Cúng Cửu Huyền Vào Ngày Nào / Top 5 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Apim.edu.vn

Cửu Huyền Thất Tổ, Tranh Đồng Thờ Cúng Cửu Huyền Thất Tổ

Cửu huyền thất tổ, tranh đồng thờ cúng cửu huyền thất tổ

Ý nghĩa tranh đồng cửu huyền thất tổ

Cửu huyền thất tổ – Tranh đồng cửu huyền thất tổ thờ cúng, hoành phi câu đối thờ cúng, nơi bán tranh cửu huyền thất tổ thờ cúng, tranh đồng cửu huyền thất tổ. Liên hệ công ty Đồ đồng Việt.

Cửu huyền thất tổ – Tranh đồng cửu huyền thất tổ thờ cúng

Ý nghĩa của bốn chữ “Cửu Huyền thất Tổ”

“Thích độ nhân miễn tam đồ khổ Thoát cửu huyền thất tổ siêu phương”

Ðại ý là giáo lý đức Phật Thích Ca hoá độ chúng sinh để thoát khỏi ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, và có khả năng cứu thoát cửu huyền và thất tổ được siêu thăng

Cửu huyền: Chín đời: Cao, tằng, tổ, cha, mình, con, cháu, chắt, chít. Thất tổ: Bảy đời: Cao, tằng, tổ, cao cao, tằng tằng, tổ tổ, cao tổ

Thất Tổ: Là bảy ông tổ. Tổ là ông nội của đời mình; đi ngược lên sáu đời nữa gọi là thất tổ.

Như vậy, chữ “cửu huyền” bao quát hơn chữ “thất tổ”. Vì “thất tổ” chỉ cho các thế hệ đi trước, còn “cửu huyền” không những chỉ cho bốn thế hệ trước mà còn nhắc đến bốn thế hệ sau nữa. Chính vì vậy, nơi thờ phụng những vị quá vãng còn được gọi là “Nhà Thờ Cửu Huyền” (viết bằng tiếng Việt), thỉnh thoảng dùng bốn chữ “Cửu Huyền thất Tổ” (viết bằng chữ Hán).

Quý Tăng Ni miền Nam và miền Bắc cũng dùng cụm từ này để chỉ cho nơi thờ ông bà, cha mẹ mình nhiều đời, nhưng không phổ biến rộng rãi, các vị thường dùng từ “hương linh” chỉ người đã khuất, và nơi thờ các hương linh ấy được gọi là “bàn linh”. Các tịnh xá thuộc hệ phái Khất Sĩ dùng từ “Cửu Huyền” hoặc cả “Cửu Huyền Thất Tổ” chỉ cho nơi thờ những người đã quá vãng.

Kinh Cúng Cửu Huyền Thất Tổ

Nam mô giáo chủ ta bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn:

Hôm nay ngày lễ giỗ cúng Cửu Huyền của chúng con, chúng con xin trì tụng kinh này, mong Cửu Huyền của chúng con được về cõi an nhàn. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư phật chứng minh.

Khai kinh kệ:

Lời thuyết của phật rất cao sâu

Triệu đời tỷ kiếp con tìm cầu

Hôm nay nghe được lời thầy dạy

Rõ nghĩa Như Nai rất nhiệm mầu.

Cúng Cửu Huyền:

Thành kính lạy Cửu huyền Thất Tổ

Ngỏ đáp ơn báo bổ sanh thành

Con quy y Phật tu hành

Cửu Huyền Thất Tổ lòng thành chứng tri.

Noi theo hạnh từ bi của Phật

Dứt bỏ đi những tật xấu xa

Trau giồi đức hạnh thuần hòa

Đạo Thiền cứu độ Mẹ Cha Cửu huyền.

Nay phẩm vật hiện tiền dâng cúng

Hương đăng hoa chúc tụng cầu xin

Cửu Huyền Thất Tổ Hương Linh

Chứng lòng hiếu thảo ân sinh thuở đầu.

