Cúng Chư Tăng / Top 5 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 4/2023 # Top View | Apim.edu.vn

Lễ Vu Lan Và Cúng Dường Chư Tăng

Sáng ngày 25-8-2018 (Rằm tháng 7 Mậu Tuất), Chùa PH Xá Lợi đã trang trọng tổ chức Lễ Vu Lan. Mở đầu, là khóa lễ Kinh Vu Lan do Đạo tràng Dược sư phụ trách. Sau thời kinh Vu Lan, đông đảo Phật tử đã vân tập về Chánh điện để đảnh lễ Phật, chư Tăng và tiến hành buổi lễ.

Cư sĩ Minh Ngọc thay mặt Phật tử các đạo tràng đã tác bạch với các chư Tăng, theo truyền thống Phật giáo Bắc tông, rằm tháng 7 là là lễ Vu lan báo hiếu tưởng niệm, tri ân và báo ân của người con đối với cha mẹ. Đây cũng là ngày tự tứ của toàn thể Tăng chúng sau 3 tháng an cư kiết hạ, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới định. Do đó, Phật tử muốn cúng dường tịnh tài, tịnh vật cho chư Tăng theo truyền thống.

Hòa thượng Thích Hiển Tu, Viện chủ Chùa PH Xá Lợi, thay mặt chư Tăng đang an cư tại chùa đã ban đạo từ cho hàng Phật tử. Hòa thượng đã nói rõ ý nghĩa của ngày Vu Lan là báo hiếu, báo ân cho cha mẹ, đồng thới cũng là ngày tự tứ của chư Tăng mười phương sau ba tháng an cư kiết hạ nhằm thúc liễm thân tâm. Hòa thượng đã chấp nhận tấm lòng của các Phật tử cúng dường cho chư Tăng. Được biết, mùa an cư năm nay, Chùa PH Xá Lợi đã tiếp đón 20 vị Tăng về tu tập.

Chiều cùng ngày, Chùa PH Xá Lợi cũng đã tổ chức lễ quy y cho 61 Phật tử.

Gia đình Phật tử Xá Lợi cài hoa hồng cho người đến lễ chùa

Cư sĩ Minh Ngọc tác bạch cùng chư Tăng

Hòa thượng Viện chủ Thích Hiển Tu ban đạo từ

Chư Tăng an cư kiết hạ tại Chùa Phật học xá Lợi

Phật Tử Không Về Chùa Được, Cúng Dường Chư Tăng Thì Vong Linh Có Nhận Được Không?

“Đúng theo tinh thần đạo Phật, khi chúng ta khởi tâm là Đức Phật liền biết. Cho nên mới gọi “Tâm xuất là Phật biết, Phật chứng”. Các con muốn cúng dường thì ngay từ nhà, khi các con phát tâm là Đức Phật đã chứng cho rồi, mười phương chư Phật đã chứng biết”. – Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Với lòng tin kính Tam Bảo, tôn kính chư Tăng – một trong ba ngôi quý báu nhất của thế gian, nhiều Phật tử ở xa chùa cả nghìn cây số hoặc không đủ duyên về chùa nhưng vẫn phát tâm gửi vật phẩm, tịnh tài về chùa để cúng dường lên Tăng chúng. Tuy nhiên, nhiều Phật tử đặt ra câu hỏi là không về chùa được mà cúng dường chư Tăng để hồi hướng phước báu cho vong linh thì có được lợi ích hay không? Để giải đáp thắc mắc trên, chùa Ba Vàng xin gửi đến quý Phật tử bài viết:“Phật tử không về chùa được, cúng dường chư Tăng thì vong linh có nhận được không?” sau đây!

Nhân duyên để vong linh nhận được phước báu

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng chia sẻ: “Thế còn chúng ta cúng dường đến Tam Bảo, đến chúng Tăng, hồi hướng phước báu ấy cho thân nhân mình thì chắc chắn vong linh nhà mình được thọ hưởng phước phần. Lớn hay nhỏ là còn tùy thuộc vào duyên của mình và duyên của người nhận, nhưng mà chắc chắn có phước. Vong linh có phước thì sẽ bớt khổ hơn. Việc cúng dường lên Tam Bảo đến chúng Tăng để hồi hướng phước báu cho vong linh, cho người thân của mình là hiệu quả nhất, là lợi ích lớn nhất”.

