Xu Hướng 9/2023 # Nghi Thức Cúng Thí Thực – Làng Mai # Top 12 Xem Nhiều | Apim.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Nghi Thức Cúng Thí Thực – Làng Mai # Top 12 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Nghi Thức Cúng Thí Thực – Làng Mai được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Apim.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

1. (Niệm Bụt) (mỗi danh hiệu ba lần)

Nam mô Bụt và Bồ Tát trên hội Hoa Nghiêm (C)Nam mô Bồ Tát Diện Nhiên Vương. (C)

2. (Kệ Khai Thị)

Lửa dữ bừng bừng cháy bốn bênCô hồn nóng bức khổ triền miênCô hồn nếu muốn sinh Tịnh ĐộHãy lắng nghe đây kệ Bụt truyền:“Nếu ai muốn thấy và muốn hiểuChư Bụt có mặt trong ba đờiNgười ấy phải quán chiếu pháp giớiTất cả đều do tâm mà thôi.” (C)

3. (Trì Chú) (mỗi chú ba lần)

(Chân Ngôn Phá Địa Ngục)Án, dà ra đế da ta bà ha. (C)

(Chân Ngôn Triệu Thỉnh)Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đa ri đát tha nga đa da. (C)

(Chân Ngôn Mở Oan Kết)Án, tam đà ra dà đà ta bà ha.(C)

4. (Niệm Danh Hiệu)

Nam mô Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (C)Nam mô Bụt thường trú mười phương (C)Nam mô Pháp thường trú mười phương (C)Nam mô Tăng thường trú mười phương (C)Nam mô đức Bụt Thích Ca Mâu Ni (C)Nam mô đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm (C)Nam mô đức Bồ Tát Cứu Khổ Minh Dương Địa Tạng Vương (C)Nam mô đức Tôn Giả Khải Giáo A Nan Đà. (C)

5. (Quay Về Nương Tựa)

Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (C)

Đã về nương tựa Bụt, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời.Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa.Đã về nương tựa Tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. (C)

Về nương Bụt trong con, xin nguyện cho mọi người,thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề.Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người,nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa.Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người,xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. (CC)

6. (Bốn Lời Nguyện)

Phật tử đã tạo ra nghiệp xấuCũng vì tâm niệm tham sân siDo thân, miệng, ý phát sinh raTất cả Phật tử đều sám hối. (C)Mọi loài đã tạo ra nghiệp xấuCũng vì tâm niệm tham sân siDo thân, miệng, ý phát sinh raTất cả mọi loài đều sám hối. (C)Cô hồn đã tạo ra nghiệp xấuCũng vì tâm niệm tham sân siDo thân, miệng, ý phát sinh raTất cả cô hồn đều sám hối. (C)Chúng sanh vô biên thề nguyện độPhiền não vô tận thề nguyện đoạnPháp môn vô lượng thề nguyện họcPhật đạo vô thượng thề nguyện thành. (C)Tự tánh chúng sanh thề nguyện độTự tánh phiền não thề nguyện đoạnTự tánh pháp môn thề nguyện họcTự tánh Phật đạo thề nguyện thành. (CC)

7. (Trì Chú) (mỗi chú ba lần)

(Chân Ngôn Diệt Định Nghiệp)Án, bát ra mạt lân đà nảnh ta bà ha. (C)

(Chân Ngôn Diệt Nghiệp Chướng)Án, a lỗ lặc kế ta bà ha. (C)

(Chân Ngôn Mở Rộng Yết Hầu)Án, bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát tha nga đa da. (C)

(Chân Ngôn Diệt Tam Muội Gia Giới)Án, tam muội da tát đỏa phạn.(C)

(Chân Ngôn Biến Thực)Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế.Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (C)

(Chân Ngôn Biến Thủy)Nam mô tô rô bà gia, đá tha nga đá gia, đát điệt tha, án, tô rô, tô rô, bạt ra tô rô bạt ra tô rô, ta bà ha. (C)

(Chân Ngôn Nhất Tự Thủy Luân)Án noan noan noan noan noan.(C)

(Chân Ngôn Biển Sữa)Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án noan. (CC)

8. (Cúng Dường)

Nam mô Đa Bảo Như LaiNam mô Bảo Thắng Như LaiNam mô Diệu Sắc Thân Như LaiNam mô Quảng Bác Thân Như LaiNam mô Ly Bố Úy Như LaiNam mô Cam Lộ Vương Như LaiNam mô A Di Đà Như Lai. (C)

