Cúng Dường Đèn Bơ / Top 12 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 5/2023 # Top View | Apim.edu.vn

Nghi Quỹ Cúng Dường Đèn Bơ

“NHỮNG NGỌN ĐÈN THẮP SÁNG CON ĐƯỜNG VÀ XUA TAN BÓNG TỐI”

 Ngọn đèn bơ này được làm từ chất liệu trân quý,

 Biến hóa thành rộng lớn như cả đại thiên thế giới.

 Ngay chính giữa đại dương vô tận của bơ tan chảy đó

 Là [ngọn lửa tại] tim đèn bơ, cao ngất như núi Tu-Di,

 Chúng con xin dâng lên chư Phật mười phương.

 Mỗi ngọn lửa lại hóa hiện rõ ràng ra thành trăm ngàn ngọn lửa khác,

 Ánh sáng [rực rỡ] phóng tỏa và xua đi hoàn toàn bóng tối vô minh

 Đến từ đỉnh cao nhất của cõi luân hồi cho đến địa ngục khổ đau triền miên không dứt.

 Nguyện cho con được diện kiến tôn nhan chư Phật và chư Bồ tát khắp mười phương.

 Ngọn đèn chân tâm – là tinh túy chân tướng của chúng sinh,

 Được rót đầy bơ tan chảy của Pháp giới hoàn toàn thanh tịnh.

 Từ [ngọn lửa] nơi chính giữa Bồ Đề Tâm trân quý như bảo châu,

 Ánh sáng chứng ngộ tự nhiên của năm thân Phật tỏa chiếu.

 Đây chính là ánh sáng chói lọi của trí tuệ tự sinh khởi.

 Chúng con xin dâng nên chư Đạo Sư, Bổn Tôn, các vị Không Hành Nữ, và các vị Hộ Pháp.

 Nguyện cầu chúng con tu sửa được tất cả những lỗi lầm sa đọa,

 Và nguyện cho chúng con đạt được các thành tựu thế gian và siêu vượt thế gian.

 E MA HO

 Với ánh sáng soi rọi trong trẻo của ngọn đèn đẹp đẽ và diệu kỳ này,

 Chúng con xin dâng lên chư Đạo Sư, Bổn Tôn, các vị Không Hành Nữ, và các vị Hộ Pháp,

 Cùng hải hội chư vị Bổn Tôn của Mạn-đà-la

 Đến từ vô vàn các cõi Tịnh Độ khắp mười phương,

 Bao gồm cả một ngàn vị Phật của Hiền kiếp này.

 [Nguyện cầu] tất cả các chúng sinh trong sáu cõi thấp

 Từ giờ trở đi, và trong tất cả các đời vị lai,

 Sẽ có được linh kiến của tất cả các cõi Tịnh Độ,

 Và nguyện cho họ sẽ hợp nhất với Đấng Bảo Hộ Vô Lượng Quang (Phật A-Di-Đà)

 Là vị Hộ Phật của Tam Bảo và Ba Nguồn Gia Trì.

 Nhờ đạt được cảnh giới (tâm rỗng rang) siêu vượt hư không,

 Xin hãy gia trì cho chúng con tức thời thành tựu lời nguyện này thông qua năng lực của

 Chân lý.

 TADYATHA PANTSA DRIWA AWA BODHA NAYA SWAHA

 (Cuối cùng hồi hướng cho chúng sinh 06 cõi)

Chân Đèn Bơ Cúng Phật

CHÂN ĐÈN BƠ CÚNG PHẬT 

THÔNG TIN SẢN PHẨM :

Tên sản phẩm : Chân Đèn Bơ Cúng Phật 

Mã sản phẩm : TD 151

Chất liệu : đồng mạ bạc

Giá : 4.999.000 / 1 Cái 

Kích thước : cao 29 cm ; đường kính 20 cm ; đường kính đáy 11,5 cm 

Trọng lượng : 2,4 kg / 1 cái                            

Quy trình sản xuất : Handmade(thủ công) 

Phong cách : Tâm Linh  Phật giáo Nepal / Tây Tạng

Ý NGHĨA :

 Cúng dường đèn bơ là cúng dường mãnh liệt nhất bởi lẽ ánh sáng của chúng tượng trưng cho trí tuệ. Ngay khi ngọn đèn xua tan bóng tối, án­h sáng của ngọn đèn biểu hiện sự tan biến của bóng tối vô minh và chứng đắc trí tuệ sáng suốt của Phật. Dâng cúng đèn là cúng dường tánh thấy lên mắt Phật. Vì mắt Phật là mắt trí tuệ, nên chúng không có sự đối nghịch của sáng hay tối. Mắt thường của chúng ta, dù sao đi nữa vẫn bị che lấp bởi bóng tối của hai bất tịnh – Một bất tịnh thô là cảm xúc phiền não (ngã chấp) và một bất tịnh vi tế là sở tri chướng (pháp chấp). Phật không có tâm mong cầu đối với mọi món dâng cúng, nhưng chúng ta cúng dường để tích lũy công đức và trí tuệ cho chính mình.

