Xu Hướng 12/2022 # Địa Mẫu Chân Kinh (Kỳ 1) / 2023 # Top 12 View | Apim.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Địa Mẫu Chân Kinh (Kỳ 1) / 2023 # Top 12 View

Bạn đang xem bài viết Địa Mẫu Chân Kinh (Kỳ 1) / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Apim.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

GIỚI THIỆU CHUNG

Kinh Địa Mẫu do Phật Mẫu đã giáng thế xuống nhiều lần với nhiều danh hiệu khác nhau: Phật Mẫu, Mẹ Địa Mẫu, Mẹ Dao Trì, Mẹ Thiên Nhiên, Địa Mẫu Hoàng. Ngài giáng xuống tại Trung Quốc và Việt Nam như: Ba Vì – Hà Tây, Tây Phương – Vĩnh Phúc, Tiên Kiều – Sơn Tây, TamThanh – Lạng Sơn, Đình Ứng – Hà Nội, Chùa Trầm…

Do sự biến đổi của vũ trụ nhiều lần, do sự biến đổi xã hội, do sự phát triển của ngôn ngữ và chữ viết nên kinh giáng ở nhiều nơi, nhiều lần do đó có nhiều bản kinh với ngôn ngữ khác nhau, có tới bốn bản kinh đang còn lưu truyền trong dân gian ngày nay.

Chúng ta tụng kinh Địa Mẫu là chúng ta qui về gốc của Đại Đạo – vũ trụ Đại Đạo. Đại Đạo đã xuất hiện từ thời khi khai thiên lập địa.

Kinh Địa Mẫu khuyên nhủ chúng sinh sớm lo tu nhân tích đức, làm tròn bổn phận của người con để hầu mongđược cứu rỗi. Lời kinh như lời mẹ hiền thống thiết khuyên nhủ đứa con thơ dại sớm thức tỉnh quay về.

ĐỊA MẪU CHÂN KINH

Hóa sinh muôn loài

DÂNG HƯƠNG

Khói hương dâng thấu mấy tầng xanh

Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành

Trên khói hương này xin Mẫu ngự

Chứng minh con trẻ tấc lòng thành

Nam mô hương cúng dường Phật Mẫu chứngminh

LỄ PHẬT

Kính lạy Phật từ bi quảng đại

Vì chúng sinh muôn loại đảo điên

Luân hồi khổ não triền miên

Mới dùng phương pháp giải phiền nơi tâm

LỄ PHÁP

Kính lạy pháp nguồn ân chưa trả

Nẽo quang minh mô tả rõ ràng

Vì đời lắm kẻ lầm than

Nên thuyền bát nhã sẵn sàng đợi đưa

LỄ TĂNG

Kính lạy tăng là người chí cả

Thay Thế Tôn hoằng hóa đạo mầu

Vô minh nên mới lo âu

Rọi đường cứu khổ dẫn đường chúng sinh

Nam mô con nhất tâm đảnh lễ cầu Hoàng Mẫuchứng minh (1 lạy )

Con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh ( 1 lạy )

Nam mô Hội Thượng Phật chứng minh (1 lạy)

Nam mô tam bảo đạo tràng chứng minh (1 lạy)

Nam mô con nhất tâm đảnh lễ tổ thầy chứng minh (1 lạy)

PHỤC NGUYỆN

Hoàng Mẫu chân kinh, cầu nguyện tam cõi cộng đồng, Thánh Thần Tiên Phật, nghe nguyện:

Này xin vui hỷ lạc thanh tịnh trang nghiêm, cầu cho quốc thới dân an thế giớithái bình an lạc sứ. ( 1 lạy )

Cầu cho chúng sinh nhân loại được ấm no, phước lộc thọ đủ đầy, thoát ách tiêu tan, nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ. ( 1 lạy )

Cầu nguyện cho phật tử nam nữ trẻ già trên non, dưới thế theo mẹ tu hành tinh tấn tâm lành sáng suốt, hiếu đạo vẹn toàn, tu với Mẹ cho đến ngày thành Phật đạo bất thối tâm.

( 1 lạy )

Cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, lục thân quyến thuộc, âm siêudương thới, đặng nghe lời của Mẫu, dứt tâm mê muội xa lìa tội ác, hồn linh siêu thoát, sớm về nơi Tây Vức an vui mùi Phật đạo. ( 1 lạy)

Thành tâm khẩn nguyện, nhờ oai linh nhiệm mầu của Mẫu Kim Quang, vân chuyển gia đìnhhưng thạnh quyến thuộc tăng phước hoàn viê, Phước Lộc Thọ miên trường, sở nguyệnsở cầu như ý. ( 1 lạy )

Nam mô Phật Mẫu chứng minh. ( 1 lạy )

Nam mô Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh. ( 1 lạy )

Nam mô Diêu Trì cung, hội Mẫu chứng minh. ( 1 lạy )

ĐỊA MẪU CHÂN KINH

XƯNG TÁN ĐỊA MẪU

Địa Mẫu đấng tối cao giác ngộ

Điển linh quang tế độ chúng sinh

Hỡi ai chớ có lạc lầm

Lời vàng châu ngọc chỉ rành nẽo tu

Cõi trần thế mịt mù tăm tối

Phải nghe lời Mẹ thuyết chân kinh

Chớ ham vật chất lụy phiền

Sớm mau thức tỉnh mẹ ban phước lành

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SINH BẢO MẠNG CHÂN KINH

CÚNG HƯƠNG

Đốt hương trầm thấu đến diêu cung

Thành tâm khẩn nguyện Đức Mẫu Từ

Trên khói hương này xin Mẫu ngự

Cảm ứng chứng minh tấc lòng thành

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯƠNG SINH BẢO MẠNG CHÂN KINH

Khai đuốc huệ tâm đăng tỏa sáng

Trăm ngàn muôn kiếp dễ gặp đâu

Hạ ngươn kỳ ba Long Hoa Hội

Mẹ ban điển lành mới rõ thông

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯƠNG SINH BẢO MẠNG CHÂN KINH

Cửu Thiên Huyền Nữ Trị Tâm Tiêu Nghiệt Chân Kinh / 2023

淨水讚

先天真水。淨洗靈臺。楊枝一滴洗塵埃。凡境寂蓬萊。

滌穢消災。香林法界開。

皈命蕩魔解穢大天尊 (三稱)

淨香讚

香焚寶鼎。氣達先天。威光炬赫接雲煙。降鑑此心虔。

展誦靈篇。擁護仗雷鞭。

皈命香林說法大天尊 (三稱)

太上起經讚

祥雲初起。法界氤氳。羅天海島異香騰。到處覆慈雲。

達信通誠。萬聖盡遙臨。達信通誠。萬聖盡遙臨。

皈命 大聖香雲浮蓋大天尊 (三稱)

淨口咒

人言從口出。出納必慬防。懾心勿妄吐。清心誦經章。

急急如律令。

淨心咒

人心本善良。雜念必提防。虔誠無雜念。仙佛降經堂。

急急如律令。

淨身咒

身在紅塵穢氣薰。但須沐浴對高真。身淨更衣無塵染。

聖佛仙真即降臨。急急如律令。

恭 請

九天玄女寶誥 志心皈命禮 (三稱)

先天神姆。上世仙姑。莊嚴妙相。常現娑婆世界。清淨法身。

早登梵剎瑯嬛。玄都天界。繫玉腰金。員嶠方壺。蒸沙煮石。

放無級之神光。普照群生。運玄元之道氣。化成萬物。

功垂今古。德配乾坤。位列九天。掌造化之樞機。靈通三界。

司雷霆之號令。慈悲廣大。變化無窮。手持寶劍。

斬魔王於斗垣之下。足踏金蓮朝皇母於瑤闕之中。

宏慈宏願。至顯至靈。九天玄女無極護國元君 (三稱)