Thần chú gia trì thức ăn tịnhCúng khắp mười phương chúng Phật tửNguyện đều no đủ bỏ xan thamMau thoát u minh sinh Tịnh ĐộQuy y Tam Bảo phát Bồ ĐềRồi sẽ đạt thành đạo vô thượngCông đức đi về cõi vị laiTất cả Phật tử cùng tiếp nhận. (C)Thần chú gia trì thức ăn tịnhCúng khắp mười phương cả mọi loàiNguyện đều no đủ bỏ xan thamMau thoát u minh sinh Tịnh ĐộQuy y Tam Bảo phát Bồ ĐềRồi sẽ đạt thành đạo vô thượngCông đức đi về cõi vị laiTất cả mọi loài cùng tiếp nhận.(C)Thần chú gia trì thức ăn tịnhCúng khắp mười phương chúng cô hồnNguyện đều no đủ bỏ xan thamMau thoát u minh sinh Tịnh ĐộQuy y Tam Bảo phát Bồ ĐềRồi sẽ đạt thành đạo vô thượngCông đức đi về cõi vị laiTất cả cô hồn cùng tiếp nhận. (C)

Này các vị Phật tửTôi nay xin dâng cúngThức ăn biến mười phươngPhật tử đều tiếp nhậnNguyện đem công đức nàyHồi hướng về tất cảPhật tử và chúng tôiĐều cùng thành Phật đạo. (C)Này tất cả mọi loàiTôi nay xin dâng cúngThức ăn biến mười phươngMọi loài đều tiếp nhậnNguyện đem công đức nàyHồi hướng về tất cảMọi loài và chúng tôiĐều cùng thành Phật đạo. (C)Này các chúng cô hồnTôi nay xin dâng cúngThức ăn biến mười phươngCô hồn đều tiếp nhậnNguyện đem công đức nàyHồi hướng về tất cảCô hồn và chúng tôiĐều cùng thành Phật đạo. (CC)

(Chân Ngôn Thí Vô Già Thực)Án mục lực lăng ta bà ha. (C)

(Chân Ngôn Phổ Cúng Dường)Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hộc (CC)

9. (Kệ Cúng Dường)

Phụng hiến cam lồ vịPhân lượng như thái hưXin mọi loài đạt nguyệnVề nương bóng Đại Từ. (C)

10. (Hồi Hướng)

Trì tụng kinh thâm diệuTạo công đức vô biênĐệ tử xin hồi hướngCho chúng sinh mọi miền. (C)Pháp môn xin nguyện họcÂn nghĩa xin nguyện đềnPhiền não xin nguyện đoạnQuả Bụt xin chứng nên. (C)Nguyện sinh về Tịnh ĐộSen nở thấy vô sinhChư Bụt và Bồ TátLà những bạn đồng hành. (C)Nguyện dứt hết phiền nãoCho trí tuệ phát sinhCho tội chướng tiêu tánQuả giác ngộ viên thành. (CCC)

Nghi Thức Cúng Thất – Làng Mai

1. (Thiền Hành) (30 phút, sau khi được hướng dẫn)

2. (Thiền Tọa) (12 phút, sau khi được hướng dẫn)

3. (Dâng Hương)

Tâm hương vừa mới đốtPháp giới đã thơm lừngMây lành dâng bốn hướngChư Bụt hiện toàn thân. (C)

Chúng con xin kính dâng hương lên Bụt và chư vị Bồ Tát. (C)

4. (Xướng Lễ)

(Vị chủ lễ xướng các danh hiệu sau đây, và đại chúng lạy xuống một lạy theo tiếng chuông gia trì sau mỗi danh hiệu:)

Nhất tâm kính lễ Bụt, Pháp và Tăng thường trụ trong mười phương (C)Nhất tâm kính lễ đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni (C)Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi (C)Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền (C)Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm (C)Nhất tâm kính lễ đức Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương (C)Nhất tâm kính lễ liệt vị Tổ Sư qua các thời đại từ Thiên Trúc đến Việt Nam. (CC)

5. (Sám Nguyện)

Trang nghiêm đài sen ngự tọaĐại hùng từ phụ Thích CaĐệ tử lắng lòng thanh tịnhBàn tay chắp thành liên hoaCung kính hướng về Điều ngựDâng lời sám nguyện thiết tha.(C)

