Khắp mọi người: an lạc thọ khương.

Chúng con tắm gội ánh đạo vàng,

Nhân loại xưng dương mùa xuân thủ.

Người già lão đội ân sâu: Phật từ gia hộ,

Khách thanh niên nhờ đức cả: Cam lộ huân triêm.

Cảnh vui tươi nhuần thấm, điều lợi lạc thực thi.

Cùng sát cánh chen vai làm quang huy quốc độ,

Quyết chung lòng góp sức mà phổ độ quần sanh.

Nhân dân an lạc, thế giới an bình,

Chúng con vô cùng cảm bội chư Phật chứng minh.

Mùa Tuế Đán – giờ giao thừa – Xuân Tân Sửu

Đệ tử chúng con chí thành dâng sớ

Cách Cúng Lễ Giao thừa

Cúng giao thừa ngoài trời

Mâm lễ được sắm trưng bày với tấm lòng thành kính tiễn đưa người Nhà Trời cai quản mình ở năm cũ trở lại Thiên đình và đón người mới xuống sẽ làm nhiệm vụ cai quản Hạ giới năm tới.

Vì việc bàn giao, tiếp quản công việc hết sức khẩn trương nên các vị chỉ có thể ăn vội vàng hoặc mang theo, thậm chí chỉ chứng kiến lòng thành của chủ nhà.

Trên chiếc hương án( bàn để trước bàn thờ) thường bày bát hương và lọ cắm hương, đèn dầu hoặc hai ngọn nến.

Cúng Giao thừa trong nhà

Khi cúng giao thừa trong nhà, tất cả mọi thành viên trong gia đình đứng trang nghiêm chắp tay trước bàn thờ, khấn tổ tiên xin các cụ phù hộ độ trì trong nhà mới, cầu an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, cầu tài cầu lộc, sức khỏe dồi dào bình an vô sự.

Lễ Giao Thừa, Cách Bày Lễ Và Văn Sớ Khấn Nguyện

Lễ là để tạo ra sự chân thành sâu lắng cần cho việc sửa mình. Sửa mình là để giao tiếp với người thành công. Và giao tiếp được với người trong lễ mới sửa được người thuận với mình.

Nhưng nay, lễ là một giá trị rất lớn trong sinh hoạt văn hóa của người Việt chỉ còn lại là sự tùy tiện, ai hiểu sao thì làm vậy. Và tai hại hơn hết, gần đây vì sự quay lại với lễ, với đức tin vào đời sống tín ngưỡng, sự nổi lên của một bộ phận các thầy gọi là phong thủy, càng làm biến dạng một cách đáng báo động về đời sống tín ngưỡng của người dân.

Từ những năm tháng bỏ đi, từ những tháng ngày quên lãng, từ những nhận thức ấu trỉ về lễ về tín ngưỡng và tôn giáo một thời đến khi trở lại, dựng lại niềm tin đã mất chúng ta đã xây nó trên một cái nền – của các bà già truyền miệng. Tai hại là ở đó truyền đi.

Chúng tôi chưa có thời gian chuyên sâu, nhưng xin góp một phần rất nhỏ, từ hiểu biết của mình, xin gởi đến quý vị bài viết này để quý vị nắm được phần nào về lễ giao thừa, cách bày lễ và văn sớ khấn nguyện. Hy vọng bước vào năm mới chúng tôi đi sâu hơn về vấn đề này để cống hiến cho quý vị một cái nhìn toàn cảnh và hiểu biết chính xác về lễ Tết.

Phần I: Cách bày mâm cỗ giao thừa Cách bày bàn lễ

Đây là cách đúng khi thiết một mâm lễ, đó là bao giờ cũng phải có ban thượng và ban hạ. Ban thượng dành cho Thần linh, vị Thần chính trong lễ mình muốn cúng. Ban hạ là những tùy tùng bộ hạ của vị thần đó.

Có thể để một cái bàn lớn trong nhà thường dùng, đặt lên đó một cái mâm nhôm hoặc mâm đồng kê dưới 3 cái chén làm chân, thế là chúng ta có một ban thượng. Những thứ đặt trên bàn, dưới và quanh cái mâm là ban hạ.

Nơi đặt bàn lễ

Tục xưa của cha ông chúng ta, Tết đến, cúng giao thừa chính là cúng lễ “tống cựu nghinh tân”.

Người Việt quan niệm đất có Thổ Công, sông có Hà Bá. Nhất nhất vạn vật đều có chủ, nghĩa là có một vị thần cai quản, làm chủ. Vận hành năm tháng bốn mùa cũng có vị thần. Vì vậy mâm lễ phải đặt ngay trước thềm hiên nhà, ngay chính giữa và mặt xây ra ngoài trời.