>>> Tam Bảo, quy y Tam Bảo là gì? Tại sao Phật Pháp Tăng lại cao quý?

Đây cũng là phương pháp Đức Thế Tôn của chúng ta chỉ dạy trong các bài kinh Nikaya, kinh Vu Lan Bồn, kinh Địa Tạng… Để cúng dường sinh được phước báu thù thắng, vong linh nhận được phước báu cần hội đủ các duyên:

Về phía người nhận cúng dường, trong kinh Tăng Chi Bộ III, phẩm chư Thiên, phần Bố thí, Đức Phật dạy: “Những người nhận phẩm vật bố thí, đã được ly tham hay đang thực hành hạnh ly tham; đã được ly sân hay đang thực hành hạnh ly sân; đã được ly si hay đang thực hành hạnh ly si”. Từ lời Đức Phật dạy, chúng ta thấy rằng việc cúng dường lên Tăng đoàn tu tập phạm hạnh đang thực hành các pháp giải thoát sẽ giúp vong linh có được phúc báu hồi hướng.

Về phía người cúng dường, chắc hẳn chúng ta đều mong muốn có được phước báu lớn để hồi hướng phần phúc ấy cho thân quyến của mình. Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng chia sẻ: “Đúng theo tinh thần đạo Phật, khi chúng ta khởi tâm là Đức Phật liền biết. Cho nên mới gọi “Tâm xuất là Phật biết, Phật chứng”. Các con muốn cúng dường thì ngay từ nhà, khi các con phát tâm là Đức Phật đã chứng cho rồi, mười phương chư Phật đã chứng biết”. Do vậy, khi không đủ duyên về chùa thì chúng ta có thể cúng dường Tam Bảo, chư Tăng bằng cách gửi từ xa về chùa thì cũng được phước báu. Và phần phước ấy, chúng ta có thể hồi hướng cho vong linh để họ tăng thêm phước báu, có cơ duyên sinh lên những cảnh giới cao hơn.

Bên cạnh đó, Sư Phụ từng chỉ dạy: “Có được phúc là do chúng ta làm việc thiện. Quả phúc lớn hay nhỏ, phụ thuộc vào lực của tâm trong khi làm việc thiện. Năng lực tâm mình phát ra như thế nào thì phúc báu của mình như vậy. Cũng làm một việc thiện như vậy nhưng mà mình được quả phúc khác nhau. Và quả phúc đến nhanh hay chậm cũng do tốc lực tâm của mình. Nếu chúng ta làm việc thiện với tâm nhiệt thành, mạnh mẽ thì quả phúc đến rất nhanh. Còn cũng làm việc thiện ấy nhưng làm với tâm lờ đờ, lững thững, miễn cưỡng thì quả phúc có nhưng nó vừa nhỏ, vừa đến chậm”. Cũng trong kinh Tăng Chi Bộ III, phẩm chư Thiên, phần Bố thí, Đức Phật dạy: “Này các Tỷ-kheo, người bố thí, trước khi bố thí, ý được vui lòng; trong khi bố thí, tâm được tịnh tín; sau khi bố thí, cảm thấy hoan hỷ”. Như vậy, y lời Đức Phật và sự chỉ dạy trên Sư Phụ, chúng ta thấy rằng khi phát tâm cúng dường Tam Bảo người dâng cúng nên khởi tín tâm đối với Phật, tín tâm đối với Pháp, và tín tâm đối với chư Tăng phạm hạnh.