Đệ tử phước duyên thiếu kémSống trong thất niệm lâu dàiKhông được sớm gặp chánh phápBao nhiêu phiền lụy đã gâyBao nhiêu lỡ lầm vụng dạiVô minh che lấp tháng ngàyVườn tâm gieo hạt giống xấuTham, sân, tự ái dẫy đầyNhững nghiệp sát, đạo, dâm, vọngGây nên từ trước đến nayNhững điều đã làm, đã nóiThường gây đổ vỡ hàng ngày.Bao nhiêu não phiền nghiệp chướngNguyện xin sám hối từ đây. (C)

Đệ tử thấy mình nông nổiCon đường chánh niệm lãng xaoChất chứa vô minh phiền nãoTạo nên bao nỗi hận sầu;Có lúc tâm tư buồn chánMang đầy dằn vặt lo âu,Vì không hiểu được kẻ khácCho nên hờn giận, oán cừu;Lý luận xong rồi trách mócMỗi ngày mỗi chuốc khổ đauChia cách hố kia càng rộngCó ngày không nói với nhauCũng không muốn nhìn thấy mặtGây nên nội kết dài lâu;Nay con hướng về Tam BảoĂn năn khẩn thiết cúi đầu. (C)

Đệ tử biết trong tâm thứcBao nhiêu hạt tốt lấp vùi:Hạt giống thương yêu, hiểu biếtVà bao hạt giống an vui.Nhưng vì chưa biết tưới tẩmHạt lành không mọc tốt tươiCứ để khổ đau tràn lấpLàm cho đen tối cuộc đờiQuen lối bỏ hình bắt bóngĐuổi theo hạnh phúc xa vờiTâm cứ bận về quá khứHoặc lo rong ruổi tương laiQuanh quẩn trong vòng buồn giậnXem thường bảo vật trong tayDày đạp lên trên hạnh phúcTháng năm sầu khổ miệt mài;Giờ đây trầm xông bảo điệnCon nguyền sám hối đổi thay. (C)Đệ tử tâm thành quy ngưỡngHướng về chư Bụt mười phươngCùng với các vị Bồ TátThanh văn, Duyên giác,thánh hiềnChí thành cầu xin sám hốiBao nhiêu lầm lỡ triền miênXin lấy cam lồ tịnh thủyTưới lên dập tắt não phiềnXin lấy con thuyền chánh phápĐưa con vượt nẻo oan khiênXin nguyện sống đời tỉnh thứcHọc theo đạo lý chân truyềnThực tập nụ cười hơi thởSống đời chánh niệm tinh chuyên. (C)

Đệ tử xin nguyền trở lạiSống trong hiện tại nhiệm mầuVườn tâm ươm hạt giống tốtVun trồng hiểu biết, thương yêu.Xin nguyện học phép quán chiếuTập nhìn tập hiểu thật sâuThấy được tự tánh các phápThoát ngoài sinh tử trần laoNguyện học nói lời ái ngữThương yêu, chăm sóc sớm chiềuĐem nguồn vui tới mọi nẻoGiúp người vơi nỗi sầu đauĐền đáp công ơn cha mẹƠn thầy nghĩa bạn dày sâu.Tín thành tâm hương một nénĐài sen con nguyện hồi đầuNguyện đức từ bi che chởTrên con đường đạo nhiệm mầuNguyện xin chuyên cần tu tậpVuông tròn đạo quả về sau. (CC)

6. (Khai Thị) (hoặc Trì Tụng)

Thân này không phải là tôiTôi không kẹt vào nơi thân ấyTôi là sự sống thênh thangTôi chưa bao giờ từng sinh mà cũng chưa bao giờ từng diệtNhìn kia biển rộng trời caoMuôn vàn tinh tú lao xaoTất cả đều biểu hiện tôi từnguồn linh tâm thứcTự muôn đời tôi vẫn tự doTử sinh là cửa ngõ ra vàoTử sinh là trò chơi cút bắtHãy cười cùng tôiHãy nắm tay tôiHãy vẫy tay chào để rồi tức thì gặp lạiGặp lại hôm nayGặp lại ngày maiChúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồnChúng ta sẽ gặp nhau từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sống. (C)

7. (Trì Chú) (mỗi chú ba lần)

(Chơn Ngôn Diệt Tội Của Bảy Đức Bụt )Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. (C)

(Chơn Ngôn Quyết Định Vãng Sanh) Nam mô a di đa bà giạ, đá tha già đá giạ, đa địa dạ tha, a di lỵ đô bà tỳ, a di lỵ đa tất đam bà tỳ, a di lỵ ca tỳ ca lan đế, a di lỵ đa tỳ ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (C)

(Chơn Ngôn Biến Thực)Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế, án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (C)

(Chơn Ngôn Biến Thủy)Nam mô tô rô bà gia, đá tha nga đá gia, đát điệt tha, án, tô rô, tô rô, bạt ra tô rô bạt ra tô rô, ta bà ha. (C)

(Chơn Ngôn Cúng Dường Phổ Biến)Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hộc. (C)

(Kệ Cúng Dường)

Phụng hiến Cam lồ vịPhân lượng như thái hưXin mọi loài đạt nguyệnVề nương bóng đại từ. (C)

(Kệ Siêu Độ)

Nam Kha mộng vừa tỉnhTịnh độ sen nở rồiQuê nhà đã về tớiAn lạc và thảnh thơi.