恭誦 九天玄女治心消孽真經

開經偈

無極三千界。玄元運化功。

道高居上世。妙相現瑤宮。

開經讚

爐香乍熱。透上 九天。氤氳瑞氣繞前。 奉請高真虔。

普度良緣。消孽治心田。

皈命 九天玄女無極護國元君 (三稱)

爾時, 元 君曰,人心惟危,道心惟微,危者何,人心勝,

而道心因之紛擾,微者何,道心失,而人心因以梏亡,

故人心欲其自修自省、無任騖馳,道心欲其無怠無荒、

時加積累。無如學道者多,而知道者少,道其所道,

非無所謂道,慕道之名、昧道之實、以此為學道、

其不背道也者幾希。噫,道在目前、人自不求耳。

揆厥其故,人心用事、而道心無權,何者,克伐怨欲、

四端叢起迭生,而人心所由熾、道心所由昧也。

克者,好勝之謂,人特患甘為暴棄,自暴者、不足與有言,

自棄者,不足與有微,果能有自勝之心,爭勝於天人之界,

賦畀賴以擴充、求勝於克復之間,物累賴以消去,

以視委靡不振,巽懦弗前者,豈不遠甚。其奈好字未除,

則悻悻以爭勝。所爭者,愈失本真,且忿忿以求勝,

所求者,無關要蘊,此則小丈夫所為,非吾道中人也。

伐者,誇功之謂。

古大禹不矜不伐、天平地成、建萬古宏功、猶聞善言而拜受,

無他,聖德愈高、聖量愈廣,聖不自聖、乃以為聖。

且也、聖門顏子、無伐善、無施勞,蓋以善者、性分所當為、

何伐之有,勞者,職分所當盡,何施之有,方且有若無,

實若虛、欿然時懷不足,所由為復聖,而三月不違、一間未達耳。

他如軍後曰殿、捍三軍之生命成一將之功勛。

孟之反入門策馬兩語、夫子特表其微,

降而大樹將軍猶有斯風,試問伐者所伐何功乎,

有創非常之功否,古昔聖賢,功不敢伐,何井蛙之見,

嘖嘖自矜、徒見其不知量也。怨則尤、不足道,

君子素位而行,上不怨天、下不尤人,方為實際功修。

何則,怨尤之念一生,則僥倖之心勝,而詭詐中之。

抑窺伺之心勝,而奸險中之,且訕謗之心勝、而浮薄中之。

謂天可怨乎,而顯道惟彰,天故不任怨也,謂人可怨乎,

而公評具在,人故不任怨也,爾徒自怨而喪心,心量日褊,

爾徒自怨而汩性,性真日漓,恐怨則招咎、怨則造孽。

爾、將以怨而罹奇窮膺奇禍也。

詩三百篇溫柔惇厚、怨而不怒、深得和平之旨。

無論讀書與未讀書、童時蒙塾初入,有不讀過風詩歟。

欲,故為情之累,

貪者,戀所欲而貪生,

嗔者,拂所欲而嗔起,

痴者,注於欲而若迷,

愛者,溺於欲而弗返,

理欲不能兩立,欲勝則理亡。

學儒者,以克己復禮、為袪私而存理,

學佛者,以淨根證果、為參禪而入定,

學道者,以斷障除魔、為明心而見性。

欲字一關未破,則三教功夫無從下手,

聲色貨利、日紛紛於徵逐之場,得失窮通,時擾擾於觀望之際。

如是,則為機變之巧者、無所用恥,且為穿窬之行者、殆不知羞。

余自設筏濟度以來,無非以聖賢階級仙佛筌蹄,

深有望於天下人,特患甘自鄙薄,克伐怨欲之心未加修治,

甚非任道之器、有辜學道之名。道於何學,在去其人心、而存其道心。

人心者,克伐怨欲所見端也,道心者,仁義理智所同具也,

尚其返而自審焉可。

偈 曰

朝乾夕惕意精虔 勤誦經文句句鮮

立法度人崇教道 心明體潔絕塵緣

元君曰,

無心者謂之過,有心者謂之惡,過出於不自知,惡成於有所恃,

所以有過,許其自新,懺悔之條自在,為惡降之冥罰,

禍淫之律難寬。

要之,上天以好生為心,豈有生之、而反殺之乎。

書曰,天作孽,尤可違,自作孽、不可逭非天之慾殺人也,

實人自作孽而已。孽者,惡之積也,

怙惡若有不悛作孽豈不滋重。人亦何苦自貽伊戚致孽,

或報於自身、或報於子孫,迨至流禍無窮,殃咎疊至,

因之,罹刀兵劫,罹水火劫,罹疫癘劫,不特一身難保,

而且子孫貽累。

易曰,積不善之家,必有餘殃,殃未盡者,必不能昌,

言之可為太息,且人皆有天良,各具性理,斷無明知為惡,

而故蹈之者,無如貨利之心中之,聲色之心中之,

因而憧憧擾擾汨溺無已。

貪嗔之念勝之,痴愛之念勝之,因而倒倒癲癲沉迷惘悟。

如是,則貪酷甚寖,而為刻薄之惡,

淫蕩甚寖、而為奸邪之惡,猖狂甚寖、而為強橫之惡,

且也傲狠甚,而暴虐之惡成,殘忍甚,而險毒之惡成,

澆薄甚,而詐瞞之惡成,奸宄甚,而吞噬之惡成,

至若不忠不孝,元惡大憝,律在不赦,則不足言矣。

噫,且三代下,世風日薄,人心不古,雖曰,

運會使然,要亦人事不能無責焉,大抵皆習與性成,

近君子之日少,親小人之日多,交遊不慎,比匪成群。

孔子云,群居終日、言不及義、好行小惠、正有感於斯耳,

無他,未聞善言,未見善行,所沾染者,無非惡類,

所睹記者,無非惡事,以致善心日滅,噁心日熾,

惡有成於不自知者,惡有成於不自檢者,

今試執人裾而道之曰,爾說某言是惡言,爾行某事是惡事,

未有不怫然怒,勃然忿者,熟知,爾不自以為惡,其惡實深,

譬如酖脯之毒、中於肺腑,且如鮑臭之腥、習於口鼻,

不知不覺叢惡為孽、積孽為禍,陽則干王章,陰則罹冥譴。

高明之家,鬼瞰其室,豈無廣夏華屋,不再過而為虛者矣,

豈無鳴鐘列鼎,不再傳而凌替者矣,人生世上,不過數十寒暑,

何不反而自思與其為惡而罹殃,何若為善而造福,禍福無門,為人所召。

太上有云,感應之理昭然,爾等雖巧於盤算,豈能如聖佛之算,

毫釐秒忽、一一不差,爾等雖工於度量,豈能如聖佛之量,抽補扣除,

在在分明,人即可欺,而天豈可欺,人即可奪,而天豈可奪,

所願各存天良、各保性理,勿為情誘、勿為物動。

平旦之氣、無失幾希,屋漏之神、勿貽譴責。

勿以小惡為無傷,則小懲大誡,放下屠刀、立地證佛,

天亦何棄於斯人、而拒絕之不已也,尚其知所猛省焉可。

偈曰

天堂地府路相通 生降由人立過功

作惡不如勤積德 施仁樂善感蒼穹

元君再曰,無心者、謂之過,有心者、謂之惡,過與惡介在幾希,

所爭只一間耳。人非聖賢,孰能無過,出一言,

而過即伏之,所以貴守口也,行一事,而過即乘之,

所以貴守身也,一言有不及檢、口過由於不自覺,

一事有不及防、身過由於不自知,

是則觀過知仁、未嘗不略其跡、而諒其心。

心、果無他,則口即有過,而其心自可白也,心、果不貳,

則身即有過,而其心自可原也,戒慎不睹、恐懼不聞,

慎獨工夫,非不於至微至隱處、深加檢攝,

亦謂守口之嚴、持身之密,一出言、而遠口過,

一行事、而泯身過,然此可為君子道,而非所概於世人也。

不必求其無過,而祇求其能寡過,不必求其寡過,而祇求其能悔過,

不必求其悔過,而祇求其能改過,知改過而悔過,

因之知悔過而寡過,因之知寡過而無過,因之由勉幾安、即難求易。

孔聖有云,過而不改是謂過矣,所望於世人者,如何悚切、如何詳明。

口有過、而易時已知,宜勿蹈夫前轍,身有過、而逾後已覺,

宜勿狃夫迷途,往不可諫,來猶可追。

所由守口如瓶、恐其滿而易溢焉,持身如玉、恐其玷而難磨焉,

先謹省於未有過之前,勿使其潛滋暗長,並痛懲於己有過,

勿使其迭起叢生,是則改過為大關鍵,因改知悔,因悔求寡,

如此則無過,不敢言而無大過。

其庶乎,不然,昏昧者,無論已,其有剛愎自是者,

明見為過、而堅意獨行,亦有掩飾為工者,顯知為過、

而操心莫測。於是有護其過、諱其過者,未有不流為文過之。

小人恐積慣自然,彼將不知為過,要之不知為過,

過所由而日深也,不見為過,過所由而愈積也,

過既深、過既積、將不謂之過、直謂之惡。

無他,無心有心,辨知不可不早也。

籲,既謂之惡,即因以生孽,且因以獲咎,

近報則在己身,遠報則在兒孫,其始祇由鮮毫之過而起,