Cách bày lễ vật.

Lễ vật của giây phút giao thừa tuyệt đối không được dùng lễ mặn. Chúng ta muốn trời đất giao hòa, chúng ta muốn có vượng khí, chúng ta muốn có sự linh diệu cát tường, thì phải tránh ngay chuyện máu thịt động vật tế lễ.

Thứ nhất, ở nơi đâu có máu xương loài vật và sự chết chóc thì chỉ hấp dẫn ác quỷ và hung thần nhiễu hại. Hãy nhớ điều đó.

Thứ hai, giờ khắc trời đất chuyển giao, là thời khắc thuộc về thanh khí. Đó là lúc năng lượng của khí đang đi lên -hướng thượng, rất tốt để hấp dẫn điều cát tường như ý. Bụt Thích Ca Mâu Ni cũng trong khoảng thời khắc khi sự chuyển giao đã lên đến điểm cân bằng, đó là lúc sao mai vừa lộ mà đạt đến trạng thái giác ngộ. Giữa nhân gian có trược khí và thanh khí, có chiều hướng thượng và hướng hạ. Vì vậy lễ vật là tuyệt đối thanh khiết.

Thứ ba, ai cũng biết câu chuyện cây nêu. Trong câu chuyện cây nêu nói lên việc quỷ ăn rau củ. Và người Việt nhờ Bụt mới đuổi được quỷ ra biển Đông. Và dưới sự van xin của quỷ, con người có thương lượng với quỷ một năm chỉ cho phép quỷ được trở lại vào dịp tết để thăm viếng, nhưng nhìn thấy nơi nào có dấu hiệu cây nêu thì không được đặt chân đến phá hoại.

Ban thượng gồm có 1 đĩa trái cây (5 loại có 5 màu, trái cây gần gũi với vườn quê Việt), 1 đĩa hoa, 3 đĩa chè 2 đĩa xôi loại nhỏ, 2 cốc nước trong, 2 cốc, rót rượu và trà. 1 đĩa cau trầu. 12 ngọn nến nhỏ (nến để trong cái cốc để không bị gió thổi tắt). 1 cốc để gạo dùng làm bát hương thắp. Hương 3 nén, 5 nén, 12 nén hoặc 18 nén.

Ban hạ cũng gồm như trên, có thêm 2 đĩa muối gạo, thêm bánh trái và hoa quả nhiều hơn. Đây là mâm cho những vị tùy tùng bộ hạ của thần linh.

Tất cả là tùy thuộc ở tấm lòng thành và tùy nghi không gian nhà mình. Chỉ có một ban. Nhưng nhớ để cao, không được để trên 1 cái ghế thấp sơ sài quá.

Lễ gồm 1 khay lớn để nải chuối và 5 loại hoa quả trên đó đặt chính giữa. 1 đĩa hoa, 1 đĩa quả, 1 cốc nước trong, 1 cốc rượu, 3 chén chè 2 đĩa xôi, thêm bánh kẹo tùy ý, 1 cốc gạo thay làm bát hương. 12 ngọn nến, 1 đĩa cau trầu. Có thể cắm hương vào trên mâm quả, hoặc xông trầm thơm.

Phần II: Sớ âm hán

“Sớ tống cựu nghinh tân lễ”

Phục dĩ:

Tuần hành tam giới, chức chưởng vạn bang.

Sơ niên giao hội chi kỳ – tống cựu nghinh tân chi lễ.

Sớ vị:

Việt Nam Quốc, Quảng Trị tỉnh, …… huyện, ………. xã, ……… thôn.

Kim tín chủ:

…………………….…………………….

Ngôn niệm:

Sanh cư trung giới, mạng hệ thượng thiên.

Hà càn khôn – phú tải chi ân,

Cảm oai quang – phò trì chi đức.

Tư giả – bổn nguyệt cát nhật,

Nãi Thánh thần – giao hội chi kỳ

Y đệ tử – lễ cầu chi nhật.

Kim tắc, cẩn cụ sớ văn, hòa nam bái tấu:

Nhất tâm phụng thỉnh:

Cựu Bính Thân niên, Đương niên Hành Khiến, Hành binh chi thần, tùy tùng phán quan, Quỹ vương sứ giả!Tân Đinh Dậu niên, Đương niên Hành Khiến, Hành binh chi thần, tùy tùng phán quan, Quỹ vương sứ giả! Nhất thiết oai linh đồng thùy chiếu giám!

Phục nguyện:

Đông tàn tống cựu,

Xuân chí nghinh tân.

Kiêm chủ tể, thống trị chư bang, quyền tri họa phước.

Thừa xa giá, tùng hành tam giới, chức trưởng vạn niên.

