Tục Cúng 3 Ngày / 2023 / Top 20 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 11/2022 # Top View | Apim.edu.vn

Thủ Tục Cúng 3 Ngày / 2023

Thủ Tục Cúng 7 Ngày, Bài Cúng 3 Ngày, Lễ Cúng 49 Ngày, Bài Cúng 3 Ngày Tết, Bài Cúng Xe Ngày Rằm, Bài Cúng Giỗ 49 Ngày, Bài Cúng Mụ 7 Ngày, Bài Cúng Ngày Thần Tài, Bài Cúng Xe Ngày 16, Thư Mời Cúng 49 Ngày, Thủ Tục Cúng 50 Ngày, Văn Tế Cúng 100 Ngày, Bài Cúng Ngày Rằm, Thủ Tục Cúng Mụ 9 Ngày Cho Bé Gái, Bài Cúng Ngày Giỗ, Bài Cúng 49 Ngày, Bài Cúng Ngày 01, Bài Cúng Ngày 01 Tết, Thủ Tục Làm Lễ Cúng 100 Ngày, Bài Cúng 50 Ngày, Thủ Tục Cúng 3 Ngày, Bài Cúng 21 Ngày, Bài Văn Cúng 49 Ngày, Thủ Tục Cúng 35 Ngày, Thủ Tục Cúng 49 Ngày, Thủ Tục Cúng 100 Ngày, Bài Cúng ông Thần Tài Ngày Rằm, Bài Cúng 100 Ngày, Lễ Cúng 7 Ngày, Lễ Cúng 50 Ngày, Thủ Tục Làm Lễ Cúng 49 Ngày, Bài Cúng 100 Ngày Về Nhà Mới, Bài Cúng 7 Ngày, Thủ Tục Cúng Mụ 7 Ngày Cho Bé Trai, Thủ Tục Cúng 3 Ngày Cho Người Mất, Bai Cung Ngoai Mo 100 Ngay, Lễ Cúng 49 Ngày Gồm Những Gì, Bài Cúng 49 Ngày Ngoài Mộ, Thủ Tục Cúng 49 Ngày Cho Người Mất, Thủ Tục Cúng 100 Ngày Cho Người Mất, Lễ Cúng 7 Ngày Cho Bé Trai, Lễ Cúng 49 Ngày Cho Người Mất, Bài Cúng Hằng Ngày, Bài Cúng 100 Ngày Ngoài Mộ, Bài Cúng 100 Ngày Bát Hương, Văn Khấn Cúng 50 Ngày, Thủ Tục Cúng 49 Ngày Cho Người Chết, Bài Cúng Phật Hàng Ngày, Bài Cúng Ngày 7 Tháng Giêng, Bài Cúng Ngày 07 Tháng Giêng, Bài Cúng Ngày Thanh Minh, Bài Cúng Ngày Mùng 9 Tháng Giêng, Bài Cúng ông Công Ngày Rằm Tháng Giêng, Dàn Bài Đã Có Lần Em Cùng Bố Mẹ Đi Thăm Mộ Người Thân Trong Ngày Lễ Tết, Công Văn Của Bộ Gd-Đt Số 7632/bgd-Đt-gdth Ký Ngày 29/8/2005 Về Việc Hướng Dẫn Học Hai Buổi/ngày ở Bậ, Ngày Quy Định Số 104-qĐ/qutw Ngày 16/02/2017 Của Quân ủy Trung ương, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Hướng Dẫn Số 19-hd/btctw Ngày 12/9/2019 Của, Quy Định Số 126-qĐ/tw Ngày 28/02/2018 Của Bộ Chính Trị, Hướng Dẫn Số 19-hd/btctw Ngày 12/9/2019 Của , 7632/bgdĐt/gdth Ngày 29/8/2005 Của Bộ GdĐt Về Việc Hướng Dẫn Dạy Học 2 Buổi/ngày ở Lớp 1, 2, 3;, QĐ 281/cp Ngày 1/9/1980ong Quân Đội Thực Hiện Theo Quy Định Tại Thông Tư Số 13/nv Ngày 4/9/1972 Của, QĐ 281/cp Ngày 1/9/1980ong Quân Đội Thực Hiện Theo Quy Định Tại Thông Tư Số 13/nv Ngày 4/9/1972 Của , Công Văn Số 7632/bgdĐt/gdth Ngày 29/8/2005 Của Bộ GdĐt Về Việc Hướng Dẫn Dạy Học 2 Buổi/ngày ở Lớp 1, Quy Định Số 228-qĐ/tw, Ngày 07/02/2014 Của Ban Bí Thư Và Hướng Dẫn Số 30-hd/btctw, Ngày 09/02/2015 C, Quy Định Số 228-qĐ/tw, Ngày 07/02/2014 Của Ban Bí Thư Và Hướng Dẫn Số 30-hd/btctw, Ngày 09/02/2015 C, Nghị Quyết 51-nq/tw Ngày 5/9/2019q/tw Ngày 20/7/2005, Bài Thu Hoạch Nghỉ Quyết 55 Ngày Ngày 11-02-2020, Đơn Xin Xác Nhận Hai Ngày Ngày Sinh Là Một Người, Quy Định Số 126 QĐ Tw Ngày 2 6 1997 Ngày 28- 2- 2018, Cách Quy Đổi Ngày âm Sang Ngày Dương, Bài Cúng ông Táo, Bài Cúng Ong Dia, Hỏi Cung Bị Can, Bài Cúng Cầu An, Bài Cúng ông Nội, Cúng Bội, Văn Tế Cúng ông Táo, Văn Tế Cúng Rằm, Bài Cúng Phá Nhà Cũ, Van Cung Đau Nam, Văn Tế Cúng ông Bà, Bài Cúng Cầu Yên Đầu Năm, Bai Cúng Các Bác, Văn Tế Cúng Đất, Cà Phê Thú Cưng, Bài Cúng Cầu Con, Bài Cúng Bội, Bài Cúng Bốc Mộ, Văn Tế Cúng Đất Đầu Năm, Văn Tế Cúng Các Bác, Văn Tế Cúng Cô Hồn Đầu Năm, Văn Tế Cúng Đầu Năm, Văn Cúng Xóm Đầu Năm, Bài Cúng Cầu An Đầu Năm, Bài Cúng ông Thần Tài, Văn Tế Cúng Xe, Văn Tế Cúng Xóm, Bài Cúng 23 Tết, Bài Cúng Tẩy Uế, Mở 2 Văn Bản Cùng Lúc, Bài Cúng Thần Tài,