豈不可惜也夫,豈不可慨也夫。

偈曰

聖佛慈悲度善良 至誠合掌獻心香

真經引路文雖短 凜守箴規萬世昌

書云,德無常師,主善為師,所貴乎善者,出一言必曰善言,

然猶其發諸口也,行一事必曰善事,然猶其措諸身也,

出善言,安知其誠偽,論篤色莊、由是判焉,行善事,

安知其虛實,正誼謀利,由是分焉,以此知,

言雖善不足為據也、事雖善不足為憑也、要在心善而已,

時存善心、凡有言自無不善,即未有言、而善機無不默含,

時存善心、凡有事自無不善,即未有事、而善念無不堅矢,

所由說好話、行好事,在存好心而已。近世以來,

運會遞降,習尚愈趨愈下,方未知伊於胡底,要之,

與挽天心、在修人心,天定固能勝人,人定亦可勝天,

天人一理,人心日存惡念,則戾氣應之,

凡如雨暘失時,釀為沴厲,以為天降戾氣,實則人心召之也,

人心日存善念,則和氣隨之,凡如和甘應候、兆微豐棯以為天降和氣,

實則人心感之也。正心由於誠意,誠意本於慎獨,是以戒慎其所不睹,

恐懼其所不聞。原以靜養此心、默斂此心、堅持此心。

靜養者何養其心於平旦,期此心之保其善。

默斂者何,歛其心於清夜,其此心之擴其善。

堅持者何,持其心於暗室,期此心之儲其善。歷觀

儒家理學功夫,從實處修踐,

道家玄妙功夫,從靜處修持,

釋家空寂功夫,從虛處修證,

究之,皆在心上用功,無非欲此心之無不善。

儒曰,正心心善則心正焉,

道曰,淨心心善則心淨焉,

釋曰,守心心善則心守焉,

三教本自同歸,撤上撤下,理無二致。

所為世人勗者,不必言希賢希聖,不必言為仙為佛,

祇此迓天而修人事,總由時積善心,而言自無不善,

言者心之聲,亦行自無不善,言者心之表,

如是優焉、遊焉,日想昇平之福,豈不樂也夫。

應驗曰

誠誦治心消孽經 一家安泰獲康寧

誠誦治心消孽經 魑魅魍魎永滅形

誠誦治心消孽經 父母壽算得延齡

誠誦治心消孽經 過往先人可超生

誠誦治心消孽經 水火刀兵永不侵

誠誦治心消孽經 坐禪深夜道心清

誠誦治心消孽經 三災八難永離身

誠誦治心消孽經 國泰民安慶太平

誠誦治心消孽經 善功圓滿作神明

完經讚

治心消孽,福壽延綿,經功完滿樂無邊,瑞氣映金蓮,恭送九天、濟世泛慈船。

皈 命

九天玄女無極護國元君 (三稱)

Tiên thiên chân thuỷ . Tịnh tẩy linh đài . Dương chi nhất tích /trích tẩy trần ai . Phàm cảnh tịch bồng lai .

Địch uế tiêu tai . Hương lâm pháp giới khai .

Qui mệnh Đãng Ma Giải Uế Đại Thiên Tôn (tam xưng)

Hương phần bảo đỉnh . Khí đạt tiên thiên . Uy quang cự hách tiếp vân yên . Giáng giám thử tâm kiền .

Triển tụng linh thiên . Ủng hộ trượng lôi tiên .

Qui mệnh Hương Lâm Thuyết Pháp Đại Thiên Tôn (tam xưng)

Tường vân sơ khởi . Pháp giới nhân huân . La thiên hải đảo dị hương đằng . Đáo xứ phúc từ vân .

Đạt tín thông thành . Vạn thánh tận dao lâm . Đạt tín thông thành . Vạn thánh tận dao lâm .

Qui mệnh Đại Thánh Hương Vân Phù Cái Đại Thiên Tôn (tam xưng)

Nhân ngôn tùng khẩu xuất . Xuất nạp tất cẩn phòng . Nhiếp tâm vật vọng thổ . Thanh tâm tụng kinh chương .

Cấp Cấp Như Luật Lệnh .

Nhân tâm bản thiện lương . Tạp niệm tất đề phòng . Kiền thành vô tạp niệm . Tiên Phật giáng kinh đường .

Cấp cấp như luật lệnh .

Thân tại hồng trần uế khí huân . Đản tu mộc dục đối cao chân . Thân tịnh cánh y vô trần nhiễm .

Thánh Phật tiên chân tức giáng lâm . Cấp cấp như luật lệnh .

Cửu Thiên Huyền Nữ bảo cáo chí tâm qui mệnh lễ ( tam xưng )

Tiên thiên thần mẫu . Thượng thế tiên cô . Trang nghiêm diệu tướng . Thường hiện sa bà thế giới . Thanh tịnh pháp thân .

Tảo đăng phạm sát lang huyên . Huyền đô thiên giới . Hệ ngọc yêu kim . Viên kiểu phương hồ . Chưng sa chử thạch .

Phóng vô cấp chi thần quang . Phổ chiếu quần sinh . Vận huyền nguyên chi đạo khí . Hoá thành vạn vật .

Công thuỳ kim cổ . Đức phối càn khôn . Vị liệt cửu thiên . Chưởng tạo hoá chi xu cơ . Linh thông tam giới .

Tư lôi đình chi hiệu lệnh . Từ bi quảng đại . Biến hoá vô cùng . Thủ trì bảo kiếm .

Trảm ma vương ư đẩu viên chi hạ . Túc đạp kim liên triều hoàng mẫu ư dao khuyết chi trung .

Hoành từ hoành nguyện . Chí hiển chí linh . Cửu Thiên Huyền Nữ Vô Cực Hộ Quốc Nguyên Quân (tam xưng)

Cung Tụng Cửu Thiên Huyền Nữ Trị Tâm Tiêu Nghiệt Chân Kinh

Vô cực tam thiên giới . Huyền nguyên vận hoá công .

Đạo cao cư thượng thế . Diệu tướng hiện dao cung .

Lô hương sạ nhiệt . Thấu thượng cửu thiên . Nhân huân thuỵ khí nhiễu tiền . Phụng thỉnh cao chân kiền .

Phổ độ lương duyên . Tiêu nghiệt trị tâm điền .