Lâm ngự diêu linh,

Tường vân thoại khí.

Nguyện hâm hưởng – phước thọ khương ninh.

Bảo trai chủ – vĩnh ưng xương thạnh.

Tứ thời lợi lạc, an cường bát tiết, phong dinh đại nẫm.

Cẩn sớ!

Phần III: Sớ dịch nghĩa

Văn Sớ

“Lễ Tống Cựu Nghinh Tân”

Phục dĩ (1)

Tuần hành ba cõi, cai quản nhân gian,

Gặp lúc, đầu năm giao hộị

Thiết lễ, tống cựu nghinh tân!

Sớ tâu:

Nay ở,

Nước Việt Nam, tại thôn …………, xã ……………., huyện ………………, tỉnh ……………….,

Gia cư phụng Phật, Thánh – Thần Tổ – Tiên, dâng lên hương hoa, trà quả đèn nến, thực phẩm cúng dường.

Tín chủ chúng con:

Tên họ………………….. chúng tôi năm………………..

Cùng vợ: chúng tôi năm………………..

Và các con: chúng tôi năm………………..…………………..

Thiết nghĩ!

Thân sống dương gian,

Mệnh thuộc thiên giới. (2)

Thuận càn khôn, hưởng ân che chở – Cảm oai quang, nhờ đức phò trì.

Gặp lúc Thánh Thần giao hội

Nhân thế Đệ tử lễ cầu

Nay có sớ văn, kính cẩn dâng lên, cùng nhau bái trình:

PHỤNG THỈNH CUNG TIỂN:

Đức Thánh Hành Khiển năm cũ Bính Thân, vị Thần Hành binh, các vị Phán quan tùy tùng, cùng những Sứ giả làm Quỷ vương hộ giá!

PHỤNG THỈNH CUNG NGHINH:

Đức Thánh Đương niên Hành Khiến năm mới Đinh Dậu, vị Thần Hành binh, các vị Phán quan tùy tùng, cùng những Sứ giả làm Quỷ vương hộ giá!(3)

LẠI NGUYỆN:

Đông qua tống cựu

Xuân đến nghinh tân

Thay mặt Chủ tể, thống trị toàn cầu, biết rõ họa phúc

Thừa hành xa giá, theo khắp ba cõi, đứng đầu vạn năm

Đem đến điều lành

Gieo truyền khí tốt

Nguyện nhận trọn phúc thọ khương ninh

Mong luôn hưởng hưng thịnh, thái bình

Bốn mùa lợi lạc, quanh năm may mắn, Vạn sự hanh thông, công việc thuận tiến.

Cúi đầu cân sớ!

Phần IV: Văn khấn giao thừa trước tổ tiên và tam bảo

Ngưỡng nguyện: Phật pháp tăng tam bảo có mặt khắp mười phương thương tưởng chứng giám!

Ngưỡng nguyện: Việt Nam vạn cổ anh linh, hồn thiêng sông núi, tiên hiền liệt thánh, minh quân đế chúa, văn quan võ tướng, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, có công đóng góp, khai canh lập ấp, dựng làng mở nước, trải dài 5000 năm lịch sử bách tính anh linh chứng giám!

Ngưỡng nguyện: Hết thảy chư vị thiện thần khắp hết nhân gian hộ vệ những người làm lành chứng giám!

Nay đúng thời khắc giao thừa thiêng liêng, tiển năm, đón năm mớ cũ Đinh Dậu, đón năm mới, chúng con kính cẩn dâng lễ lên Tam Bảo, dâng lên Hồn Thiêng sông Núi Anh Linh dân Tộc, dâng lên chư vị Tôn Thần, dâng lên Tổ Tiên, xin chứng nhận mà độ trì ban ơn che chở!

Kính Nghe!

Tự thủa Vua Hùng

Dựng nước Văn Lang

Rạng danh Lạc Việt

Đạo Thờ Tổ Tiên

Truyền đến hôm nay

Năm ngàn năm qua

Văn minh nòi giống

Tứ đó khơi dòng

Là người con Việt

Là người có Đạo

Con nguyện tri ân

Lễ kính cúng dường

Trước dâng lên Bụt

Các bậc sư tổ

Đã đem đạo vàng

Truyền vào nước con

Đời đời nối nhau

Hơn hai ngàn năm

Phát huy sự nghiệp

Giúp nước giúp dân

Kế đến là ơn

Tiên hiền liệt thánh

Chư vị tôn thần

Anh minh che chở

Trước khói hương thơm

Không quên nhớ ơn

Anh hùng liệt nữ

Vị nước quên mình

Con nguyện ghi ơn

Tiên Tổ nội ngoại

Ông bà cha mẹ

Nhiều đời quá vãng

Giờ phút thiêng liêng

Cung Nghinh Tân Xuân

Đinh Dậu Minh Niên

Thiết lễ cúng dường

Dâng Phật Thánh Thần

Hồn thiêng sông núi

Anh linh dân tộc

Bách tính Đại Việt

Nghinh xuân đoàn tụ

Con cháu lạc hồng

Uống nước nhớ nguồn

Tận hiếu tận trung

Trước án hương thiêng

Cúi đầu kính lễ

Nguyện xin chứng giám

Độ trì ban ơn!