Nhờ năng lực của tích lũy này, chúng ta có thể loại trừ mọi bất toàn của đôi mắt vô minh của mình và đạt đến tuệ nhãn toàn giác của Phật. Khi chúng ta cúng dường ánh sáng, kết quả của nó là sự chứng ngộ trí tuệ Tịnh quang trong đời này; xóa sạch tâm phân biệt, dẹp tan sự rối loạn và nhận ra Tịnh quang trong cõi bardo; và tăng trưởng trí tuệ trong mỗi đời sống cho đến khi đạt được giác ngộ. Đèn bơ cũng được cúng dường và hồi hướng cho người chết để dẫn họ đi trong bardo bởi ánh sáng trí tuệ. Chúng ta cũng cầu nguyện rằng ánh sáng này sẽ soi đường cho toàn thể chúng sanh trong sáu cõi, tịnh hóa mọi che chướng của họ để họ có thể đánh thức tuệ giác chân thật của chính mình. Với niềm tin và lòng sùng kính chân thành, hãy quán tưởng rằng vô số thiên nữ cúng dường sẽ dâng cúng vô lượng ánh sáng đến toàn thể chư Phật, Bồ tát và Thánh chúng.

Chúng ta có thể đọc tụng bài cúng đèn trong tuyển tập các bài Cầu nguyện cúng dường. Theo truyền thống Phật giáo Kim cang thừa, chúng ta tích lũy công đức để tạo ra những hoàn cảnh thuận lợi trước mắt như sức khỏe, giàu sang và trường thọ và sâu xa hơn là hiển lộ bản tánh trí tuệ của chính chúng ta. Bài kệ Cúng Dường Đèn Bơ Tôn Giả Atisa Mong cho: Chén đựng đèn bơ này trở nên to lớn như chu vi của ba ngàn thế giới! Tim đèn trở thành to lớn như núi chúa Tu Di! Thứ bơ trong lành này bao la như biển cả bốn phương! Hàng trăm triệu ngọn đèn bơ xuất hiện trước mặt mỗi đức Thế tôn! Nhờ thứ ánh sáng này xóa tan đi sự u tối của vô minh trong luân hồi từ cõi trời cao nhất đến địa ngục A tỳ, Nguyện cầu tất cả cõi Tịnh độ của chư Phật và Bồ Tác trong mười phương biểu hiện ra trước mắt con sáng rỡ! OM VAJRA A LOKE AH HUNG EMAHO Con xin thực hành cúng dường những ngọn đèn bơ tuyệt hảo và vô thượng này Đến hàng ngàn vị Phật trong hiền kiếp này và các vị Phật khác Đến các vị thầy (lama), các vị bổn tôn (yidam), các vị hộ pháp và đến pháp hội các vị thánh giả trong cõi mandala của các thế giới trong mười phương vũ trụ.

Nguyện cầu tất cả chúng sanh, thẩy đều là cha con và mẹ con Thực sự thâm nhập được cõi tịnh độ của chư Phật trong tất cả sinh mạng và nơi chốn đầu thai trong kiếp sau Và trở thành không tách rời với đức Phật A Di Đà người bảo hộ chúng sanh! Bằng sức mạnh của chân lý từ các pháp hội các vị thánh giả, của Tam bảo và Tam Gốc (Lama, Yidam, Hộ Pháp), Xin ban phước lành và gia hộ cho lời nguyện này nhanh chóng thành tựu! TADYATHA PANCHA DRIYA AVA BODHA NAYE SVAHA Lời cầu nguyện này, được biên soạn bởi Thánh giả Atisha, được biết đến như lời cầu nguyện được mười tám vị lopon đồng thanh đọc tụng trong các tu viện. Đèn bơ trở thành nguồn sáng của năm thứ ánh sáng trí huệ vô thủy vô chung. OM AH HUNG Trên một hoa sen và đĩa mặt trăng, từ các chữ OM và DHI Xuất hiện 108 các thiên nữ cúng dường đèn Cùng các thứ y phục và trang sức lộng lẫy.