Qui mệnh Cửu Thiên Huyền Nữ Vô Cực Hộ Quốc Nguyên Quân ( tam xưng)

Nhĩ thời , Nguyên Quân viết , nhân tâm duy nguy , đạo tâm duy vi , nguy giả hà , nhân tâm thắng , nhi đạo tâm nhân chi phân nhiễu , vi giả hà , đạo tâm thất , nhi nhân tâm nhân dĩ cốc vong , cố nhân tâm dục kỳ tự tu tự tỉnh 、vô nhiệm vụ trì , đạo tâm dục kỳ vô đãi vô hoang 、thời gia tích luỹ . Vô như học đạo giả đa , nhi tri đạo giả thiểu , đạo kỳ sở đạo , phi vô sở vị đạo , mộ đạo chi danh 、muội đạo chi thực 、dĩ thử vi học đạo 、kỳ bất bối đạo dã giả cơ hi . Y , đạo tại mục tiền 、nhân tự bất cầu nhĩ .

Quỹ quyết kỳ cố , nhân tâm dụng sự 、nhi đạo tâm vô quyền , hà giả , khắc phạt oán dục 、tứ đoan tùng khởi điệt sinh , nhi nhân tâm sở do xí 、đạo tâm sở do muội dã .

Khắc giả , hiếu thắng chi vị , nhân đặc hoạn cam vi bạo khí , tự bạo giả 、bất túc dữ hữu ngôn , tự khí giả , bất túc dữ hữu vi , quả năng hữu tự thắng chi tâm , tranh thắng ư thiên nhân chi giới ,

Phú ty lại dĩ khuếch sung 、cầu thắng ư khắc phục chi gian , vật lũy lại dĩ tiêu khứ , dĩ thị uỷ mỵ bất chấn , tốn noạ phất tiền giả , khởi bất viễn thậm . Kỳ nại hiếu tự vị trừ , tắc hãnh hãnh dĩ tranh thắng . Sở tranh giả , dũ thất bản chân , thả phẫn phẫn dĩ cầu thắng , sở cầu giả , vô quan yếu uẩn , thử tắc tiểu trượng phu sở vi , phi ngô đạo trung nhân dã . Phạt giả , khoa công chi vị .

Cổ đại vũ bất căng bất phạt 、thiên bình địa thành 、kiến vạn cổ hoành công 、do văn thiện ngôn nhi bái thụ , vô tha , thánh đức dũ cao 、thánh lượng dũ quảng , thánh bất tự thánh 、nãi dĩ vi thánh .

Thả dã 、thánh môn nhan tử 、vô phạt thiện 、vô thi lao , cái dĩ thiện giả 、tính phân sở đương vi 、hà phạt chi hữu , lao giả , chức phận sở đương tận , hà thi chi hữu , phương thả hữu nhược vô , thực nhược hư 、khảm nhiên thời hoài bất túc , sở do vi phục thánh , nhi tam nguyệt bất vi 、nhất gian vị đạt nhĩ .

Tha như quân hậu viết điện 、hãn tam quân chi sinh mệnh thành nhất tướng chi công huân .

Mạnh chi phản nhập môn sách mã lưỡng ngữ 、phu tử đặc biểu kỳ vi ,

Giáng nhi đại thụ tướng quân do hữu tư phong , thí vấn phạt giả sở phạt hà công hồ , hữu sáng phi thường chi công phủ , cổ tích thánh hiền , công bất cảm phạt , hà tỉnh oa chi kiến , sách sách tự căng 、đồ kiến kỳ bất tri lượng dã . Oán tắc vưu 、bất túc đạo , quân tử tố vị nhi hành , thượng bất oán thiên 、hạ bất vưu nhân , phương vi thực tế công tu .

Hà tắc , oán vưu chi niệm nhất sinh , tắc nhiêu hạnh chi tâm thắng , nhi quỷ trá trung chi .

Ức khuy tứ chi tâm thắng , nhi gian hiểm trung chi , thả san báng chi tâm thắng 、nhi phù bạc trung chi .

Vị thiên khả oán hồ , nhi hiển đạo duy chương , thiên cố bất nhiệm oán dã , vị nhân khả oán hồ , nhi công bình cụ tại , nhân cố bất nhiệm oán dã , nhĩ đồ tự oán nhi táng tâm , tâm lượng nhật biên , nhĩ đồ tự oán nhi cốt tính , tính chân nhật ly , khủng oán tắc chiêu cữu 、oán tắc tạo nghiệt .

Nhĩ 、tương dĩ oán nhi ly kỳ cùng ưng kỳ hoạ dã .

Thi tam bách thiên ôn nhu đôn hậu 、oán nhi bất nộ 、thâm đắc hoà bình chi chỉ .

Vô luận độc thư dữ vị độc thư 、đồng thời mông thục sơ nhập , hữu bất độc quá phong thi dư .

Dục , cố vi tình chi lũy , tham giả , luyến sở dục nhi tham sinh , sân giả , phất sở dục nhi sân khởi , si giả , chú ư dục nhi nhược mê , ái giả , nịch ư dục nhi phất phản , lý dục bất năng lưỡng lập , dục thắng tắc lý vong .

Học nho giả , dĩ khắc kỷ phục lễ 、vi khư tư nhi tồn lý , học phật giả , dĩ tịnh căn chứng quả 、vi tham thiền nhi nhập định , học đạo giả , dĩ đoạn chướng trừ ma 、vi minh tâm nhi kiến tính .

Dục tự nhất quan vị phá , tắc tam giáo công phu vô tùng hạ thủ ,

Thanh sắc hoá lợi 、nhật phân phân ư trưng trục chi trường , đắc thất cùng thông , thời nhiễu nhiễu ư quán vọng chi tế .

Như thị , tắc vi cơ biến chi xảo giả 、vô sở dụng sỉ , thả vi xuyên du chi hành giả 、đãi bất tri tu .

Dư tự thiết phiệt tế độ dĩ lai , vô phi dĩ thánh hiền giai cấp tiên phật thuyên đề , thâm hữu vọng ư thiên hạ nhân , đặc hoạn cam tự bỉ bạc , khắc phạt oán dục chi tâm vị gia tu trị , thậm phi nhiệm đạo chi khí 、hữu cô học đạo chi danh . Đạo ư hà học , tại khứ kỳ nhân tâm 、nhi tồn kỳ đạo tâm .

Nhân tâm giả , khắc phạt oán dục sở kiến đoan dã , đạo tâm giả , nhân nghĩa lý trí sở đồng cụ dã , thượng kỳ phản nhi tự thẩm yên khả .

Kệ Viết Triêu càn tịch dịch ý tinh kiền Cần tụng kinh văn cú cú tiển

Lập pháp độ nhân sùng giáo đạo Tâm minh thể khiết tuyệt trần duyên

Vô tâm giả vị chi quá , hữu tâm giả vị chi ác , quá xuất ư bất tự tri , ác thành ư hữu sở thị , sở dĩ hữu quá , hứa kỳ tự tân , sám hối chi điều tự tại , vi ác giáng chi minh phạt , hoạ dâm chi luật nan khoan .

Yếu chi , thượng thiên dĩ hiếu sinh vi tâm , khởi hữu sinh chi 、nhi phản sát chi hồ .

Thư viết , thiên tác nghiệt , vưu khả vi , tự tác nghiệt 、bất khả hoán phi thiên chi dục sát nhân dã , thực nhân tự tác nghiệt nhi dĩ . Nghiệt giả , ác chi tích dã , hỗ ác nhược hữu bất thoan tác nghiệt khởi bất tư trọng . Nhân diệc hà khổ tự di y thích trí nghiệt , hoặc báo ư tự thân 、hoặc báo ư tử tôn , đãi chí lưu hoạ vô cùng , ương cữu điệp chí , nhân chi ,ly đao binh kiếp , ly thuỷ hoả kiếp , ly dịch lệ kiếp , bất đặc nhất thân nạn bảo , nhi thả tử tôn di lũy .