Thủ Tục Cúng 7 Ngày, Bài Cúng 3 Ngày, Lễ Cúng 49 Ngày, Bài Cúng 3 Ngày Tết, Bài Cúng Xe Ngày Rằm, Bài Cúng Giỗ 49 Ngày, Bài Cúng Mụ 7 Ngày, Bài Cúng Ngày Thần Tài, Bài Cúng Xe Ngày 16, Thư Mời Cúng 49 Ngày, Thủ Tục Cúng 50 Ngày, Văn Tế Cúng 100 Ngày, Bài Cúng Ngày Rằm, Thủ Tục Cúng Mụ 9 Ngày Cho Bé Gái, Bài Cúng Ngày Giỗ, Bài Cúng 49 Ngày, Bài Cúng Ngày 01, Bài Cúng Ngày 01 Tết, Thủ Tục Làm Lễ Cúng 100 Ngày, Bài Cúng 50 Ngày, Thủ Tục Cúng 3 Ngày, Bài Cúng 21 Ngày, Bài Văn Cúng 49 Ngày, Thủ Tục Cúng 35 Ngày, Thủ Tục Cúng 49 Ngày, Thủ Tục Cúng 100 Ngày, Bài Cúng ông Thần Tài Ngày Rằm, Bài Cúng 100 Ngày, Lễ Cúng 7 Ngày, Lễ Cúng 50 Ngày, Thủ Tục Làm Lễ Cúng 49 Ngày, Bài Cúng 100 Ngày Về Nhà Mới, Bài Cúng 7 Ngày, Thủ Tục Cúng Mụ 7 Ngày Cho Bé Trai, Thủ Tục Cúng 3 Ngày Cho Người Mất, Bai Cung Ngoai Mo 100 Ngay, Lễ Cúng 49 Ngày Gồm Những Gì, Bài Cúng 49 Ngày Ngoài Mộ, Thủ Tục Cúng 49 Ngày Cho Người Mất, Thủ Tục Cúng 100 Ngày Cho Người Mất, Lễ Cúng 7 Ngày Cho Bé Trai, Lễ Cúng 49 Ngày Cho Người Mất, Bài Cúng Hằng Ngày, Bài Cúng 100 Ngày Ngoài Mộ, Bài Cúng 100 Ngày Bát Hương, Văn Khấn Cúng 50 Ngày, Thủ Tục Cúng 49 Ngày Cho Người Chết, Bài Cúng Phật Hàng Ngày, Bài Cúng Ngày 7 Tháng Giêng, Bài Cúng Ngày 07 Tháng Giêng,