Công dãy dỗ cao sâu thăm thẳm

Công dưỡng nuôi khó gẫm gì hơn

Ăn cay uống đắng không sờn

Vì con đau khổ không hờn phiền chi.

Cha Mẹ rất từ bi hà hải

Nội, Ngoại đồng bác ái tình thương

Cửu Huyền Thất Tổ đồng nương

Từ đời vô thỉ không lường kiếp sinh.

Ân dưỡng dục mênh mông như hải

Ân sanh thành tợ Thái Dương cao

Con nay muốn đáp công lao

Đền ơn, trả nghĩa thế nào cho xong.

Lời phật dạy mênh mông biển khổ

Cõi ta bà không chỗ dựa nương

Chúng sanh vì bởi tình thương

Tình ân tình ái mà vương nghiệp sầu!

Sanh tử mãi biết đâu mà kể

Cứ trầm luân trong Bể Ái, Hà

Cũng vì bản ngã chấp ta

Tham lam sân hận cùng là si mê.

Những tội lỗi không hề dứt bỏ

Đường tử sanh nên khó bước qua

Làm con muốn cứu mẹ cha

Cửu Huyền Thất Tổ Ông Bà đền ân.

Đem phẩm vật cúng dâng Tam Bảo

Nhờ Chư Tăng tâm đạo nguyện cầu

Cầu cho Thất Tổ Cửu Huyền

Siêu sanh Tịnh Độ phước duyên đủ đầy.

Ai muốn đáp công Thầy dạy dỗ

Hãy đền ơn Thất Tổ Cửu Huyền

Chúng sanh tất cả các miền

Thì nên phát đại lời nguyền độ tha.

Trước xuất thế lìa xa cõi tục

Sau diệt tiêu lòng dục tánh phàm

Chẳng còn ưu chuộng muốn ham

Thân tâm Thanh Tịnh già lam dựa kề.

Tu chứng đắc Bồ Đề Phật quả

Độ chúng sanh tất cả siêu thăng

Vượt lên cửu phẩm thượng tầng

Là phương trả nghĩa đáp bằng công lao.

Ai hiếu thảo mau mau ghi nhớ

Muốn đáp đền mối nợ từ xưa

Cần nên thanh tịnh sớm trưa

Công dày quả mãn phước thừa báo ân.

Hồi dướng:

Phẩm kinh con mới tụng rồi

Nguyện đem công đức vào đời chúng con

Chúng con nhất quyết lòng son

Quyết tu Thanh Tịnh không còn trầm luân.

Phật dạy chúng con chỉ “dừng”

Tâm con thanh tịnh luân hồi dừng ngay

Tại nơi Thiền Tông phật đài

Kính xin Đức Phật nhận ngay lời này.

Chúng con kính nguyện tại đây

Luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng

Đời con đã hết gian nan

Cũng nhờ Đức Phật chỉ đàng Thiền Tông.

Tâm con hiện tại đã không

Chúng con một lòng thực hiện thiền tông

Dù cho thế giới hoại không

Hư không có hoại lòng con vẫn bền.

Nhờ Phật con đã đứng lên

Luân hồi sinh tử vượt lên được rồi

Đời con đại phúc Phật ôi!

Hôm nay sinh tử dứt rồi với con.

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

(Trích trong Kinh Tụng Theo Pháp môn Thiền Tông – NXB Hồng Đức)

Lễ Cúng Cửu Huyền Thất Tổ

Theo thông lệ hằng năm vào Rằm tháng 7 (Trung Ngươn), năm nay vào lúc 9 giờ sáng ngày 02-09-2020 tại Trai Đường Nội Ô Tòa Thánh, Lễ Viện lập bàn hương án vọng niệm Chư chơn linh Chức sắc Thiên phong, Cửu Huyền Thất Tổ, Chức việc, Đạo hữu, Chiến sĩ trận vong.