Dịch viết , tích bất thiện chi gia , tất hữu dư ương , ương vị tận giả , tất bất năng xương , ngôn chi khả vi thái tức , thả nhân giai hữu thiên lương , các cụ tính lý , đoạn vô minh tri vi ác , nhi cố đạo chi giả , vô như hoá lợi chi tâm trung chi , thanh sắc chi tâm trung chi , nhân nhi đổng đổng nhiễu nhiễu mịch nịch vô dĩ .

Tham sân chi niệm thắng chi , si ái chi niệm thắng chi , nhân nhi đảo đảo điên điên trầm mê võng ngộ .

Như thị , tắc tham khốc thậm tẩm , nhi vi khắc bạc chi ác , dâm đãng thậm tẩm 、nhi vi gian tà chi ác , xương cuồng thậm tẩm 、nhi vi cưỡng hoành chi ác , thả dã ngao ngoan thậm , nhi bạo ngược chi ác thành , tàn nhẫn thậm , nhi hiểm độc chi ác thành , kiêu bạc thậm , nhi trá man chi ác thành , gian quỹ thậm , nhi thôn phệ chi ác thành , chí nhược bất trung bất hiếu , nguyên ác đại đỗi , luật tại bất xá , tắc bất túc ngôn hĩ .

Y , thả tam đại hạ , thế phong nhật bạc , nhân tâm bất cổ , tuy viết , vận hội sử nhiên , yếu diệc nhân sự bất năng vô trách yên , đại để giai tập dữ tính thành , cận quân tử chi nhật thiểu , thân tiểu nhân chi nhật đa , giao du bất thận , tỷ phỉ thành quần .

Khổng Tử vân , quần cư chung nhật 、ngôn bất cập nghĩa 、hiếu hành tiểu huệ 、chính hữu cảm ư tư nhĩ , vô tha , vị văn thiện ngôn , vị kiến thiện hành , sở triêm nhiễm giả , vô phi ác loại , sở đổ ký giả , vô phi ác sự , dĩ trí thiện tâm nhật diệt , ác tâm nhật xí , ác hữu thành ư bất tự tri giả , ác hữu thành ư bất tự kiểm giả , kim thí chấp nhân cư nhi đạo chi viết , nhĩ thuyết mỗ ngôn thị ác ngôn , nhĩ hành mỗ sự thị ác sự , vị hữu bất phất nhiên nộ , bột nhiên phẫn giả , thục tri , nhĩ bất tự dĩ vi ác , kỳ ác thực thâm , thí như bô chi độc 、trung ư phế phủ , thả như bào xú chi tinh 、tập ư khẩu tỵ , bất tri bất giác tùng ác vi nghiệt 、tích nghiệt vi hoạ , dương tắc can vương chương , âm tắc ly minh khiển .

Cao minh chi gia , quỷ khám kỳ thất , khởi vô quảng hạ hoa ốc , bất tái quá nhi vi hư giả hĩ , khởi vô minh chung liệt đỉnh , bất tái truyền nhi lăng thế giả hĩ , nhân sinh thế thượng , bất quá số thập hàn thử , hà bất phản nhi tự tư dữ kỳ vi ác nhi ly ương , hà nhược vi thiện nhi tạo phước , hoạ phước vô môn , vi nhân sở triệu .

Thái thượng hữu vân , cảm ứng chi lý chiêu nhiên , nhĩ đẳng tuy xảo ư bàn toán , khởi năng như thánh phật chi toán , hào li sao hốt 、nhất nhất bất sai , nhĩ đẳng tuy công ư độ lượng , khởi năng như thánh phật chi lượng , trừu bổ khấu trừ , tại tại phân minh , nhân tức khả khi , nhi thiên khởi khả khi , nhân tức khả đoạn , nhi thiên khởi khả đoạn , sở nguyện các tồn thiên lương 、các bảo tính lý , vật vi tình dụ 、vật vi vật động .

Bình đán chi khí 、vô thất cơ hi , ốc lậu chi thần 、vật di khiển trách .

Vật dĩ tiểu ác vi vô thương , tắc tiểu trừng đại giới , phóng hạ đồ đao 、lập địa chứng Phật , thiên diệc hà khí ư tư nhân 、nhi cự tuyệt chi bất dĩ dã , thượng kỳ tri sở mãnh tỉnh yên khả .

Thiên đường địa phủ lộ tương thông , sinh giáng do nhân lập quá công,

Tác ác bất như cần tích đức, thi nhân lạc thiện cảm thương khung .

Nguyên Quân tái viết , vô tâm giả 、vị chi quá , hữu tâm giả 、vị chi ác , quá dữ ác giới tại cơ hi , sở tranh chỉ nhất gian nhĩ . Nhân phi thánh hiền , thục năng vô quá , xuất nhất ngôn , nhi quá tức phục chi , sở dĩ quí thủ khẩu dã , hành nhất sự , nhi quá tức thặng chi , sở dĩ quí thủ thân dã , nhất ngôn hữu bất cập kiểm 、khẩu quá do ư bất tự giác , nhất sự hữu bất cập phòng 、thân quá do ư bất tự tri , thị tắc quán quá tri nhân 、vị thường bất lược kỳ tích 、nhi lượng kỳ tâm .

Tâm 、quả vô tha , tắc khẩu tức hữu quá , nhi kỳ tâm tự khả bạch dã , tâm 、quả bất nhị , tắc thân tức hữu quá , nhi kỳ tâm tự khả nguyên dã , giới thận bất đổ , khủng cụ bất văn , thận độc công phu , phi bất ư chí vi chí ẩn xứ 、thâm gia kiểm nhiếp , diệc vị thủ khẩu chi nghiêm 、trì thân chi mật , nhất xuất ngôn 、nhi viễn khẩu quá , nhất hành sự 、nhi dẫn thân quá , nhiên thử khả vi quân tử đạo , nhi phi sở khái ư thế nhân dã .

Bất tất cầu kỳ vô quá , nhi kỳ cầu kỳ năng quả quá , bất tất cầu kỳ quả quá , nhi kỳ cầu kỳ năng hối quá , bất tất cầu kỳ hối quá , nhi kỳ cầu kỳ năng cải quá , tri cải quá nhi hối quá , nhân chi tri hối quá nhi quả quá , nhân chi tri quả quá nhi vô quá , nhân chi do miễn cơ an 、tức nan cầu dị .

Khổng Thánh hữu vân , quá nhi bất cải thị vị quá hĩ , sở vọng ư thế nhân giả , như hà tủng thiết 、như hà tường minh .

Khẩu hữu quá 、nhi dị thời dĩ tri , nghi vật đạo phu tiền triệt , thân hữu quá 、nhi du hậu dĩ giác , nghi vật nữu phu mê đồ , vãng bất khả gián , lai do khả truy .

Sở do thủ khẩu như bình 、khủng kỳ mãn nhi dị dật yên , trì thân như ngọc 、khủng kỳ điếm nhi nạn ma yên ,

Tiên cẩn tỉnh ư vị hữu quá chi tiền , vật sử kỳ tiềm tư ám trưởng , tịnh thống trừng ư kỷ hữu quá , vật sử kỳ điệt khởi tùng sinh , thị tắc cải quá vi đại quan kiện , nhân cải tri hối , nhân hối cầu quả , như thử tắc vô quá , bất cảm ngôn nhi vô đại quá .

Kỳ thứ hồ , bất nhiên , hôn muội giả , vô luận dĩ , kỳ hữu cương phục tự thị giả , minh kiến vi quá 、nhi kiên ý độc hành , diệc hữu yểm sức vi công giả , hiển tri vi quá 、nhi thao tâm mạc trắc . ư thị hữu hộ kỳ quá 、huý kỳ quá giả , vị hữu bất lưu vi văn quá chi .