(Lời khấn lễ Tống Cựu Nghinh Tân)

Nay giờ khắc thiêng liêng

Phút giao thừa mầu nhiệm

Con thành tâm thiết lễ

Lễ tống cựu nghinh tân

Nguyện khói hương thơm này

Cùng ánh nến rực sáng

Và hoa quả phẩm vật

Từ lòng con thanh tịnh

Dâng lên cúng Thiện thần

Đức Hành Khiến năm cũ

Đức Hành Khiến năm mới

Bính Thân và Đinh Dậu

Cúng các vị Hành binh

Các Phán quan thùy tùng

Chư quỷ vương sứ giả

Có mặt cùng thọ hưởng

Xin chứng cho lòng con

Mà nhận lễ phẩm này.

Chúng con ở nơi đây

Tại số nhà………….

Giờ phút này quý báu

Lòng biết ơn tràn dân

Không quên niềm thương tưởng

Nhớ ân đức cao dày

Của tiên hiền liệt thánh

Bậc Quân chủ, khanh tướng

Người trí dũng anh tài

Và muôn vạn con dân

Của non sông Đất Việt

Đã vì nước quên mình

Gìn giữ vững biên cương

Từ đất liền, hải đảo

Móng Cái đến Cà Mau

Để vẹn nòi Rồng Tiên

Để chung giống Lạc Hồng

Trọn nên nghĩa Đồng Bào

Đạo đức và truyền thống

Hiếu nghĩa và yêu thương.

Hương hoa quả nến đèn

Tâm thành lời khấn nguyện

Xin chứng giám tấc lòng

Mà độ trì ban ơn

Cho gia đình dòng họ

Cho thế hệ tương lai

Hưởng no ấm thanh bình

Được hanh thông công việc

Đạt thành trong ý nguyện.

Con nguyện luôn nỗ lực

Nâng cao tầm hiểu biết

Thực hành các việc thiện

Mở rộng lòng yêu thương

Chung tay góp sức mình

Tạo an lạc hạnh phúc

Cho con và tất cả.

Cúi đầu trước chư vị

Tri ân và kính lễ!

Chú ý:

Với lá sớ trên quý vị chỉ nên: một là đọc bằng âm Hán, hai là chỉ đọc bằng âm Việt đã được dịch. Đó là lá sớ cúng lễ tống cựu nghinh tân. Hai bài văn khấn sau một bài trước ban thờ Tổ tiên trong giờ phút giao thừa. Một bài cúng trước án hương lễ tống cựu nghinh tân. Chúng tôi chỉ dùng là Đương Niên Hành Khiến trước khi chứng minh được nguồn gốc vì sao xưa nay các văn sở dùng tên các vị mà chúng ta cho là ngườ Trung Hoa. Trong tiến Hán, viết là Khiển, nhưng phải đọc là Khiến.

Kính chúc quý vị một năm mới an khang – hạnh phúc!

Bạn đang đọc bài viết Lễ giao thừa, cách bày lễ và văn sớ khấn nguyện tại chuyên mục Phong thủy ứng dụng của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com

Nên Cúng Giao Thừa Và Tết Như Thế Nào Cho Đúng? Sớ Cúng Giao Thừa Và Tết

VẤN: Hằng năm cứ đến tết về, gia đình con cũng thường tổ chức. Tuy nhiên, gia đình con không biết nên khấn nguyện cúng bái như thế nào cho đúng nhất theo nghi lễ của nhà Phật. Có năm con chỉ biết mở kinh Nhật Tụng rồi tụng kinh Giao thừa ngoài ra không biết làm thế nào cả. Xin Sư hoan hỉ chỉ dạy cho chúng con ngày tết đang về nên cúng ông bà như thế nào, nên trang trí bàn thờ ra sao và khấn nguyện như thế nào cho đúng.

ĐÁP: “Cúng giao thừa, cúng ông bà, chào tân niên”, gọi chung là lễ Trừ tịch hay lễ Giao thừa, có ý nghĩa lẽ trời đất có thủy khởi phải có tận cùng, một năm đã bắt đầu ắt phải có hết, bắt đầu từ lúc giao thừa, cũng lại hết vào lúc giao thừa. Theo Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh nghĩa là cũ giao lại, mới tiếp lấy. Chính vì ý nghĩa ấy, nên hàng năm vào lúc giao tiếp giữa hai năm cũ mới này, có lễ Trừ tịch.