Tục Cúng 3 Ngày, Mở Cửa Mả Hay Ngày Tam Chiêu Là Gì? / 2023

Trước tiên nói về cúng 3 ngày hoặc ngày Tam Chiêu mà người thế gian còn gọi là ngày (Mở Cửa Mả): Dân gian quan niệm rằng khi chôn cất sau 3 ngày thì hồn phách người chết hội lại tỉnh táo rồi, nhưng nếu không mở cửa mả thì họ không tỉnh hẳn được, không thể trở lên mặt đất, cũng không biết đường về nhà.

Vì vậy cần làm lễ mở cửa mả để cho vong linh tỉnh hẳn có thể lên dương thế và tìm đường về nhà (nơi đặt bàn thờ). Quan niệm này ở mỗi vùng miền đều có cách làm khác nhau, cách gọi cũng khác nhau như : Cúng 3 ngày, Mở cửa mả hay ngày tam chiêu… Sau khi an táng đến ngày thứ ba, con cháu và thầy cúng ra mộ, cúng mở cửa mả.

Tùy nơi có cách tính ba ngày khác nhau. Một số địa phương tính từ ngày mất là ngày thứ nhất. Cách này là do chỉ để người mất, quàn tại gia một ngày đêm, nên sau ngày chôn là đến ngày thứ ba, tiến hành cúng ba ngày luôn, như vậy là hợp lý.Một cách tính nữa, tính từ ngày chôn là ngày thứ nhất. Trường hợp này do quàn tại gia hoặc ở nhà lạnh của bệnh viện quá ba ngày, để chờ con cháu về đông đủ.Dân ta quan niệm rằng sau khi chôn, hồn vẫn còn phiêu diêu chưa ổn định.

Mặt khác trước khi chôn, bàn thờ người chết chưa thật sự yên vị, vì bàn vong di chuyển ra nghĩa địa rồi lại đưa về. Đến ngày thứ ba mọi việc đã chu tất cho bàn thờ, mời hồn người chết về yên vị tọa lạc để con cháu phụng thờ.

Bàn thờ người mới mất để ở vị trí riêng biệt, chưa được đưa thờ chung ở bàn thờ Gia tiên. Vì người mới mất chưa được sạch sẽ. Sắp đặt bàn thờ có ảnh, bát hương…và các thứ cần thiết.

Tùy số lượng câu đối trướng mà treo cho hợp lý quanh bàn thờ. Phía sau bàn thờ, treo cao những bức trướng của dòng họ, tổ chức, tập thể; rồi đến trướng các gia đình thông gia, họ mạc…bạn bè thân hữu. Có thể treo vây quanh tạo không gian ấm cúng cho bàn thờ.

Thủ tục cúng ba ngày phần lớn vẫn do thầy cúng làm.