Tiểu nhân khủng tích quán tự nhiên , bỉ tướng bất tri vi quá , yếu chi bất tri vi quá , quá sở do nhi nhật thâm dã , bất kiến vi quá , quá sở do nhi dũ tích dã , quá kí thâm 、quá kí tích 、tướng bất vị chi quá 、trực vị chi ác .

Vô tha , vô tâm hữu tâm , biện tri bất khả bất tảo dã .

Dụ , kí vị chi ác , tức nhân dĩ sinh nghiệt , thả nhân dĩ hoạch cữu , cận báo tắc tại kỷ thân , viễn báo tắc tại nhi tôn , kỳ thuỷ kỳ do tiển hào chi quá nhi khởi , khởi bất khả tích dã phù , khởi bất khả khái dã phù .

Thánh phật từ bi độ thiện lương Chí thành hợp chưởng hiến tâm hương

Chân kinh dẫn lộ văn tuy đoản Lẫm thủ châm qui vạn thế xương

Thư vân , đức vô thường sư , chủ thiện vi sư , sở quí hồ thiện giả , xuất nhất ngôn tất viết thiện ngôn , nhiên do kỳ phát chư khẩu dã , hành nhất sự tất viết thiện sự , nhiên do kỳ thố chư thân dã , xuất thiện ngôn , an tri kỳ thành nguỵ , luận đốc sắc trang 、do thị phán yên , hành thiện sự , an tri kỳ hư thực , chính nghị mưu lợi , do thị phận yên , dĩ thử tri , ngôn tuy thiện bất túc vi cứ dã 、sự tuy thiện bất túc vi bằng dã 、yếu tại tâm thiện nhi dĩ , thời tồn thiện tâm 、phàm hữu ngôn tự vô bất thiện , tức vị hữu ngôn 、nhi thiện cơ vô bất mặc hàm , thời tồn thiện tâm 、phàm hữu sự tự vô bất thiện , tức vị hữu sự 、nhi thiện niệm vô bất kiên thỉ , sở do thuyết hiếu thoại 、hành hiếu sự , tại tồn hiếu tâm nhi dĩ . Cận thế dĩ lai , vận hội đệ giáng , tập thượng dũ xu dũ hạ , phương vị tri y ư hồ để , yếu chi , dữ vãn thiên tâm 、tại tu nhân tâm , thiên định cố năng thắng nhân , nhân định diệc khả thắng thiên , thiên nhân nhất lý , nhân tâm nhật tồn ác niệm , tắc lệ khí ứng chi , phàm như vũ dương thất thời , tương vi lệ lệ , dĩ vi thiên giáng lệ khí , thực tắc nhân tâm triệu chi dã , nhân tâm nhật tồn thiện niệm , tắc hoà khí tuỳ chi , phàm như hoà cam ưng hậu 、triệu vi phong nẫm dĩ vi thiên giáng hoà khí , thực tắc nhân tâm cảm chi dã . Chính tâm do ư thành ý , thành ý bản ư thận độc , thị dĩ giới thận kỳ sở bất đổ , khủng cụ kỳ sở bất văn . Nguyên dĩ tĩnh dưỡng thử tâm 、mặc liễm thử tâm 、kiên trì thử tâm .

Tĩnh dưỡng giả hà dưỡng kỳ tâm ư bình đán , kỳ thử tâm chi bảo kỳ thiện .

Mặc liễm giả hà , kiệm kỳ tâm ư thanh dạ , kỳ thử tâm chi khuếch kỳ thiện .

Kiên trì giả hà , trì kỳ tâm ư ám thất , kỳ thử tâm chi trừu kỳ thiện . lịch quán Nho Gia lý học công phu , tùng thực xứ tu tiễn , Đạo Gia huyền diệu công phu , tùng tĩnh xứ tu trì , Thích Gia không tịch công phu , tùng hư xứ tu chứng , cứu chi , giai tại tâm thượng dụng công , vô phi dục thử tâm chi vô bất thiện .

Nho viết , chính tâm tâm thiện tắc tâm chính yên ,

Đạo viết , tịnh tâm tâm thiện tắc tâm tịnh yên ,

Thích viết , thủ tâm tâm thiện tắc tâm thủ yên ,

Tam giáo bản tự đồng qui , triệt thượng triệt hạ , lý vô nhị trí .

Sở vi thế nhân trợ giả , bất tất ngôn hi hiền hi thánh , bất tất ngôn vi Tiên vi Phật , kỳ thử nhạ thiên nhi tu nhân sự , tổng do thời tích thiện tâm , nhi ngôn tự vô bất thiện , ngôn giả tâm chi thanh , diệc hành tự vô bất thiện , ngôn giả tâm chi biểu , như thị ưu yên 、du yên , nhật tưởng thăng bình chi phước , khởi bất lạc dã phù .

Thành tụng Trị Tâm Tiêu Nghiệt Kinh nhất gia an thái hoạch khang ninh

Thành tụng Trị Tâm Tiêu Nghiệt Kinh ly mỵ võng lượng vĩnh diệt hình

Thành tụng Trị Tâm Tiêu Nghiệt Kinh phụ mẫu thọ toán đắc diên linh

Thành tụng Trị Tâm Tiêu Nghiệt Kinh quá vãng tiên nhân khả siêu sinh

Thành tụng Trị Tâm Tiêu Nghiệt Kinh thuỷ hoả đao binh vĩnh bất xâm

Thành tụng Trị Tâm Tiêu Nghiệt Kinh toạ thiền thâm dạ đạo tâm thanh

Thành tụng Trị Tâm Tiêu Nghiệt Kinh tam tai bát nạn vĩnh ly thân

Thành tụng Trị Tâm Tiêu Nghiệt Kinh quốc thái dân an khánh thái bình

Thành tụng Trị Tâm Tiêu Nghiệt Kinh thiện công viên mãn tác thần minh

Trị Tâm Tiêu Nghiệt , phước thọ diên miên , kinh công hoàn mãn lạc vô biên , thuỵ khí ánh kim liên , cung tống cửu thiên 、tế thế phiếm từ thuyền .

Cửu Thiên Huyền Nữ Vô Cực Hộ Quốc Nguyên Quân ( tam xưng)