Lễ Trừ tịch của người Việt Nam không khác người Trung Hoa, là một lễ diệt trừ ma quỷ, phá tan sự u tối. Phong tục Trung Hoa xưa vào ngày Trừ tịch, tức là ngày 30 Tết có dùng 120 trẻ con trạc chín mười tuổi, mặc áo thâm, đội mũ đỏ, cầm trống vừa đi đường vừa đánh để trừ khử ma quỷ, do đó có danh từ Trừ tịch. Lễ Trừ tịch cử hành vào lúc giao thừa nên lễ này còn mang tên là lễ Giao thừa.

Tại các chùa cũng có cúng lễ giao thừa, chưng dọn những lễ vật và đồ chay, đồng thời với lễ giao thừa nhà chùa còn cúng Phật, tụng kinh lễ rước vía Đức Di Lặc Tôn Phật vào lúc 2330 giờ. Ở các tư gia xưa thường lập bàn thờ ở giữa sân, hoặc ở trước cửa nhà, trường hợp những người ở thành phố không có sân, cũng chưn dọn một chiếc hương án, hoặc một chiếc bàn kê ra nơi phòng khách với mâm lễ vật, có đủ hương đăng hoa quả, bánh mứt ngày tết, tiễn đưa năm cũ qua đi, đón chào năm mới đến.

Người Việt Nam trong đêm Giao thừa, sau khi lễ tổ tiên, mừng ông bà cha mẹ hiện tiền xong, còn có những tục lễ riêng cho tới ngày nay từ thôn quê đến thành thị đa phần vẫn còn gìn giữ, như đi chùa lễ Phật, viếng đình, đền, xin hướng xuất hành, hái lộc.

Kinh nhựt tụng Phật giáo Việt Nam, không có nghi thức hướng dẫn cúng giao thừa, lý do xưa nay Phật giáo không xem lễ đón giao thừa dù rất quan trọng có truyền thống của dân tộc, nhưng không phải là lễ nghi của Phật giáo, các nhà hành đạo không đưa lễ nghi đó vào kinh nhựt tụng. Theo truyền thống của Quan Âm tu viện từ 92 năm qua vào lúc 23 giờ 30 (năm cũ) đến 00 giờ 30 (năm mới) chư giáo phẩm Tăng ni có làm lễ đón giao thừa bằng khóa lễ rước vía Đức Di Lặc Tôn Phật. Gần đây Sư có biên soạn nghi thức lễ vía Đức Di Lặc Tôn Phật vào ngày mùng 01 tháng giêng dành cho chư Tăng ni, Phật tử tu học tại chùa rước vía Phật và đón giao thừa.

Riêng tại tư gia thì quý Phật tử nên thực hiện: 12 giờ trưa ngày 30/chạp (năm cũ) trưng bày hương đăng hoa quả, bánh mứt trên bàn thờ Phật, bàn gia tiên làm lễ rước Ông Bà, chưng nhiều chừng nào thì gặp “vận hên” nhiều chừng đó; tuy nhiên nên làm sao cho tươm tất là quý – đến 23 giờ 30 thắp nhang đèn, mọi người mặc áo tràng đến bàn Phật làm lễ rước vía Đức Di Lặc Tôn Phật cầu phước huệ, cả nhà chỉ lạy 3 lạy và đọc bài:

Giao thừa Nguyên đán lễ thiêng liêng,

Cung thỉnh mười phương Phật Thánh Hiền,

Duyên giác, Thanh văn cùng liệt Tổ,

Thiên thần Hộ pháp với Long thiên.

Thiêu thân liệt Thánh tử vì đạo,

Dũ ánh uy quang giáng tọa tiền,

Lễ nhạc hương hoa xin dâng cúng,

Nguyện cầu ban phước lễ tân niên.

Hôm nay ngày lành Nguyên đán,

Nhất tâm cung đón giao thừa,

Chúng con: theo lệ ngày xưa,

Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.

Truyền thừa di phong thuở trước,

Tâm thành lễ Phật dâng hương.

Cầu tân niên vạn sự cát tường,

Nguyện xuân nhật tam nguyên như ý!

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ tát (3 lần)

Sau đó đến bàn thờ gia tiên vái lạy tưởng niệm cửu huyền thất tổ, tiếp đến thỉnh mời ông bà cha mẹ tại tiền đến ngồi trên ghế trước bàn thờ gia tiên cho con cháu váy lạy, theo thứ lớp “mừng tuổi”, cầu chúc cha mẹ, người lớn sống thêm tuổi thọ và nhận phong bì “lì xì” của người lớn ban cho…

VĂN CÚNG GIAO THỪA TRONG NHÀ.