Về phía người được hồi hướng phước báu, trong kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy khi chúng ta hồi hướng phước báu đến cho người đã mất thì họ sẽ được thọ nhận một phần phước báu. Ở đây, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cũng giảng giải: Phần phước này lớn hay nhỏ phụ thuộc vào người được hồi hướng. Nếu họ sinh được tâm hoan hỷ, vui vẻ thì họ nhận được phần phước rất lớn, và ngược lại họ chỉ nhận được một phần phước nhỏ. Sư Phụ chia sẻ: “Giống như bà Thanh Đề, khi đại Tăng chú nguyện hồi hướng cho bà ấy thì bà khởi được tâm xả tham. Bà không có tâm tham, ích kỷ nữa và bà được hưởng trọn vẹn phước báu mà chư Phật và chúng Tăng hồi hướng cho bà ấy. Phước báu đầy đủ như thế, cho nên bà mới được sinh Thiên ngay trong ngày hôm đấy”.

Về phía đồ cúng dường: Vật cúng dường thanh tịnh (phù hợp với việc tu tập và hoằng Pháp)

Vong linh cách bao nhiêu kiếp thì nhận được phước báu?

Có nhiều Phật tử thắc mắc, khi cúng dường chư Tăng thì chúng ta có thể hồi hướng phước báu đến thân quyến quá vãng trong bao nhiêu kiếp trở lại? Về vấn đề này, chúng ta cùng đến với bài kinh Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường thuộc Tiểu bộ kinh Nikaya mà Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng: Có nhóm người vì làm ác mà bị đọa sinh vào địa ngục, sau đó tái sinh vào loài ngạ quỷ. Trải qua 184 kiếp, vào thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, các ngạ quỷ này đi loanh quanh khắp nơi, chúng mong ước vua Bình Sa – là quyến thuộc của chúng trong nhiều kiếp về trước sẽ làm lễ cúng dường Đức Phật và hồi hướng công đức ấy cho chúng. Thế nhưng, khi dâng lễ, nhà vua lại không hồi hướng nên các ngạ quỷ không nhận được thí vật nào, chúng rất thất vọng và thốt tiếng kêu thảm thiết mỗi đêm ở hoàng cung. Những âm thanh ấy khiến vua Bình Sa hoảng sợ và ông đã đến bạch Phật. Sau khi được Đức Phật chỉ dạy, vua Bình Sa xin được cúng dường lên Phật và sẽ hồi hướng công đức lễ vật ấy cho các ngạ quỷ. Ngày cúng dường Đức Thế Tôn, vua Bình Sa hồi hướng nên các ngạ quỷ được thọ nhận phước báu, đều được an lạc, hoan hỷ và được thoát kiếp ngạ quỷ đói khổ, sinh lên cõi Trời. Qua đây chúng ta biết rằng, nếu vong linh ngạ quỷ có duyên huyết thống với chúng ta, họ sẽ luôn theo và cầu cứu mình dù là cách bao nhiêu kiếp. Duyên hội ngộ này, không bị ngăn cách bởi không gian và thời gian.

Từ lời Sư Phụ giảng, chúng ta thấy rằng dù ở nơi nào, gần chùa hay xa chùa chúng ta cũng có thể cúng dường chư Tăng tu tập phạm hạnh trai giới và hồi hướng phúc này đến cho vong linh, thì chúng sẽ nhận được phần phúc báu đó và được tăng phúc tiêu nghiệp. Mùa Vu Lan năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, các Phật tử không thể về chùa, nhưng nếu với tâm thành kính, muốn báo hiếu ông bà, tiên tổ, người thân đã quá vãng bằng cách cúng dường Tam Bảo thì thân quyến đều được hưởng phần phước báu thù thắng.

Tp. Hcm: Đạo Tràng Bát Quan Trai Tổ Đình Phổ Quang Sớt Bát Cúng Dường Chư Tăng

Sáng qua, ngày 5 tháng 7 năm 2020 (Nhằm ngày 15/05/Canh Tý). Tại Tổ đình Phổ Quang (127/25/13 Cô Giang, Phường 1, Quận Phú Nhuận) đã diễn ra lễ cúng dường trai Tăng (lễ sớt bát) nhân kỳ sinh hoạt tu học của đạo tràng bát quan trai Tổ đình Phổ Quang.