Văn Địa Tiên Thánh Mẫu / 2023

Bóng gương loan mẫu đơn một đoá, Gió lay mành hương xạ thoảng đưa . Có chầu Nguyệt điện Tiên xưa . Lánh miền cõi tục phận ưa nam thành . Kiếp giáng sinh vào nhà Lê thị . Cải họ Trần dấu khí Thiên hương . Vốn sinh có vẻ phi phương , Giá danh đòi một hoa Vương khôn bì . Ngụ thai quê Phủ Dày , Thiên bản . Phủ Nghĩa hưng là quán Sơn nam . Trẻ thơ chưa biết duyên phàm Đeo kinh còn vết để làm dấu thiêng . Tuổi tới niên cài trâm , giắt lược , Kết duyên lành quê phước một nơi . Gối chăn vừa mới quen hơi Ai ngờ dưới Nguyệt sảy nơi tơ hồng . Đạo vợ chồng còn đang thương nhớ , Bỗng hoa hài lại giở gót Tiên , Giờ Dần mồng Ba tháng Thìn , Đôi mươi mốt tuổi rẽ duyên Trần phàm . Ấy ai làm chăn thương gối thảm , Kiếp hay nguyền lãnh đạm về đâu ? Lương quân dạ rối đòi nao , Xuân huyên nào biết thảm sầu mấy cơn . Rầy Thánh đã cung Tiên Nguyệt quế , Dễ xui lòng Trần thế xót xa , Có phen Tiên lại nhớ nhà , Bỗng thời Tiên ở đường xa ngự về . Thăm bản quê hương huyên đất nước , Cửa nhà chồng sau trước mọi nơi . Thăm rồi Tiên lại ra chơi , Đồi Ngang – Phố Cát là nơi duyên lành . Ca tính tình , tiếng tơ , tiếng trúc . Thương một người bạc Phúc dân ngây , Cho nên Tiên mới thử tay . Dễ đâu mà lánh , khôn thay mà phòng . Sự mơ mòng thực hư nhường giới . Lòng Trần gian mê muội biết đâu . Tuy rằng hồn phách nhiệm màu , Khuôn thiêng tích để đã lâu đến rày . Cũng nhiều ngày cưỡi mây nương gió . ” Vào Nghệ an sẵn có nhân duyên . Nước non khéo kết nên nguyền . Chốn thanh cảnh lịch kết duyên cũng vừa . Ấy duyên xưa hay là nợ mới . Hội phi thường Thánh mới sinh con . Tuổi vừa ba , bốn khôn ngoan , Hiềm đâu Thánh để lại con cho chồng . Chữ Sắc – Không xem thường mới biết , Lấy của gì là kiếp là chăng , Tính thiêng không ngại gió trăng . Ai ngờ phút hợp , phút tan nữa hoài . Song vật nài làm chi cho khổ . Đứng duyên lành sẵn có nhiều nơi . Thăm rồi Tiên lại ra chơi , Cây cao bóng mát là nơi giữa đường . Giếng âm – dương xưa nay trong sạch , Khi nắng mưa trợ khách đường xa . Đồi Ngang – Phố cát vào ra . Đôi khi giáp cõi Thanh – Hoa đất lành . Chốn cảnh thanh Tiên thường ngự đấy , Khách vãng lai tự ấy mới hay . Cho nên Tiên mới ra tay , Một ngày khôn vái hai ngày khôn van . Khách thác oan phải nhiều phi mệnh . Bèn sai ra đội mệnh nhà Vương . Ngữ tình kíp giận khôn lường . Sai binh mã tới Đồi Ngang tiễu trừ . Súng phá luôn vang như sấm động , Dấu thiêng nào dám chống Quốc uy , Thánh bèn ngự thiện lánh đi . Than rằng má phấn đâu bì trượng phu . Sao không xét Âm – Dương nhị lý . Lại ra điều lấy ý nạt nhau .

Lệnh Trời ai dám chi đâu , Còn ai ở Thế biết nhau sau này . Chốn am mây từ ngày nguy biến . Ai còn kẻ dâng tiến đèn hương . Nền xưa hiu quạnh tuyết sương . Trăng hoa giãi tỏ trăng vàng còn chen . Các bạn Tiên về tâu Thượng Đế . Có Tiên chầu Thánh mẫu ngự chơi .

Đồi Ngang – Phố Cát nghỉ ngơi , Lầm con mắt tục ra người bạo hung . Đã phá tan nơi ăn chốn ở , Lại còn điều càn rỡ nhuốc nha , Ngọc Hoàng ngự chỉ phán ra , Đào , Lan , Quế , Huệ bách hoa mọi nàng , Xuống Đồi Ngang thăm chầu Tiên Thánh . Xem Tiên chầu đức chính ra sao ? Phán rằng phẩm trật Thiên Tào , Mà sao Trần thế hỗn hào tam phân . Trách Thôn dân những người ở đấy , Sao con Trời dám lấy làm khinh . Sơn xuyên đòi lại bách linh . Gia uy sẽ thử anh linh bõ bèn . Chớ sát hại nhân gian chi quá , Trời là Cha – Thiên hạ là con . Ví dầu đua mạnh tranh khôn . Thời nhân gian đó ai còn dám đương ? Vua Ngọc Hoàng phán lời nhân thử , Các cung Tiên vâng cử ra đi . Tới nơi hỏa tốc tinh phi . Trước thời thăm Thánh , sau thời trách dân . Đã yêu phần càng thêm yêu nghiệt . Quở dân phàm sợ khiếp hơn xưa . Dân mong lập Điện nên thờ . Bách Quan đội lệnh sau xưa cho tường . Chốn Đồi Ngang thờ chầu Tiên Thánh . Tự hương tàn , khói lạnh nhường nay , Lấy làm khuất mắt khôn hay Gia uy thời cũng nhiều người sợ kinh . Tâu Thánh minh ngự qua nhời ấy , Lập Đền thờ tự đấy mới yên . Người đâu quái dị nồng nàn , Xót thương dân tục lầm than phải tùy . Sắc tức thì tặng phong Chế thắng . Biển vàng treo ” Thượng Đẳng Tối Linh ” Muôn dân từ đấy sợ kinh , Mới hay phép Thánh anh linh , nhiệm màu . Khắp đâu đâu nức danh từ đấy , Ai kẻ còn dám lấy làm khinh , Dù lòng hiển Thánh anh linh . Đến đâu thời đấy hãi kinh giờn giờn . Cũng có cơn hiền lành vui vẻ . Phấn điểm trang chải rẽ thanh tao . Dù khi thất ý nơi nao , Dường con sư tử bào hao dậy giàng . Thêm đôi bà chầu Quỳnh , chầu Quế . Ấy là trong nghĩa đệ thân huân , Hôm mai chầu chực áo khăn . Uy nhờ Tiên Thánh có phân nồng nàn . Rầy Mẫu đã về ngàn nhân đức . Quyền đôi bà xem xét trang nghiêm . Có khi nương gió thác rèm , Ai nương bóng Thánh càng thêm não nùng . Cũng có khi quyền chung tiệm nhớ . Cũng có khi qua nhớ lại thôi , Thương khi duyên chắp phận xui , Ban tài , ban Lộc , ban Ngôi , ban Quyền . Kẻ lỗi nguyên càng thêm bầm nhỡ . Có lòng tin khấn khứa truyền tha . Trọn bề bách nguyệt hồn hoa , Đã nên một cảnh yên hà có danh . Xưa Thánh chốn yên lành cùng ngự , Cũng từng quen Tiên nữ năm , ba Rẩy chân xuống sợ Sa bà . Khuôn phù Ngọc ân , quản ba giới Thần . Gia uy linh cứu nhân , độ Thế . Trẻ cùng già ai nấy đội ơn . Ban Tài , ban Phúc , ban Nhân , Phù hộ đệ tử thiên xuân thọ trường .

Độc Đáo Lễ Hội Kỳ Yên Và Những Trải Nghiệm Có “1 / 2023

Lễ hội Kỳ Yên là một trong những lễ hội lớn của vùng đồng bằng Nam Bộ. Đây được xem là nét văn hóa đặc sắc trong đời sống tín ngưỡng tâm linh của người dân miền Tây từ bao đời nay. Vậy du khách có biết lễ hội Kỳ Yên là lễ hội gì không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời qua bài viết Lễ hội Kỳ Yên ở miền Tây mà Viet Fun Travel sẽ chia sẻ ngay sau đây.

Nguồn gốc lễ hội Kỳ Yên

Theo tìm hiểu của Viet Fun Travel thì lễ hội Kỳ Yên đã có từ rất lâu trong việc thờ lễ thần của người Việt. “Kỳ Yên” ở đây có nghĩa là cầu an, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi sinh sôi nảy nở.

Xưa kia ở khu vực phía Bắc tại các đình miếu trong làng người ta thường tiến hành làm lễ cầu an hay còn gọi là lễ Tống ôn, lễ Cầu mát. Lễ này là lễ mà dân làng sẽ bày cúng cháo lá đa, rải gạo muối thí thực để tống tiễn điềm xấu, cầu mong những điều tốt đẹp.

Lễ hội Kỳ Yên ở miền Tây

Về sau người Việt di dân vào phương Nam khẩn hoang lập ấp phải đương đầu với thiên nhiên khó khăn cùng những hiểm họa khôn lường. Lúc bấy giờ, để cầu mong được cuộc sống bình yên ấm no những người dân ở đây thường làm lễ cúng cầu an tại các ngôi đình đặt niềm tin của mình vào những vị thánh thần.