Mỗi một vị cầm một ngọn đèn bơ trong lòng bàn tay Mỗi ngọn đèn lại hiện ra vô số vô biên những thiên nữ khác, không hề khác chi với những thiên nữ ban đầu. Họ cúng dường đèn bơ không ngừng nghỉ Tới vô số pháp hội các vị Bồ Tác, thánh giả hiền hòa và phẫn nộ Trong tất cả Phật độ cùng khắp hư không. Bằng công đức cúng dường những ngọn đèn bơ này Nguyện tất cả những lầm lỡ và sa đọa của chúng sanh sáu cõi, Trước nhất là của (tên của người quá vãng) và những ân nhân trong cuộc sống, được thanh tịnh! Mong cho mọi tri kiến và chướng duyên được tẩy trừ! Mong cho mọi bất thiện nghiệp, những hành động tổn hại và những lỗi lầm được thanh tịnh! Mong cho ba cõi luân hồi rốt không một bóng người! Mong cho ba thân đạo quả (Pháp thân, Báo thân, Hóa thân) được viên thành! Cho đến khi cõi luân hồi sạch không, xin hãy ban cho chúng con năng lực (từ chư Phật) và sự thành tựu (giác ngộ)!

LIÊN HỆ :

Hotline : 0966326796

Website: tinhdelien.com

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIAO HÀNG NHANH

Cách Sử Dụng Đèn Ống Bơ Trang Trí

Đèn ống bơ trang trí giờ đây đã trở nên quá quen thuộc với người tiêu dùng với những tính năng ưu việt của nó. Đôi khi một công trình kiến trúc đẹp lạ mắt không chỉ đơn thuần nằm ở hoàn toàn nhờ bản vẽ và nhà thi công giỏi. Ánh sáng một phần chi phối cảm nhận về cái đẹp trong mắt người thưởng thức.

Sử dụng đèn ống bơ trang trí tạo điểm nhấn là một nghệ thuật

Không gian lý tưởng là không gian được trang trí đẹp bắt mắt với một thiết kế đồng nhất, ánh sáng trang trí tạo nên sự nổi bật trên từng khu vực hay vật thể khác nhau. Nghệ thuật trang trí bằng đèn đã không còn quá xa lạ, khi bạn đứng trước một dãy căn hộ có thiết kế giống nhau thì ánh sáng là thứ tạo nên sự khác biệt cho căn hộ nào đó. Ánh sáng chi phối cảm xúc, cảm nhận tổng quát về một không gian sống.

Một không gian hiện đại với cách phối màu đèn LED âm trần xanh độc đáo.

Tùy vào công trình kiến trúc mà việc lựa chọn cách bố trí ánh sáng đèn LED khác nhau. Bạn có thể kết hợp nhiều loại đèn khác nhau, sử dụng đèn COB để nhấn vào một điểm nào đó trong căn hộ. Chọn một màu nền thích nhờ theo phong cách của bạn với hệ thống đèn ống bơ tán quang. Khi lắp đặt hệ thống, cần chú ý tới chất lượng ánh sáng và độ sáng đồng đều, có hiệu ứng sáng lan tỏa khắp không gian sống. Không nên lạm dụng đèn COB để nhấn quá nhiều vào một góc trang trí nào đó.

Sự kết hợp của ánh sáng với nội thất

Ánh sáng góp phần làm nổi bật kiến trúc nội thất. Để đạt được hiệu quả cao nhất, chúng ta nên dựa vào màu và phong cách nội thất để chọn lựa. Bạn không thể lắp đặt một hệ thống quá nhiều ánh sáng trong một không gian có thiên hướng cổ điển. Một không gian hiện đại là một không gian có cách bố trí đồ đạc khoa học, ánh sáng vừa đủ. Màu sắc thường sẽ có gam màu sáng. Bố trí bộ điều khiển và mạng lưới đèn giúp bạn có thể thay đổi phong cách một cách nhanh chóng.

Ánh sáng kết hợp với màu nội thất tạo nên một không gian cực kỳ thoải mái và dễ chịu.

Trang trí bằng đèn ống bơ chiếu rọi

Cúng Dường Hoa, Quả Đèn, Nước Có Ý Nghĩa Gì?

Phải hiểu được những đồ dùng để cúng Phật, trong những món đồ này thì cúng nước là quan trọng nhất, nước đại biểu cho cái gì?

Đại biểu cho thanh tịnh bình đẳng, là “Bồ Đề tâm”, nhìn thấy ly nước này, thì tâm của ta phải thanh tịnh, tâm của ta phải bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng là chân tâm, biểu thị là cái ý này, không phải là Phật Bồ Tát cần nó để uống.