Nam mô Bồ Tát An Lạc Địa. (ba lần) (C)

Trà trên đỉnh núi TảnNước giữa lòng sông ĐàThiền vị chỉ một ngụmTịnh độ đã sinh qua.

Nam mô Bồ Tát Siêu Lạc Độ. (ba lần) (CC)

8. (Quy Nguyện)

Trầm hương xông ngát điệnSen nở Bụt hiện thânPháp giới thành thanh tịnhChúng sanh lắng nghiệp trần. (C)Đệ tử tâm thànhHướng về Tam BảoBụt là thầy chỉ đạoBậc tỉnh thức vẹn toànTướng tốt đoan trangTrí và bi viên mãn. (C)

Pháp là con đường sángDẫn người thoát cõi mêĐưa con trở vềSống cuộc đời tỉnh thức. (C)

Tăng là đoàn thể đẹpCùng đi trên đường vuiTu tập giải thoátLàm an lạc cuộc đời. (C)

Đệ tử nương nhờ Tam BảoTrên con đường học đạoBiết Tam Bảo của tự tâmNguyện xin chuyên cầnLàm sáng lòng ba viên ngọc quý. (C)

Nguyện theo hơi thởNở nụ cười tươiNguyện học nhìn cuộc đờiBằng con mắt quán chiếuNguyện xin tìm hiểuNỗi khổ của mọi loàiTập từ biHành hỷ xảSáng cho người thêm niềm vuiChiều giúp người bớt khổĐệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dụcNếp sống lành mạnh an hòaCho thân thể kiện khươngNguyện rũ bỏ âu loHọc tha thứ bao dungCho tâm tư nhẹ nhõmĐệ tử xin nguyện ơn sâu đền báoƠn cha mẹ ơn thầyƠn bè bạn chúng sanhNguyện tu học tinh chuyênCho cây bi trí nở hoaMong một ngày kiaCó khả năng cứu độ mọi loàiVượt ra ngoài cõi khổ. (C)

Xin nguyện Bụt, Pháp, Tăng chứng minhGia hộ cho đệ tử chúng conViên thành đại nguyện. (CC)

9. (Quay Về Nương Tựa)

Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (C)

Đã về nương tựa Bụt, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời.Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa. Đã về nương tựa Tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. (C)

Về nương Bụt trong con, xin nguyện cho mọi người,thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề. Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người,nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa. Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người,xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. (CC)

10. (Hồi Hướng)

Trì tụng kinh thâm diệuTạo công đức vô biênĐệ tử xin hồi hướngCho chúng sinh mọi miền. (C)

Pháp môn xin nguyện họcÂn nghĩa xin nguyện đềnPhiền não xin nguyện đoạnQuả Bụt xin chứng nên. (C)

Nguyện sinh về Tịnh ĐộSen nở thấy vô sinhChư Bụt và Bồ TátLà những bạn đồng hành. (C)

Nguyện dứt hết phiền nãoCho trí tuệ phát sinhCho tội chướng tiêu tánQuả giác ngộ viên thành. (CCC)

Nghi Thức Tụng Niệm – Làng Mai

Nghi thức này có thể được sử dụng hàng ngày tại gia đình, vào buổi khuya trước khi đi ngủ, hoặc buổi sáng khi thức dậy. Ít nhất nên sử dụng mỗi tuần một lần vào thứ bảy hay chủ nhật. Nghi thức này không bắt đầu bằng thiền hành, nhưng nếu ta có thể bắt đầu nghi thức bằng ba mươi phút thiền hành thì rất quý. Đã có nhiều gia đình biết thực tập thiền hành chung mỗi ngày, và rất được an lạc nhờ pháp môn này. Ít nhất mỗi tuần gia đình bạn nên thực tập thiền hành chung một lần, vào dịp cuối tuần. Nếu chưa biết cách thiền hành, xin đọc cuốn Thiền Hành Yếu Chỉ của thiền sư Nhất Hạnh do nhà xuất bản Lá Bối ấn hành.