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 lần )

Kính lạy : Đức Đương Lai hạ sinh Di LẶC Tôn Phật.

Hoàng Thiên , Hậu Thổ chư vị Tôn Thần. – Long Mạch , Táo Quân , chư vị Tôn Thần.

Các cụ Tổ Tiên nội , ngoại chư vị tiên linh.

Nay phút giao thừa năm Giáp Ngọ, chúng con là………………………

Ngụ tại………………………………………

Phút giao thừa vừa tới , nay theo vận luật , tống cựu nghênh tân , giờ Tý đầu Xuân , đón mừng Nguyên Đán , tín chủ chúng con thành tâm , sửa biện hương hoa phẩm vật , nghi lễ cung trần , dâng lên trước án , cúng dâng Phật Thánh , dâng hiến Tôn Thần , tiến cúng Tổ Tiên , đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con xin kính mời :

Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương , Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa , Phúc Đức Chính Thần , các Ngài Ngũ phương , Ngũ thổ , Long Mạch Tài Thần , các Ngài Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời các cụ tiên linh Cao Tằng Tổ Khảo , Cao Tằng Tổ Tỷ , Bá thúc huynh đệ , Cô di tỷ muội , nội ngoại tộc chư vị hương linh cúi xin giáng về linh sàng hâm hưởng lễ vật.

Tín chủ lại kính mời các vị vong linh Tiền chủ , Hậu chủ , y thảo phụ mộc ở trong đất này. Nhân tiết giao thừa , giáng lâm trước án chiêm ngưỡng tân xuân , thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ : Minh niên khang thái , trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an , gia đạo hưng long thịnh vượng. Giũ tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

VĂN CÚNG THẦN LINH TRONG NHÀ ( MÙNG 1 ).

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 LẦN )

Kính lạy : Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

Phật Trời , Hoàng Thiên Hậu Thổ.

Chư vị Tôn Thần.

Hôm nay là ngày mồng 1/giêng , nhằm ngày Nguyên Đán đầu xuân , giải trừ gió đông lạnh lẽo , hung nghiệt tiêu tan , đón mừng Nguyên Đán xuân thiên , mưa móc thấm nhuần , muôn vật tưng bừng đổi mới. Nơi nơi lễ tiết , chốn chốn tường trình.

Tín chủ con là ………………………….. Ngụ tại ……………………………………….

Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa , cơm canh lễ vật bày ra trước án , dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần. Thiết nghĩ Tôn Thần hào khí sáng loà , ân đức rộng lớn. Ngôi cao vạn trượng uy nghi , vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi , Tôn Đức cảm thông. Cúi xin giáng lâm trước án , chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỷ vinh xương , con cháu cát tường khang kiện. Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng , đội đức Tôn Thần Bản xứ. Hộ trì tín chủ , gia lộc gia ân , xá quá trừ tai. Đầu năm chí giữa , nửa năm chí cuối , sự nghiệp hanh thông , sở cầu như ý. Giũ tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

VĂN CÚNG TỔ TIÊN NGÀY MÙNG 1 TẾT.

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT !

Kính lạy : Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật .

Các cụ Tổ Khảo , Tổ Tỷ , Bá thúc huynh đệ , Cô di tỷ muội , đường thượng tiên linh các hương hồn nội tộc , ngoại tộc.

Nay theo Tuế luật , Âm Dương vận hành tới tuần Nguyên Đán , mồng Một đầu xuân mưa móc thấm nhuần , đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức Tổ Tiên , như trời cao biển rộng , khôn

đem tấc cỏ báo ba xuân. Do đó chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật , oản quả hương hoa kính dâng lên trước án.

Kính mời các cụ Cao Tằng Tổ Khảo , Cao Tằng Tổ Tỷ , Bá thúc đệ huynh , Cô di tỷ muội , nam nữ tử tôn nội ngoại. Cúi xin thương xót con cháu , linh thiêng giáng về linh sàng , hâm hưởng lễ vật. Phù hộ độ trì cho con cháu năm mới an khang , mọi bề thuận lợi , sự nghiệp hanh thông. Bốn mùa không hạn ách nào xâm , tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Tín chủ lại mời : các vị vong linh , tiền chủ hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hường. Giũ tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

VĂN CÚNG LỄ TẠ NĂM MỚI ( MÙNG 3 ).

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT ! ( 3 lần )

Kính lạy : Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.