Cho nên không thể nào cúng trà, nước trà thì có màu sắc, bạn không có thanh tịnh, nhất định phải cúng nước trong, sau khi chúng ta nhìn thấy xong thì biết được nó dạy chúng ta là cái gì?

Cúng đèn, hiện nay có rất nhiều người dùng đèn điện, ngày trước thì dùng đèn dầu, dùng đèn cầy, biểu thị cái gì? Biểu thị quang minh, trong quang minh còn có ý nghĩa rất sâu, “đốt cháy chính mình soi sáng cho người”, vì vậy đèn là đại biểu cho việc chúng ta vì xã hội mà phục vụ, vì chúng sanh mà phục vụ, xả mình vì người, dầu thì càng đốt càng hao, ánh sáng thì càng ngày càng mãnh liệt.

Bạn phải hiểu được cái ý này, nếu không thì việc đốt đèn đó của bạn cũng vô ích, thắp đèn thì có lợi ích gì chứ? Đèn cầy là rõ ràng nhất, đại biểu là đốt cháy chính mình soi sáng cho người khác.

Việc cúng hoa, hoa là đại biểu cho nhân, bạn xem thực vật trước là nở hoa sau mới kết thành quả, hoa tốt thì quả nhất định sẽ tốt, hoa đại biểu cho gì?

Cho thiện hành, bạn hành thiện trên thế gian này chính là hoa, hoa của bạn tốt thì tương lai sẽ có quả tốt, thiện nhân thì có thiện quả, ác nhân thì ắt có ác báo, cho nên hoa và quả thì đại biểu cho nhân quả, dạy bạn nhìn thấy cúng hoa thấy cúng quả, thì bạn liền nghĩ đến nhân quả, có nhân tất có quả, có quả thì phải có nhân, chúng ta ở trong cuộc sống thường ngày khởi tâm động niệm đối người đối sự đối vật, thì phải nghĩ đến việc ta phải trồng nhân tốt, thì ta mới có quả báo tốt, nếu như ta tạo nhân ác, thì tương lai sẽ có ác báo, đạo lý là như vậy, không có cái gì mà không phải là biểu pháp.

Trích từ bài giảng của Pháp sư Tịnh Không

Đại biểu cho thanh tịnh bình đẳng, là “Bồ Đề tâm”, nhìn thấy ly nước này, thì tâm của ta phải thanh tịnh, tâm của ta phải bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng là chân tâm, biểu thị là cái ý này, không phải là Phật Bồ Tát cần nó để uống.Cho nên không thể nào cúng trà, nước trà thì có màu sắc, bạn không có thanh tịnh, nhất định phải cúng nước trong, sau khi chúng ta nhìn thấy xong thì biết được nó dạy chúng ta là cái gì?Cúng đèn, hiện nay có rất nhiều người dùng đèn điện, ngày trước thì dùng đèn dầu, dùng đèn cầy, biểu thị cái gì? Biểu thị quang minh, trong quang minh còn có ý nghĩa rất sâu, “đốt cháy chính mình soi sáng cho người”, vì vậy đèn là đại biểu cho việc chúng ta vì xã hội mà phục vụ, vì chúng sanh mà phục vụ, xả mình vì người, dầu thì càng đốt càng hao, ánh sáng thì càng ngày càng mãnh liệt.Bạn phải hiểu được cái ý này, nếu không thì việc đốt đèn đó của bạn cũng vô ích, thắp đèn thì có lợi ích gì chứ? Đèn cầy là rõ ràng nhất, đại biểu là đốt cháy chính mình soi sáng cho người khác.Việc cúng hoa, hoa là đại biểu cho nhân, bạn xem thực vật trước là nở hoa sau mới kết thành quả, hoa tốt thì quả nhất định sẽ tốt, hoa đại biểu cho gì?Cho thiện hành, bạn hành thiện trên thế gian này chính là hoa, hoa của bạn tốt thì tương lai sẽ có quả tốt, thiện nhân thì có thiện quả, ác nhân thì ắt có ác báo, cho nên hoa và quả thì đại biểu cho nhân quả, dạy bạn nhìn thấy cúng hoa thấy cúng quả, thì bạn liền nghĩ đến nhân quả, có nhân tất có quả, có quả thì phải có nhân, chúng ta ở trong cuộc sống thường ngày khởi tâm động niệm đối người đối sự đối vật, thì phải nghĩ đến việc ta phải trồng nhân tốt, thì ta mới có quả báo tốt, nếu như ta tạo nhân ác, thì tương lai sẽ có ác báo, đạo lý là như vậy, không có cái gì mà không phải là biểu pháp.Trích từ bài giảng của