Nghi thức sám hối có thể trì tụng mỗi nửa tháng hoặc mỗi tháng một lần. Bài Sám Nguyện là một tấm gương để chúng ta tự soi, và kết quả của sự tự soi này là ta thấy được những vụng về do nếp sống thiếu chánh niệm hàng ngày của ta tạo ra, do đó ta có thể chuyển đổi cách nhìn và cách tiếp xử của ta trong đời sống hàng ngày để phẩm chất an lạc và hạnh phúc được nâng cao.

Nghi thức này được sử dụng để đem lại sự an lành và vô úy cho những người đang bệnh hoặc gặp điều bất an trong cuộc sống và cho thân nhân của những người ấy

Nghi thức hộ niệm siêu độ

Theo lời Bụt dạy, sự an lạc của con cháu tức là sự an lạc của tổ tiên và của ông bà cha mẹ. Đại chúng giữ tâm thanh tịnh và an lạc là để tạo cơ duyên và căn bản thanh tịnh và an lạc cho những người đã khuất.

Nghi Thức Thành Phục (Thọ Tang) – Làng Mai

1. (Kệ Mở Kinh)

Nam mô đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni (ba lần) (C)Pháp Bụt cao siêu mầu nhiệmCơ duyên may được thọ trìXin nguyện đi vào biển tuệTinh thông giáo nghĩa huyền vi. (C)

2. (Khai Thị)

Thân này không phải là tôiTôi không kẹt vào nơi thân ấyTôi là sự sống thênh thangTôi chưa bao giờ từng sinh mà cũng chưa bao giờ từng diệtNhìn kia biển rộng trời caoMuôn vàn tinh tú lao xaoTất cả đều biểu hiện tôi từ nguồn linh tâm thứcTự muôn đời tôi vẫn tự doTử sinh là cửa ngõ ra vàoTử sinh là trò chơi cút bắtHãy cười cùng tôiHãy nắm tay tôiHãy vẫy tay chào để rồi tức thì gặp lạiGặp lại hôm nayGặp lại ngày maiChúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồnChúng ta sẽ gặp nhau từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sống.(C)

3. (Pháp Ngữ)

Công Cha như núi Thái SơnNghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy raCầu ơn Tam Bảo độ choCháu con đảnh lễ, hiếu hòa một tâm. (C)

4. (Trì Tụng)

Tây phương không xa cáchTây phương trước mặt ngườiNgàn sông về biển lớnTrăng lặn không lìa trờiÂm dương không cách trởSinh tử vẫn tương dungNiệm Bụt cầu siêu độLắng nghe xin một lòng. (C)

(Vị chủ lễ xướng, hoặc đọc theo văn Điệp siêu độ)

5. (Niệm Bụt)(Vị chủ lễ xướng thật lớn và rõ ràng)

Sông Ái dài muôn dặmBiển Mê sóng vạn tầmCõi luân hồi muốn thoátNiệm Bụt hãy nhất tâm.

(đồng tụng, mỗi danh hiệu ba lần)Nam mô Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni (C)Nam mô Bụt Dược Sư Lưu Ly (C)Nam mô Bụt A Di Đà (C)Nam mô Bồ Tát Đại TríVăn Thù Sư Lợi (C)Nam mô Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền (C)Nam mô Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm (C)Nam mô Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương. (CC)

6. (Thọ Nhận Tang Phục)(Vị chủ lễ xướng)

Núi Tản đức khó báoSông Hồng công khôn đềnTrước linh nhận tang phụcHiếu hạnh nguyền không quên. (C)(từng người đi lên quỳ xuống nhận tang phục. Nhận và mặc tang phục xong, mỗi người lạy hai lạy.)

7. (Trì Chú) (mỗi chú ba lần)

(Chơn Ngôn Diệt Tội Của Bảy Đức Bụt )Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. (C)

(Chơn Ngôn Quyết Định Vãng Sanh)Nam mô a di đa bà giạ, đá tha già đá giạ, đa địa dạ tha, a di lỵ đô bà tỳ, a di lỵ đa tất đam bà tỳ, a di lỵ ca tỳ ca lan đế, a di lỵ đa tỳ ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (C)

(Chơn Ngôn Biến Thực)Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế, án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (C)

(Chơn Ngôn Biến Thủy)Nam mô tô rô bà gia, đá tha nga đá gia, đát điệt tha, án, tô rô, tô rô, bạt ra tô rô bạt ra tô rô, ta bà ha. (C)