Từ đây đèn hương liên tục thắp cả ngày và đêm. Bàn thờ có nước, trầu, rượu, hoa quả; vài hôm thay một lần. Hàng ngày sáng chiều đến bữa, đều cúng cơm, coi như cha mẹ, ông bà vẫn bên con cháu dùng bữa hàng ngày.

Cúng cơm này không cầu kỳ, trong nhà ăn gì cúng thức ấy, chỉ một ít tượng trưng, có bát đũa đặt trong một khay nhỏ, và rượu nước, trầu cau…Trước đây cúng ba ngày, còn là dịp để tang chủ mời bà con trong họ ngoài làng, bạn bè thân hữu gần xa đến bầy tỏ lòng cám ơn, xin đại xá cho những thiếu sót, khiếm khuyết không tránh khỏi. Sau đó là tổ chức ăn cỗ.

Bây giờ tục lệ ăn cỗ ba ngày mở rộng như vậy không còn nữa. Tang chủ có mời cũng không mấy ai đi. Tang chủ cám ơn qua các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh và vô tuyến truyền hình.

Việc cúng cơm thường nhật, duy trì ít nhất đủ tuần 49 ngày. Có nhà duy trì đến tuần 100 ngày mới thôi. Hương đèn từ đây cũng tắt. Tục này không thống nhất, có nơi tính ba ngày sau khi mất, có nơi tính ba ngày sau khi chôn.

Xét trong điển lễ thì không có “lễ ba ngày” mà chỉ có “lễ tế ngu” gồm có “sơ ngu”, “tái ngu”, “tam ngu”. “ngu” nghĩa là “yên”, tức là ba lần tế lễ cho yên hồn phách, theo “Thọ mai gia lễ” thì khi chôn xong, rước linh vị về đến nhà tế sơ ngu. Làm sơ ngu xong gặp ngày nhu, (tức là ất, kỷ , tân, quí) làm lế tái ngu, gặp ngày cương (tức là ngày giáp, bính, mậu, canh, nhâm) làm lễ tam ngu.

Một vài điều cần lưu ý trong ngày Tam Chiêu là gì?

Thứ nhất: Về thời gian chiêu hồn thì không phải hễ 3 ngày thì đã hội được đâu, nhưng người ta làm vậy để cho hồn phách sớm hội tụ lại mà thôi, cho nên với những người bị oan thác, chết tức tưởi, đột ngột thì nên làm thêm 1 lần vào ngày thứ 7 sau khi nhập thổ.

Thứ hai: Về quần áo, vật dụng chớ nên đốt ngay khi chết hay chôn theo tất cả, chôn theo chẳng ích lợi gì cho vong linh đâu, họ có mang, có mặc được gì đâu, mà nên hỏa táng bên mộ vào ngày tam chiêu, sẽ giúp cho vong linh theo mùi của mình mà sớm hội hồn, tụ vía.

Thứ ba: Không nhất thiết là cây mía làm niêu đâu, mà dùng cây gì cũng được, nhưng nên buộc một cái khăn của người mất trên đầu cây niêu để hồn vía được chiêu ứng sớm tụ được. Trên đầu cây niêu nên treo theo một chuông gió (điều này ít khi có người làm) vì vong linh còn chưa hội đủ hồn phách nên không thể nhìn chỉ cảm nhận qua mùi vị và sự rung động (âm thanh).

Thứ tư: Con gà không phải là tìm đại một con gà mới lớn là mở cửa mả được, mà nên tìm một con gà trống vừa tập gáy, sau khi dẫn gà đi quanh mộ 3 vòng thì nên nhốt gà lại để gà gáy giúp hồn phách hội lại chứ không phải dẩn đi loanh quanh làm gì không rõ như thế đâu, điều cần là tiếng gáy của nó mà lại không thấy, cái vô nghĩa thì lại cật lực mà làm! Sở dĩ nên chọn gà trống mới tập gáy vì chúng sẽ gáy liên tục không bị chi phối chứ không phải tìm đại một con gà là đúng.