Sau lời tác bạch của đại diện Phật tử, Hòa thượng Thích Thanh Hùng đã ban lời đạo từ cho hàng phật tử và nhắc lại nguồn gốc của truyền thống giáo đoàn thời Đức Phật vân du khất thực hóa duyên. Hòa thượng cũng đã thay lời ban tổ chức gửi lời tán thán công đức đối với Phật tử. Dịp này các Phật tử đã được kết duyên lành với phật pháp thông qua việc hỷ cúng – sớt bát phẩm vật,… được gieo duyên cúng dường đến chư chư Tôn đức hành giả an cư, để trong đời sống hiện tại thân quyến của quý phật tử luôn được an vui, vạn sự kiết tường trong ánh từ quang của chư Phật và tăng trưởng phước báu, chú nguyện cho cửu huyền thất tổ đã quá vãng được siêu sinh lạc quốc.

Trước đó, nhân kỳ tu học 1 ngày của đạo tràng bát quan trai tại Tổ đình Phổ Quang, gần 500 Phật tử đạo tràng đã vân tập về chánh điện Tổ đình để tụng thời kinh “Tự thủ lăng nghiêm” và lắng nghe Hòa thượng Thích Thanh Hùng – Đệ nhất giới sư truyền trao giới pháp. Hòa thượng chia sẻ: 1 ngày đêm tu học tuy là khoảng thời gian ngắn nhưng với tâm nguyện, nguyện lực và hạnh lực của người con Phật, biết vận dụng thời gian ngắn đó để nương vào giới pháp của đức Phật để tu tập thì công đức của người Phật tử vô cùng to lớn, cho nên người Phật tử chúng ta phải cẩn trọng để đem lại an lạc cho chính mình, khi chúng ta có an lạc, giải thoát, công đức đó được nhân lên thì mới có điều kiện thù báo “Tứ trọng ân”, lợi mình lợi người, được như vậy thì 1 ngày tu thanh tịnh, như nguyện thì công đức đó vô lượng vô biên.

Được biết, dưới sự chủ trì hướng dẫn của Hòa thượng Thích Thanh Hùng, chương trình tu học của Đạo tràng đã luôn được duy trì đều đặn hàng tháng. Các Phật tử về tham dự đều chung một nguyện vọng tu tập, khát khao được đón nhận Phật pháp để chế tác được năng lượng bình an thật sự, làm bước đệm cho những bước tiến mới trong đời sống tâm linh, từ đó áp dụng nhiều hơn lời Phật dạy vào đời sống thực tại của mình.

Ngày Đầu Tiên Trong Chương Trình Sớt Bát Cúng Dường Chư Tăng Chùa Ba Vàng Nguyện Cầu Đất Nước Bình An, Thái Hòa

Thực hành lời sách tấn của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến qua sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh về hạnh báo Tứ trọng ân, ngày 12/4 nhuận/Canh Tý (nhằm ngày 03/6/2020), các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã thực hành sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng, hồi hướng phước báu báo đền ân quốc gia. Đây cũng chính là buổi sớt bát đầu tiên trong chương trình sớt bát cúng dường báo Tứ trọng ân của CLB Cúc Vàng.

>>> Clb Cúc Vàng sớt bát cúng dường hồi hướng cho siêu bão Mangkhut

Ngay từ sáng sớm, các Phật tử trong CLB đã vân tập về chùa Ba Vàng để chuẩn bị những phẩm vật để dâng lên cúng dường Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng đang tu tập trong rừng. Với tâm mong muốn cúng dường những vật phẩm tốt nhất lên chúng Tăng, các Phật tử đã rất cẩn thận, tỉ mỉ chuẩn bị vật phẩm cúng dường.

Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, được nhìn thấy màu huỳnh y giải thoát và chứng kiến những bước chân trần tự tại, an nhiên bước đi trên đá sỏi của Tăng đoàn trì bình khất thực, nhiều Phật tử xúc động, không kìm được những giọt nước mắt. Trong khung cảnh tĩnh mịch nơi núi rừng Thành Đẳng, các Phật tử cung kính, trang nghiêm sớt phần vật thực vào bình bát của Sư Phụ cùng chư Tăng với mong nguyện đất nước hòa bình, nhân dân an lạc.