(Chơn Ngôn Cúng Dường Phổ Biến)Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hộc. (CC)

8. (Quay Về Nương Tựa)

Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (C)Đã về nương tựa Bụt, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời.Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa.Đã về nương tựa Tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. (C)Về nương Bụt trong con, xin nguyện cho mọi người,thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề.Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người,nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa.Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người, xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. (CC)

9. (Hồi Hướng)

Trì tụng kinh thâm diệuTạo công đức vô biênĐệ tử xin hồi hướngCho chúng sinh mọi miền. (C)Pháp môn xin nguyện họcÂn nghĩa xin nguyện đềnPhiền não xin nguyện đoạnQuả Bụt xin chứng nên. (C)Nguyện sinh về Tịnh ĐộSen nở thấy vô sinhChư Bụt và Bồ TátLà những bạn đồng hành. (C)Nguyện dứt hết phiền nãoCho trí tuệ phát sinhCho tội chướng tiêu tánQuả giác ngộ viên thành. (CCC)

Nghi Thức Cúng Thí Thực

(Vào chánh điện lễ Phật, chú nguyện. Xong, ra bàn cúng đã sắp sẵn các thức ăn, bánh nước, muối, thắp hương, đứng chắp tay tụng) Chủ lễ xướng thỉnh hương linh

Từ tâm thương khắp chúng sanh Trai diên phẩm vật lòng thành bày ra Thỉnh mời trên dưới gần xa Hương linh tất cả đến mà thọ trai Hướng về giáo pháp Như Lai Quy y tu tập ngày mai an lành. O

Hôm nay là ngày …… tháng …… năm …… tại nhà linh chùa …… (hoặc) tại tư gia …… phát nguyện hiến cúng thí thực. Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật từ bi gia hộ, tiếp độ cho tất cả hương linh quanh đây, cùng hết thảy âm binh, cô hồn về đây nghe kinh và thọ thực. Nguyện cầu cho tất cả hương linh xả bỏ ưu phiền, quy y Tam Bảo, tránh xa điều ác, làm những việc lành, sớm siêu thoát về cảnh giới an lạc. ONam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát (3 lần)

THỈNH HỘ PHÁP NHIẾP HÓA CHƯ HƯƠNG LINH ( nếu cúng tại chùa)

Dạy hương linh công quả Bằng cách giữ cho chùa Không ác tặc nhiễu xâm Được bình an tu tập Cúi xin chư Hộ Pháp Nhiếp hoá các hương linh Để họ được tiến tu Đến một ngày siêu thoát.Nam Mô Nhiếp Hoá Hương Linh Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát (10 lần)

ĐẠI CHÚNG CÙNG TỤNG

Nam Mô Mười Phương Phật Nam Mô Mười Phương Pháp Nam Mô Mười Phương Tăng. O Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. O

Xin từ bi gia hộ Cho hương linh quanh đây Về nghe kinh thọ thực Rồi Quy Y siêu thoát. Nguyện những thức ăn này Đầy khắp cả hư không Khiến vô số hữu tình Được ấm no đầy đủ Nguyện những thức ăn này Rất thơm lành ngon ngọt Khiến cho các hương linh Được an vui sung sướng. O

Nguyện cho các hương linh Biết thương yêu muôn loài Thường giúp đỡ mọi người Được an vui tốt đẹp Hương linh sống hiền lành Không gây tổn hại ai Không gây nên sợ hãi Hoặc những điều tai họa Từ bỏ tâm hẹp hòi Những ganh ghét hơn thua Những ác độc hận thù Nhỏ nhoi và ích kỷ. O

Biết sống đời thanh bai Không chìm đắm vào trong Những lạc thú tầm thường Rượu chè và tính dục Hương linh không tham lam Không muốn nhiều cho mình Biết nghĩ đến chúng sinh Để nhường cơm sẻ áo Hương linh không nóng giận Biết điềm tĩnh an hòa Dù gặp cảnh khó khăn Vẫn an nhiên tự tại Hương linh không tự cao Nghĩ mình là thấp hèn Nên tôn trọng mọi người Và gắng công tu tập. O

Xin Chư Phật xót thương Khiến các hương linh này Thoát được nghiệp oan khiên Sinh về nơi cõi Phật Hương linh sẽ phát tâm Đến Vô Thượng Bồ Đề Nguyện độ khắp chúng sinh Cùng lên ngôi Chánh Giác. ONam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (21 lần) O

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtNam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn PhậtNam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát. OChứng minh và phục nguyện. O Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện. ONam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần) O Năm tháng phù sanh dệt kiếp người Cuộc đời như thể áng mây trôi Buông tay nhẹ gót về theo Phật Chín phẩm đài sen tỏa sáng ngời. O