Thứ năm: Việc rãi giấy vàng mả là điều vô minh, sở dĩ khi xưa người ta dụng vàng mã là vì đã ngâm ủ trong quần áo người chết rồi, có mùi chiêu cảm được rồi cho nên người ta mới rãi như thế, vì ngày xưa quần áo rất hiếm, đôi khi chỉ có một vài bộ chôn theo người mất mà thôi, ngày nay nên làm là dùng một bộ quần áo nào người đó còn sống hay mặc nhất rồi tháo ra thành từng sợi chỉ nhỏ mang số chỉ vải đó rãi ra đường làm định hướng cho vong linh biết đường mà về lại nhà.

Nguồn (Quy luật tam giới)

Tục Hóa Vàng Ngày Mùng 3 Tết Của Người Việt / 2023

Thông thường, đến ngày mùng 3 Tết nhiều nhà bắt đầu chuẩn bị mân cơm cúng hóa vàng để tiễn ông bà về nơi an nghỉ sau những ngày đón xuân cùng con cháu. Giấy tiền vàng mã được đốt cho người cõi âm để tỏ lòng thành.

Đốt giấy tiền vàng mã, tục lệ không thể thiếu trong ngày cúng hóa vàng

Đã thành thông lệ, cứ đến ngày mùng 3 Tết tất cả con cháu trong gia đình lại sum họp tại nhà trưởng tộc để để thực hiện việc cúng hóa vàng cho ông bà, tổ tiên. Bữa cơm với sự góp mặt của đầy đủ con cháu, giấy tiền vàng mã chuẩn bị được đốt thành tro bởi họ tin rằng những thứ này đốt xuống người cõi âm sẽ nhận được.

Nghi thức cúng hóa vàng được thực hiện vào đêm giao thừa. Khi chủ nhà chính thức mời những người đã khuất trong gia đình về đón Tết cùng con cháu. Sau những ngày xuân thì giấy tiền vàng mã đặt trên bàn thờ được mang xuống đốt cho người cõi dưới.

Ông Vũ Đức Hoan (51 tuổi, ngụ đường Bình Gĩa, phường 13, quận Tân Bình) cho biết, do gia đình là người gốc Bắc nên tục cúng hóa vàng nhiều năm qua vẫn được gia đình ông Hoan duy trì theo đúng phong tục cổ truyền. Tất cả con cháu đang sinh sống tại các tỉnh phía nam để hội tụ tại nhà ông Hoan để cúng hóa vàng, tiễn đưa tổ tiên. Theo ông Hoan việc hóa vàng cũng đồng nghĩa với những ngày vui xuân đã hết, mọi công việc sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau.

Nhiều người dân tìm đến các chùa để thực hiện lễ hóa vàng, tiễn đưa ông bà tổ tiên

Với đặc thù tại chúng tôi khá nhiều người dân chọn hóa vàng cho tổ tiên tại các chùa lớn như: Vĩnh Nghiêm (quận Phú Nhuận), chùa Vạn Hạnh (Tân Bình) chùa Bà Ấn Độ (quận 1), chùa Bà tuệ Thành Hội Quán (quận 5)…Chính vì thế, ngày mùng 3 Tết tại các chùa này luôn chật cứng người đến tiễn đưa ông bà tổ tiên và cầu bình an cho một năm mới, cầu xin ông bà phù hộ, ban cho những điều may mắn nhất.

“Năm nào cứ đến ngày mùng 3 là cả nhà tôi lại đến chùa Vĩnh Nghiêm để thắp nhang, đốt tiền vàng cho ông bà. Do nhà ở chung cư nên việc cúng hóa vàng không thuận tiện nên tôi đến chùa để tỏ lòng thành. Tiễn đưa ông bà, tổ tiên về lại với thế giới của mình. Qua đó cũng cầu xin tổ tiên phù hộ để có nhiều sức khỏe, làm ăn thuận lợi” – Chị Ngô Thị Thanh Thảo (ngụ quận 3) chia sẻ.