Dần dần về sau ở vùng Nam Bộ hình thành nên lễ hội Kỳ Yên. Lễ hội Kỳ Yên ở các ngôi đình là một trong những lễ hội lâu đời thể hiện đậm đà màu sắc văn hóa đình làng của Nam Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung.

Lễ hội Kỳ Yên diễn ra như thế nào?

Tùy theo từng địa phương mà lễ hội Kỳ Yên được chọn tổ chức vào những ngày khác nhau. Tuy nhiên lễ hội này chỉ diễn ra vào mùa xuân. Đây là hội làng truyền thống để người dân trong vùng tổ chức lễ cúng linh thiêng, trang trọng tại các ngôi đình. Như đã giới thiệu ở trên, lễ hội Kỳ Yên là dịp để tạ ơn các bậc tiền hiền và cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Thời điểm vụ mùa được thu hoạch xong, thời tiết khô ráo cũng là lúc người dân khắp nơi trong khu vực Nam Bộ tổ chức lễ hội Kỳ Yên. Lễ hội này được tổ chức tại các ngôi đình quy tụ toàn thể dân làng tham gia.

Theo Lễ hội Kỳ Yên miền Tây thì nhiều địa phương thường tổ chức lễ hội Kỳ Yên vào ngày rằm tháng 2 hoặc rằm tháng 3. Mặc dù là lễ hội đình làng lớn nhưng lễ hội Kỳ Yên không được tổ chức mỗi năm mà khoảng 2 – 3 năm mới được tổ chức một lần. Lễ hội này thường diễn ra trong 3 ngày.

Ngày đầu tiên là ngày diễn ra lễ Túc Yết và lễ Tiền Vãng. Đây là hai lễ được dùng để cúng tế các vị Tiền Hiền, Hậu Hiền và những người có công với đất nước. Chủ lễ là vị Chánh Bái có phụ tế và bồi lễ phụ giúp. Ngoài ra còn có người thủ xướng là người giữ vai trò khá quan trọng trong buổi lễ.

Nghi thức cúng tế trong lễ hội Kỳ Yên

Toàn bộ nghi lễ đều được tiến hành dưới sự điều phối của người thủ xướng. Tất cả các lễ nghi từ động tác dâng hương, dâng trà, dâng rượu đến đọc văn tế, vái lạy đều phải đúng theo lời của người thủ xướng. Để giữ vai trò là người thủ xướng đòi hỏi người này phải hay văn chữ và được dân làng trọng vọng nhất.

Ngoài ra trong buổi lễ còn có đội học trò lễ. Đây là những người lễ sinh mặc áo, đội mũ, mang hài theo kiểu các học sinh tú tài ngày xưa. Trong buổi lễ thì đội học trò lễ sẽ biểu diễn dâng lễ vật theo nhịp phách của dàn nhạc diễn tấu với điệu bộ đi đứng vô cùng thuần thục. Bên cạnh đó trong lễ Túc Yết còn có 4 cô đào hát mừng thần trong lúc dâng rượu.

Tại một số đình làng có vị thần được vua sắc phong thì còn có lễ mở sắc thần. Lễ này thì được tổ chức vào giữa đêm thứ nhất để tưởng nhớ công lao khai cơ lập nghiệp của các bậc tiền nhân xưa.

Kết thúc ngày đầu tiên, ngày thứ hai là ngày diễn ra lễ Chánh tế. Lễ này thường được tiến hành vào giữa đêm. Trong lễ Chánh tế sẽ có một người được cử ra đọc văn tế để mở đầu buổi lễ. Người đọc văn tế phải là một chức sắc trong làng.

Lễ hội Kỳ Yên qui tụ tất cả người dân trong làng tham gia

Lễ Chánh tế diễn ra là lúc người đọc văn tế sẽ ăn mặc áo dài khăn đóng chỉnh tề, quỳ trước bàn hương án, hai tay nâng bản văn tế đưa lên dưới ánh nến rồi chậm rãi đọc với một giọng kính cẩn trang nghiêm hòa cùng với nhạc đệm của dàn nhạc lễ.

Giống như những lễ hội khác Kỳ Yên cũng có hai phần là lễ và hội. Sau hai ngày chánh lễ thì ngày thứ ba cũng là ngày hội. Trong ngày này tất cả dân làng ai nấy cũng ăn mặc đẹp lui tới vui chơi. Đây cũng là dịp các chàng trai cô gái trong làng có cơ hội gặp nhau để kết tình trao duyên.

Đêm của ngày thứ ba sẽ diễn ra lễ Xây Chầu – Đại Bội. Đây là buổi lễ đánh trống cầu trời ban cho mưa thuận gió hòa và hát múa cầu cho mùa màng tốt tươi.

Đặc biệt ở phần lễ Đại Bội, những người được chọn trình diễn phải là những diễn viên xuất sắc có giọng ca hay, múa giỏi. Những người này thường được gọi là nghệ sĩ hát bội. Có thể nói hát bội là một trong những nét văn hóa truyền thống không thể thiếu của lễ hội Kỳ Yên. Không chỉ có những người lớn tuổi mà cả thanh niên và trẻ em cũng bị thu hút bởi sự đặc sắc của các vở tuồng hát bội.

Vào những ngày diễn ra lễ hội Kỳ Yên đình làng lúc nào cũng đông đảo người dân đến thắp nhang, xem lễ rước thần, nghe đọc văn tế và thưởng thức hát bội. Lễ hội Kỳ Yên đã trở thành một nét văn hóa tâm linh truyền thống độc đáo của người dân miền đất Nam Bộ.

Với bề dày lịch sử lâu đời, lễ hội Kỳ Yên vẫn giữ được những lễ nghi truyền thống đặc sắc tồn tại cho đến ngày nay. Nếu có dịp du khách nên thử tham gia vào lễ hội Kỳ Yên ở các đình làng để trải nghiệm những điều thú vị hấp dẫn từ lễ hội này.

Nghệ thuật hát bội trong lễ hội Kỳ Yên

Hát bội được xem là một trong những bộ môn nghệ thuật độc đáo. Phải biểu diễn trong không gian hẹp, thời gian kéo dài khoảng 3 – 4 tiếng, những người hát bội trong lễ hội Kỳ Yên đòi hỏi phải là những nghệ sĩ có kinh nghiệm. Các nghệ sĩ này thường tốn rất nhiều thời gian hóa trang để khuôn mặt luôn giữ được nét. Một số bộ phận như mắt, mũi, râu, tóc phải vẽ thật khéo để thể hiện rõ vai trò từng nhân vật.

Hát bội là một phần không thể thiếu trong lễ hội Kỳ Yên

Hát bội trong lễ Kỳ Yên được biểu diễn với hình thức hùng dũng, ít bi ai, cái kết có hậu. Tất cả các vở tuồng thường có nội dung trung thắng nịnh, chính thắng tà và kết thúc bằng màn tôn vương hay tôn soái.

Nghệ thuật hát bội là sự kết hợp chặt chẽ giữa phần âm thanh và phần hình ảnh. Một nghệ sĩ biểu diễn bước lên sân khấu bao giờ cũng bắt đầu bằng câu xướng để giới thiệu nhân vật. Sau khi vào vở tuồng ngoài câu hát, các nghệ sĩ còn thể hiện nhân vật với lối diễn xuất đa phần khuếch đại.

Một số vở tuồng thường được chọn biễu diễn là San Hậu, Phàn Lê Huê, Tiết Nhơn Quý, Thần nữ dâng ngũ linh kỳ, Trần Bình Trọng, Sát Thát.

Chính nhờ những nét đặc trưng riêng từ hình thức biễu diễn đến không gian ánh sáng mà hát bội là một trong những nghi thức không thể thiếu trong lễ hội Kỳ Yên.

Cập nhật thông tin chi tiết về Địa Mẫu Chân Kinh (Kỳ 1) / 2023 trên website Apim.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!