Hoặc: Trăm năm còn có gì đâu Sang giàu rồi cũng con tàu biệt ly Hướng về giáo pháp từ bi Con đường giải thoát bước đi đến cùng. O

Hoặc Ba cõi luân hồi thật thảm thương Sanh sanh tử tử khổ vô lường Sám hối tiền khiên tiêu tội chướng Quy y Tam Bảo thoát tam đồ Bể khổ mênh mông quay đầu thấy bến Một phút lỡ lầm ngàn thu ân hận. O

Hoặc Gặp nhau rồi phải chia tay Am dương hai ngã xưa nay ở đời Hướng về Phật Pháp tuyệt vời Tu thân hành thiện cho đời an vui. O

Hoặc Ai cũng thế, ít nhiều đều tội Chỉ khác nhau biết lỗi hay không Đời là bể khổ mênh mông Khéo nương Phật Pháp thoát vòng trầm luân. O

Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng thùy từ gia hộ, tiếp độ, (phụng vị pháp giới, tam thập lục bộ, hà sa nam nữ, đa sanh phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, cửu huyền thất tổ, thất thế phụ mẫu, tứ thân phụ mẫu), tất cả hương linh quanh đây, cùng tất cả chư hương linh trong cõi giới siêu hình, tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, đời đời sinh ra được gặp Phật pháp, phát khởi tín tâm, quy y Tam Bảo, gây tạo phước lành, vun bồi công đức, tinh tấn tu hành cùng pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. ONam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O

PHỤC NGUYỆN 2 (tùy chọn)Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtNam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn PhậtNam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát. OChứng minh và phục nguyện. O Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện. ONam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần) O Đời người khác thể phù du Sớm còn tối mất công phu lỡ làng Nếu không sớm biết hồi đầu Hướng về Tam Bảo cần cầu tĩnh tu. O

Nguyện cầu tất cả hương linh được yên ổn ấm no, Quy y Tam Bảo, phát tâm tu hành, làm nhiều việc lành để được sớm vãng sanh về cõi an lạc. Cầu nguyện tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo. ONam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. O

PHỤC NGUYỆN 3 (tùy chọn)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtNam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn PhậtNam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát OChứng minh và phục nguyện O Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyệnNam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần) Hương linh vừa thọ thực đầy đủ và an lành. Vừa nghe lời pháp nhủ, mau phát khởi tâm thành. Nguyện tin sâu Tam Bảo, thề dứt ác, làm lành. Nguyện phát khởi thiện tâm, được rộng sâu trí tuệ Nguyện tu hành tinh tấn, dù gian khó không sờn. Nguyện khắp cả Tam Thiên đồng trọn thành Chánh Giác. ONam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O

TAM QUY Y

Tự quy y Phật: nguyện cho chúng sinh, hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô thượng. (1 lạy) OTự quy y Pháp: nguyện cho chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy) OTự quy y Tăng: nguyện cho chúng sinh, tâm ý hòa hợp, biết thương mến nhau. (1 lạy) O

NGHI THUC CUNG THI THUC – CHO GIA DINH PHAT TU NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC TẠI NHÀ LINH TRONG CHÙA

Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực

Người Phật tử tại gia, ai muốn cúng thí thực Cô hồn, cứ việc cúng. Nhưng phải thanh tịnh tâm, đọc tụng theo đúng nghi thức Tiểu Mông Sơn, có trong nghi thức tụng niệm, không cần phải tụng kinh Di Đà, Hồng Danh.

Án dà ra đế da Ta bà ha. (3 lần)

Nam mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát đa nga đa da. (3 lần)

Án tam đà ra dà đà Ta bà ha. (3 lần)

Phật tử sở tạo chư ác nghiệp, Giai do vô thỉ tham, sân, si, Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, Nhứt thiết Phật tử giai sám hối. Hữu tình sở tạo chư ác nghiệp, Giai do vô thỉ tham, sân, si, Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, Nhứt thiết Hữu tình giai sám hối. Cô hồn sở tạo chư ác nghiệp, Giai do vô thỉ tham, sân, si, Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, Nhứt thiết Cô hồn giai sám hối.