>>> Phật tử sớt bát cúng dường chư Tăng hồi hướng dập tắt cháy rừng Amazon

Cuối buổi sớt bát, đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến dâng lời tác bạch lên Sư Phụ cùng chư Tăng: “Con kính bạch trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh! Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chúng con được ân giáo dưỡng của Sư Phụ cùng chư Tăng, chúng con phát nguyện tu tập, tụng kinh 1 tuần, và làm các công đức theo lời Phật dạy trong bài kinh “Bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong”. Trong 7 công đức đó, có công đức là cúng dường cho chư Tăng để hồi hướng phúc lành, nguyện cầu cho đất nước bình an, thái hòa. Phật tử chúng con xin hứa sẽ đoàn kết, cùng chung nhau niệm đoàn kết theo pháp thứ nhất của bài kinh “Bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong” mà thực hành Pháp. Hôm nay, chúng con được sự hoan hỷ, hứa khả, nhận lời của Sư Phụ cùng chư Tăng, thọ nhận vật thực cúng dường của chúng con. Chúng con cũng nguyện cầu cho đất nước xuất hiện nhiều nhân tài, các vị minh quân dẫn dắt, bảo hộ cho đất nước được bình an, Phật Pháp được hưng thịnh. Chúng con cũng nguyện cầu trên Sư Phụ trụ thế Sa-bà dài lâu, tứ đại điều hòa để dẫn dắt hàng Phật tử chúng con tu tập. Chúng con nguyện cầu bậc Thánh sớm xuất hiện ở nơi đời để giữ gìn và hoằng dương giáo Pháp, tế độ quần sinh… Chúng con khải bạch trên Sư Phụ chứng minh cho lời mong mỏi, nguyện cầu thực hành pháp của chúng con”.

Khi được hỏi về cảm xúc sau khi được tham gia sớt bát cúng dường chư Tăng, Phật tử Phan Thị Mây chia sẻ: “Tôi đã từng trải qua thời kỳ chiến tranh, tôi thấy thời đó, mọi người rất khổ sở và loạn lạc. Tôi luôn nghĩ, nếu chiến tranh cứ kéo dài thì mình rất khổ, không biết sống chết ra sao. Thời đó, cơm không đủ ăn, con cái không được học hành; đêm nằm ngủ máy bay bắn thì dân quân, bộ đội cũng phải đi. Ngày nay, đất nước được giải phóng, được sống trong hòa bình và được biết đến Phật Pháp, biết đến chùa Ba Vàng, tu tập dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ cùng Cô chủ nhiệm thì tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi đã ứng dụng Phật Pháp vào cuộc sống và thấy gia đình được an ổn, con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo. Là người Phật tử, được Sư Phụ cùng chư Tăng chỉ dạy và Cô chủ nhiệm sách tấn, tôi xin tri ân đến những người đã hy sinh để tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay. Tôi cũng xin tri ân đến Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng và Cô chủ nhiệm đã gieo duyên cho tôi biết đến Phật Pháp, được sớt bát cúng dường chư Tăng để tăng trưởng công đức, hồi hướng cho đất nước được hòa bình, an lạc”.

Hy vọng rằng, qua sự chia sẻ, sách tấn của Cô chủ nhiệm, các Phật tử trong CLB sẽ tinh tấn tu tập, thực hành các Pháp lục hòa để đền đáp Tứ trọng ân, trong đó có ân quốc gia; làm tròn bổn phận của người công dân cũng như bổn phận của người Phật tử.

Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Thế Tôn dạy: “Ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý”. Mong rằng, với sự cúng dường của các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, tâm mong nguyện đất nước được thái hòa sẽ được thành tựu, để đất nước luôn có các bậc minh quân, nhiều người tài giỏi, tâm đức; nhân dân đồng lòng hoan hỷ với thiện pháp.