Dự cúng tại buổi Lễ có Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh; Phối Sư Thái Côn Thanh Quyền Thái Chánh Phối Sư Kiêm Quyền Thượng Chánh Phối Sư; Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh Quyền Ngọc Chánh Phối Sư; Phối Sư Hương Đắt Quyền Nữ Chánh Phối Sư cùng quí Chức Sắc Cửu Viện nam nữ, quí Chức việc và Đạo hữu nam nữ tề tựu về Trai đường thành tâm tưởng niệm vọng bái chư Chơn linh quá vãng.

Lễ Cúng được cử hành trang nghiêm và đó cũng là một nét đẹp văn hóa của người Việt nói chung và tín đồ Cao Đài nói riêng.

Sau đó vào Ngọ thời, có buổi cúng Đàn Lễ Trung Ngươn tại Báo Ân Từ.

VIDEO

CDTV 110 – THÔNG TIN ĐẠO SỰ THÁNG 12 – 2020

Bài viết mới nhất

Tin đọc nhiều nhất

Lịch

Thống kê truy cập

Cách Lập Bàn Thờ Cửu Huyền Thất Tổ Như Thế Nào?

Cửu huyền thất tổ có ý nghĩa gì?

Rất nhiều gia đình thờ phụng gia tiên luôn có tấm bảng to với dòng chữ màu đỏ được viết bằng chữ nho đặt chính giữa ngôi nhà đó chính là “Cửu huyền thất tổ”, nhưng có lẽ vì kiểu chữ viết bằng tiếng Hán mà ít người có thể nhận ra nó là gì.

Vậy cửu huyền thất tổ có ý nghĩa gì, con cháu khi thờ cúng cửu huyền thất tổ thì mong muốn những nguyện vọng gì?

“Cửu huyền” theo nhà Phật chỉ chín thế hệ của một gia tộc. Như đã biết, kiếp chúng sanh của con người cần trải qua luân hồi kể từ khi có thân thể đến mất đi và trở về cát bụi.

Còn “Thất tổ” là chỉ bảy đời của dòng họ của gia đình mình.

Như vậy cửu huyền lớn hơn và bao quát cả thất tổ, bao quát cả thế hệ trước lẫn thế hệ sau.

Tóm lại, bốn chữ ” Cửu huyền thất tổ ” chính là mang ý nghĩa nhắc nhở con cháu hãy luôn nhớ bổn phận của mình sinh ra để làm gì và đừng quên trách nhiệm của con cháu, luôn phải nhớ, tôn trọng và hiếu kính ông bà, cha mẹ.

Cách lập bàn thờ cửu huyền thất tổ đúng phong thủy

Cách lập bàn thờ cửu huyền thất tổ không được phép coi thường vì cách lập bàn thờ này cũng chính là cách lập bàn thờ gia tiên. Chính vì thế, các gia chủ cần thực hiện đúng theo các bước cụ thể của phong thủy. Gia chủ khi lập bàn thờ cửu huyền thất tổ phải đảm bảo sự cẩn thận, chi tiết, tỉ mỉ trong từng công đoạn.

Điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất, trước khi lập bàn thờ cửu huyền thất tổ, gia chủ cần chuẩn bị đầy đủ những thứ quan trọng, cần thiết như: vật phẩm thờ cúng, mâm cúng cửu huyền thất tổ.

Để tránh phạm phải những điều kiêng kỵ trong tâm linh, thờ cúng thì gia chủ cần làm những điều sau trước khi đặt các vật phẩm trên lên bàn thờ cửu huyền thất tổ:

Tiếp theo đến việc bốc bát hương: Gia chủ sẽ phải tiến hành theo trình tự các bước được quy định theo phong thủy để đảm bảo sự linh thiêng trong thờ cúng.

Tiếp theo là gia chủ sẽ phải cúng lễ, đọc văn khấn và thắp nhang để an vị bàn thờ. Đợi hết tuần nhang, gia chủ sẽ hạ tất cả đồ cúng lễ xuống, chia cho từng người trong gia đình để hưởng lộc. Lưu ý đặc biệt, gia chủ không được chia đồ thờ cúng xong cho người ngoài để tránh lộc bị thất thoát.