Án bát ra mạt lân đà nãnh ta bà ha. (3 lần)

Án a lổ lặc kế ta bà ha. (3 lần)

Án bộ bộ đế rị, dà rị đa rị, đát đa nga đa da. (3 lần)

Án tam muội da Tát đỏa phạm. (3 lần)

Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát thiệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, Ta bà ha. (3 lần)

Án noan noan noan noan noan. (3 lần)

Nhữ đẳng Phật tử chúng, Ngã kim thí nhữ cúng, Thử thực biến thập phương. Nhứt thiết Phật tử cộng, Nguyện dĩ thử công đức, Phổ cập ư nhứt thiết, Ngã đẳng dữ Phật tử, Giai cộng thành Phật đạo. Nhữ đẳng Hữu tình chúng, Ngã kim thí nhữ cúng, Thử thực biến thập phương. Nhứt thiết Hữu tình cộng, Nguyện dĩ thử công đức, Phổ cập ư nhứt thiết, Ngã đẳng dữ Hữu tình, Giai cộng thành Phật đạo. Nhữ đẳng Cô hồn chúng, Ngã kim thí nhữ cúng, Thử thực biến thập phương. Nhứt thiết Cô hồn cộng, Nguyện dĩ thử công đức, Phổ cập ư nhứt thiết, Ngã đẳng dữ Cô hồn, Giai cộng thành Phật đạo.

Án mục lực lăng ta bà ha. (3 lần)

Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần) (Trở về bàn Phật)

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhứt thiết khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng: bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cốkhông trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh, diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề Tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết bàn.Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu Đa la tam miệu tam Bồ đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị Vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừnhứt thiết khổ chơn thiệt bất hư.Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:”Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha.” (3 lần)

Nam mô A di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

TÁN PHẬT

A Di Đà Phật thân kim sắc, Tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu di, Hám mục trừng thanh tứ đại hải. Quang trung hóa Phật vô số ức, Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên, Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. (nhiều ít tùy ý) Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát (3 lần) Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát (3 lần) Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát (3 lần) Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát (3 lần)

SÁM NHẤT TÂM (quỳ tụng)

Nhứt tâm quy mạng, Cực lạc thế giới A Di Ðà Phật, nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thệ nhiếp ngã. Ngã kim chánh niệm, xưng Như Lai danh, vị Bồ đề đạo, cầu sanh Tịnh độ. Phật tích bổn thệ: nhược hữu chúng sanh, dục sanh ngã quốc chí tâm tín nhạo, xưng ngã danh hiệu, nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác. Dĩ thử niệm Phật nhơn duyên, đắc nhập Như Lai. Ðại thệ hải trung, thừa Phật từ lực, chúng tội tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng, nhược lâm dục mạng chung, tự tri thời chí, thân vô bịnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo, như nhập thiền định. Phật cập Thánh chúng, thủ chấp kim đài, lai nghinh tiếp ngã, ư nhứt niệm khoảnh, sanh Cực lạc quốc, hoa khai kiến Phật, tức văn Phật thừa, đốn khai Phật huệ, quảng độ chúng sanh, mãn Bồ đề nguyện, quảng độ chúng sanh, mãn Bồ đề nguyện.

TÁN LỄ

Tán lễ Tây phương, Cực lạc thanh lương, Liên trì cửu phẩm hoa hương, bảo thọ thành hàng; thường văn thiên nhạc kiện tương, A Di Ðà Phật đại phóng từ quang, hóa đạo chúng sanh vô lượng, giáng kiết tường, hiện tiền chúng đẳng ca dương, nguyện sanh an dưỡng, hiện tiền chúng đẳng ca dương, đồng sanh an dưỡng.

THỊ NHỰT

Thị nhựt dĩ quá, mạng diệc tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đản niệm vô thường, thận vật phóng dật.

Hồi Hướng

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, Vô biên thắng phước giai hồi hướng. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, Tốc vãng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, Nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu. Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, Thế thế thường hành Bồ tát đạo. Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung, Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bất thối Bồ tát vi bạn lữ, Nguyện dĩ thử công đức, Phổ cập ư nhứt thiết, Ngã đẳng dữ chúng sanh, Giai cộng thành Phật đạo.

Tam Quy Y

Tự quy y Phật, Ðương nguyện chúng sanh,Thể giải đại đạo,Phát Vô thượng tâm. (1 lạy) Tự quy y pháp, Ðương nguyện chúng sanh,Thâm nhập kinh tạng,Trí tuệ như hải. (1 lạy) Tự quy y Tăng, Ðương nguyện chúng sanh,Thống lý đại chúng,Nhứt thiết vô ngại. (1 lạy) (Hòa Nam Thánh Chúng)

Cập nhật thông tin chi tiết về Nghi Thức Cúng Thí Thực – Làng Mai trên website Apim.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!