Ngài Đương niên , Ngài Bổn Cảnh Thành Hoàng , các Ngài Thổ Địa , Táo Quân , Long Mạch Tôn Thần

Các Tổ Khảo , Tổ Tỷ , nội ngoại tiên linh.

Hôm nay là ngày mồng ba tháng Giêng năm Quý Tỵ, Tín chủ chúng con ……………………..

Ngụ tại ……………………………………

Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật , phù tửu lễ nghi , cúng dâng trước án. Kính cẩn thưa trình : Tiệc xuân đã mãn , Nguyên Đán đã qua , nay xin thiêu hoá kim nân , lễ tạ Tôn Thần , rước tiễn tiên linh trở về Âm giới. Kính xin : lưu phúc lưu ân , phù hộ độ trì , dương cơ âm mộ , mọi chỗ tốt lành . Cháu con được chữ bình an , gia đạo hưng long thịnh vượng . Lòng thành kính cẩn , lễ bạc tiến dâng , lượng cả xét soi , cúi xin chứng giám.

HT Thích Giác Quang

Sớ Cúng Giao Thừa Tại Tư Gia Dành Cho Bạn

PHĐS – Phật giáo Việt Nam có sự tương tác, đồng thời những nếp sinh hoạt lễ nghi cũng chịu ảnh hưởng tư tưởng Tam giáo đồng nguyên Phật-Nho-Lão, trong đó có sự giao thoa giữa các học thuyết về nhân sinh quan, vũ trụ quan..

Đối với Lão giáo, sau Tết Nguyên đán thường có lễ cúng Ngọc hoàng Thượng đế và các vị tinh tú bằng hình thức cúng đèn. Cùng với tín ngưỡng ấy, chư Tổ sư khéo léo vận dụng và đưa nghi thức đàn tràng Dược Sư vào cùng thời gian, cũng với hình thức cúng đèn mà kinh Dược Sư đề cập. Pháp phương tiện này không chỉ giúp cho việc đưa đàn tràng đạo Phật vào tín ngưỡng dân gian dưới cái nhìn tuệ giác; còn là hình thức đáp ứng nhu cầu tâm linh, hiếu kính của người con Phật. Xin giới thiệu nghi thức giao thừa và lễ Dược Sư kỳ an hội, do Ban Nghi lễ GHPGVN chúng tôi phụng soạn.

SỚ GIAO THỪA

Phục dĩ:

Tam dương khai thái,

Ngũ phước lâm môn.

Giờ giao thừa

Đảnh lễ Đấng Từ Tôn,

Mùa tuế đán

Đón mừng xuân khánh triệu.

Nước bát đức

Thắm hoa lòng hàm tiếu,

Mây tam đa

Vờn hương giới khai minh.

Hướng tâm thành:

Lợi lạc chúng sanh.

Trình ý khẩn:

Quang huy quốc độ.

Duyên nay có: Nước Việt Nam…

Chúng con tên:…

Nhân buổi Giao thừa năm mới,

Đảnh lễ Đấng Từ Tôn,

Cúng dường chư Phật,

Bồ-tát, Thánh hiền.

Bổn thổ Tài thần, Địa thần,

Kim Niên Đương Cai Thái Tuế

Chí Đức Tôn Thần.

Kỳ nguyện cho đệ tử chúng con:

Thân thể vinh an, gia đình hòa lạc,

Dân chúng đều hưởng chữ an vui,

Mọi người được triêm ân phước lợi.

Giờ đây: Trước cảnh thiêng liêng của mùa Tuế Đán, chúng con thành tâm đảnh lễ:

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam-mô Từ Thị Di Lặc Tôn Phật

Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam-mô Diệu Cát Tường Bồ-tát

Nam-mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-tát

Nam-mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tát

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát

Nam-mô Kim Niên Đương Cai Hành Khiển Lưu Vương Chí Đức Tôn Thần

Nam-mô Hành Binh Ngũ Ôn Nguyễn Tào Chí Đức Tôn Thần.

Kính nguyện:

Chư Phật nhủ từ bi vô lượng,

Ban ân lành khắp cõi nhân gian,

Chúa xuân đem phước lộc đề đa,

Tạo cảnh mới đại đồng hoàn vũ.

Khiến mọi người ân triêm pháp nhủ,

Giữ giới mà giác ngộ tâm vương,

Để chúng con tắm ánh xuân huy,

Niềm vui được tràn lan quốc độ,

Khắp mọi nhà: nhân phong vật phụ,

Khắp mọi người: an lạc thọ khương.

Chúng con tắm gội ánh đạo vàng,

Nhân loại xưng dương mùa xuân thủ.

Người già lão đội ân sâu: Phật từ gia hộ,

Khách thanh niên nhờ đức cả: Cam lộ huân triêm.

Cảnh vui tươi nhuần thấm,

Điều lợi lạc thực thi.