Văn khấn cúng cơm cửu huyền thất tổ

Đốt hương trầm trung lư hương, thắp đèn, đốt nhang đứng trang nghiêm trước bài vị, xá 3 xá sau đó đưa nhanh lên trán và khấn. “Hôm nay là ngày…….tháng……….năm ……….(Chúng) con thành tâm kính thỉnh và hết sức biết ơn cao cả của Cửu huyền thất tổ và Nội ngoại tông thân. Kính thỉnh. “ Xá ba xá. Cắm nhang vào lư hương. Nhang trường cắm phía trước, các cây nhang nhỏ cắp phía sau (trong) tạo thành ba điểm rời nhau, có trật tự (không cắm loạn xạ, bừa bãi). -Thay chun nước lạnh bằng nước trà. -(Tất cả) Quỳ xuống, lạy bốn lạy. Đứng dậy xá ba xá. -Lễ an vị xong. Ngoài Cửu Huyền Thất Tổ, các bạn có thể thờ nhiều Hoành Phi Câu Đối khác rất thông dụng như: VẠN CỔ ANH LINH (Muôn thuở linh thiêng), LƯU PHÚC LƯU ÂN (Lưu giữ mãi ân đức), ĐỨC LƯU QUANG ( Đức độ sáng mãi), PHÚC MÃN ĐƯỜNG (Phúc đầy nhà), PHÚC LAI THÀNH (Phúc sẽ tạo nên), ẨM HÀ TƯ NGUYÊN (Uống nước nhớ nguồn) (Chúng) con tên là ……………., ………..tuổi, ở tại………………Được ngày lành tháng tốt, (chúng) con thành tâm kính thỉnh Cửu Huyền Thất Tổ, nội ngoại tông thân, đồng lai lâm tọa vị, chứng minh lòng thành của con cháu.Kính mong Cửu huyền thất tổ anh linh, phù hộ độ trì cho (chúng) con và gia đình được bình an mạnh khỏe, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, công việc làm ăn được thuận lợi may mắn.

Cách bày trí bàn thờ cửu huyền thất tổ

Việc đặt vị trí bàn thờ cửu huyền thất tổ cũng rất quan trọng. Cần phải đặt đúng vị trí thì việc kết nối với người âm mới thực sự trọn vẹn. Gốm Sứ Bát Tràng News xin lưu ý cho bạn đọc một số vị trí đặt bàn thờ cửu huyền thất tổ nên tránh:

Gia chủ không được bàn thờ Cửu Huyền trong một lồng kiếng, hộp hoặc để vật gì lên trên, kể cả Kinh sách Phật. Như thế là không tôn trọng cửu huyền thất tổ, dễ chọc giận các vị thần linh.

Bạn cũng không được phép đặt bàn thờ Cửu Huyền ngay dưới bàn thờ Phật mà nên đặt phía dưới nhưng lệch sang một bên để thể hiện sự tôn trọng đến các vị thần. Vì có khi Tổ tiên, ông bà, cha mẹ ta nhiều đời trước không tu theo đạo Phật, do vậy cần phải đặt riêng biệt và đúng vị trí.

Việc thờ cúng cửu huyền thất tổ rất quan trọng, thể hiện đạo lý làm người, uống nước nhớ nguồn, cũng như lời cầu mong các vị thần tiên giúp gia đình an ổn, hạnh phúc. Còn nếu đặt bàn thờ cửu huyền thất tổ ngược lại với phong thủy thì có thể sẽ làm cho gia đạo bất hòa, cũng như người ngoài nhìn vào sẽ cho mình là người không hiểu đạo vậy.

Mặc dù văn hóa của Việt Nam đã trải qua rất nhiều những thay đổi nhưng cái cốt lõi chúng ta vẫn phải giữ gìn được, nhất là văn hóa thờ cúng. Cách lập bàn thờ cửu huyền thất tổ không phải quá khó nhưng cũng không dễ đối với những người mới lập lần đầu tiên.

Hy vọng sau bài viết này của Gốm Sứ Bát Tràng News, bạn đã nắm được phần nào cách lập bàn thờ cửu huyền thất tổ đúng phong thủy.