Ghi nhận tại các chùa lớn trên địa bàn thành phố, hầu hết những người dân đến đây để thực hiện việc hóa tiền vàng. Các dịch vụ bán hương, hoa, chim phóng sinh trong chùa cũng được dịp “phát tài”. Với quan niệm ngày xuân đi chùa và làm việc thiện nên nhiều người đã mua chim phóng sinh, làm công đức.

Chim phóng sinh được mọi người chú ý

Tất cả mọi người đều với tấm lòng thành dâng hương trong chùa để cầu mong một năm mới bình an, công việc thành đạt và gia đình hạnh phúc.

Hướng Dẫn Cách Cúng Mùng 3 Tết Chuẩn Phong Tục / 2023

Theo quan niệm lưu truyền trong dân gian, hết 3 ngày Tết nguyên đán cũng là lúc người ta sắm sửa lễ vật, trà quả tiễn ông bà, tổ tiên. Đây còn được gọi là lễ cúng mùng 3 Tết hay còn gọi là lễ hóa vàng, một trong những lễ cúng quan trọng của dịp Tết Nguyên đán – Tết cổ truyền dân tộc. 1. Ý nghĩa của mâm cỗ cúng mùng 3 Tết

Lễ cúng mùng 3 Tết hay còn gọi là lễ hóa vàng theo phong tục dân gian, mâm cỗ cúng mùng 3 Tết là một nghi lễ vô cùng quan trọng trong dịp Tết nguyên đán. Gia chủ dâng lễ lên bề trên, mong bề trên chứng giám lòng thành, phù hộ độ trì cho gia đình một năm mới mạnh khỏe, may mắn, bình an. Đây cũng là lúc tiễn đưa tổ tiên quay về cõi âm cảnh sau khi về sum họp, ăn Tết cùng gia đình, con cháu. Chính vì vậy mà các gia đình luôn phải chú ý chuẩn bị mâm cỗ hóa vàng sao cho đủ đầy, vẹn tròn nhất.

2. Cần chuẩn bị những gì để mâm cúng hóa vàng vẹn tròn, đầy đủ?

Ngày làm lễ cúng mùng 3 Tết sẽ diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào điều kiện công việc, thời gian mà các gia đình có thể làm muộn hơn 1, 2 ngày.

Mâm cỗ cúng mùng 3 Tết tùy vào phong tục tập quán mỗi vùng, miền, và điều kiện của gia đình mà chuẩn bị, tuy nhiên thường có gồm có:

– Bánh chưng

– Dưa hành

– Xôi (xôi gấc, xôi trắng, xôi đỗ…)

– Chả nướng/chả mực

– Giò lụa/giò xào

– Tôm chiên

– Miến nấu lòng gà/miến xào

– Canh măng

– Hoa quả

– Món xào chay

– Vàng mã

– Trầu cau

– Rượu/trà

– Bánh kẹo

– Nước lọc

– Hương, nến

3. Văn khấn cúng mùng 3 Tết (Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hoá Thông tin)

– Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

– Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Long Mạch, Táo Quân, chư vị tôn thần

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ. Chư vị Tôn thần

– Con kính lạy Ngài Đương niên hành khiển, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, các ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch Tôn thần.

– Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, nội ngoại tiên linh.

Hôm nay là ngày mùng 3 tháng giêng năm……………..

Chúng con là: …………………………………………………….tuổi…………………

Hiện cư ngụ tại……………………………………………………………………………

Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ nghi, cung bày trước án. Kính cẩn thưa trình: tiệc xuân đã mãn, Nguyên đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ Tôn thần, rước tiễn âm linh trở về âm cảnh.

Kính xin lưu phúc, lưu ân, phù hộ độ trì dương cơ âm trạch, mọi chỗ tốt lành, con cháu được bách sự như ý, vạn sự bình an, tài lộc song toàn, gia đạo hưng vượng.

Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần)

Website: chúng tôi Fanpage: Trầm Hương Thiền Việt Hotline mua hàng: 0969 77 4444