Cùng sát cánh chen vai

Làm quang huy quốc tộ,

Quyết chung lòng góp sức

Mà phổ độ quần sanh.

Nhân dân an lạc, thế giới an bình,

Chúng con vô cùng cảm bội

Chư Phật chứng minh.

Mùa Tuế Đán

Giờ Giao thừa Xuân Kỷ Hợi

Đệ tử chúng con

Chí thành dâng sớ.

Văn Sớ Cúng Giao Thừa Tại Gia Nội Dung Đầy Đủ Và Chính Xác Nhất

Giờ giao thừa đảnh lễ đấng Từ Tôn,

Mùa tuế đán đón mừng xuân Khánh Triệu

Nước Bát Đức thắm hoa lòng hàm tiếu

Mây Tam Đa vờn hương giới khai minh

Hướng tâm thành: lợi lạc chúng sanh

Trình ý khẩn: quang huy quốc độ.

Duyên nay có:

Nước Việt Nam, Thành phố / tỉnh… (địa chỉ nơi gia đình cư trú)

Chúng con tên: …………

Nhân buổi giao thừa năm mới, đảnh lễ đấng Từ Tôn

Cúng dường chư Phật, Bồ-tát, Thánh Hiền

Bổn thổ Tài thần, Địa thần, Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn thần.

Kỳ nguyện cho đệ tử chúng con:

Thân thể vinh an, gia đình hòa lạc, dân chúng đều hưởng chữ an vui, mọi người được triêm ân phước lợi.

Nam-mô Từ Thị Di Lặc Tôn Phật.

Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nam-mô Diệu Cát Tường Bồ-tát.

Nam-mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-tát.

Nam-mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tát.

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

Kim Niên Đương Cai Hành Khiển Sở Vương Chí Đức Tôn Thần.

Hành Binh Hỏa Tinh Biểu Tào Chí Đức Tôn Thần.

Kính nguyện:

Chư Phật nhủ từ bi vô lượng, ban ân lành khắp cõi nhân gian,

Chúa xuân đem phước lộc đề đa, tạo cảnh mới đại đồng hoàn vũ.

Khiến mọi người ân triêm pháp nhũ, giữ giới mà giác ngộ tâm vương,

Để chúng con tắm ánh xuân huy, niềm vui được tràn lan quốc độ.

Khắp mọi nhà: nhân phong vật phụ,

Khắp mọi người: an lạc thọ khương.

Chúng con tắm gội ánh đạo vàng,

Nhân loại xưng dương mùa xuân thủ.

Người già lão đội ân sâu: Phật từ gia hộ,

Khách thanh niên nhờ đức cả: Cam lộ huân triêm.

Cảnh vui tươi nhuần thấm, điều lợi lạc thực thi.

Cùng sát cánh chen vai làm quang huy quốc độ,

Quyết chung lòng góp sức mà phổ độ quần sanh.

Nhân dân an lạc, thế giới an bình,

Chúng con vô cùng cảm bội chư Phật chứng minh.

Mùa Tuế Đán – giờ giao thừa – Xuân Bính Thân

Đệ tử chúng con chí thành dâng sớ

(1) Vương hiệu của 12 vị hành binh, hành khiển và phán quan là:

Năm Tý: Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan.

Năm Sửu: Triệu Vương Hành Khiển, Tam Thập lục thương hành binh chi thần, Khúc Tào phán quan.

Năm Dần: Nguy Vương Hành khiển, Mộc Tinh hành binh chi thần, Tiêu Tào phán quan.

Năm Mão: TrịnhVương Hành khiển, Thạch Tinh hành binh chi thần, Liễu Tào phán quan.

Năm Thìn: Sở Vương Hành khiển, Hoả Tinh hành binh chi thần, Biểu Tào phán quan.

Năm Tị: Ngô Vương Hành khiển, Thiên Hao hành binh chi thần, Hứa Tào phán quan.

Năm Ngọ: Tần Vương Hành khiển, Thiên Mao hành binh chi thần, Ngọc Tào phán quan.

Năm Mùi: Tống Vương Hành khiên, Ngũ Đạo hành binh chi thần, Lâm Tào phán quan.

Năm Thân: Tề Vương Hành khiển, Ngũ Miếu hành binh chi thần, Tống Tào phán quan.

Năm Dậu: Lỗ Vương Hành khiển, Ngũ Nhạc hành binh chi thần, Cự Tào phán quan.

Năm Tuất: Việt Vương Hành khiển, Thiên Bá hành binh chi thần, Thành Tào phán quan.

Năm Hợi: Lưu Vương Hành khiển, Ngũ Ôn hành binh chi thần, Nguyễn Tào phán quan.