Xu Hướng 5/2023 # Chu Giai Kinh Cung Tu Thoi # Top 14 View | Apim.edu.vn

Xu Hướng 5/2023 # Chu Giai Kinh Cung Tu Thoi # Top 14 View

Bạn đang xem bài viết Chu Giai Kinh Cung Tu Thoi được cập nhật mới nhất trên website Apim.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

PHỤ LỤC

NGÀY SÓC VỌNG TẠI ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Tam Giáo qui nguyên, Ngũ Chi phục nhất

Thiên vận …………….niên, …………ngoạt,……………..nhựt, ngọ thời, hiện tại Việt Nam quốc, ……………..tỉnh, …………huyện, …………xã, cư trụ Điện Thờ Phật Mẫu chi trung.

Kim hữu đệ tử …………………………………………., công đồng chư Thiện Nam Tín Nữ đẳng, quì tại Điện tiền, thành tâm trình tấu :

HUỲNH KIM KHUYẾT NỘI

Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.

TAM TÔNG CHƠN GIÁO

Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn.

Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn.

Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn.

TAM KỲ PHỔ ĐỘ TAM TRẤN OAI NGHIÊM

Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai.

Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông Đ. Đ. T. K. P. Đ.

Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân.

Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn.

Thái Công Tướng Phụ Quản Pháp Thiên Tôn.

Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn.

Thập phương chư Phật, Vạn chưởng chư Tiên, Liên đài chi hạ.

Kim vì …(Sóc hoặc Vọng)…nhựt lương thần, chư Thiện Nam Tín Nữ đẳng nghiêm thiết đàn tràng hương đăng hoa trà quả, thanh chước chi nghi thành tâm hiến lễ.

Ngưỡng vọng Kim Bàn Phật Mẫu dĩ đức từ bi chuyển họa vi phước, thoát ách tiêu tai, Thế giới an ninh, tương hòa nhơn loại, phát nguyện Quốc thể Việt Nam thịnh mãn vinh quang, hà thanh hải yến, sanh chúng an cư lạc nghiệp, phục hồi Đường Ngu chi phong hóa.

Ngưỡng vọng Kim Bàn Phật Mẫu phát hạ hồng ân, hoằng khai Đại Đạo, độ tận chúng sanh, hiệp trí hòa tâm, tinh thần qui nhứt, vĩnh sùng chánh giáo thoát khổ tiền khiên, triêm ngưỡng Mẫu ân tứ phước.

Chư Đệ tử nguyện Kim Bàn Phật Mẫu cứu độ các đẳng chơn linh qui liểu tảo đắc siêu thăng, an nhàn Cực Lạc.

Chư Đệ Tử thành tâm khẩn nguyện cúc cung bá bái thượng tấu

Thiện nam Tín nữ 善 男 信 女 : Phái nam và phái nữ có lòng tin theo Tôn giáo (Phật pháp). Đây chỉ các Tín đồ nam nữ

Dĩ đức từ bi, chuyển họa vi phước, thoát ách tiêu ta i

Lấy đức từ bi mà chuyển họa thành phước, độ cho thoát khỏi tai ách.

Thế giới an ninh, tương hòa nhơn loại, phát nguyện Quốc thể Việt Nam thịnh mãn vinh quang, hà thanh hải yến, sanh chúng an cư lạc nghiệp, phục hồi Đường Ngu chi phong hóa

Thế giới được an ninh, nhơn loại được hòa bình cùng nhau, nguyện cho Quốc thể Việt Nam tràn đầy vinh quang, sông trong biển lặng (Đời thái bình), sanh chúng được an cư lạc nghiệp, phục hồi trở lại nền phong hóa của Đường Ngu.

Sông Hoàng Hà nhiều bùn lầy nên thường đục, khi nào nước sông trong, người ta cho là điềm lành.

Năm thứ ba đời vua Trang Tương Vương, sông Hoàng Hà tự nhiên trong. Năm ấy, vua Hán Cao Tổ sinh ở đất Bái.

Nghĩa bóng: Điềm thái bình xuất hiện.

– Đào Đường , tên triều đại của vua Nghiêu (2357-2256 trước D.T). Ngài họ Y Kỳ, tên Phóng Huân, con bà Khánh Đô, phi thứ tư vua Đế Cốc, đóng đô tại Bình Dương, trị vì 72 năm và 28 năm với vua Thuấn đắp đê bảo vệ đồng áng.

Vua có chín trai, hai gái mà phế thái tử Đan Châu, lựa ông Thuấn là người hiền đức để truyền ngôi và gả cho hai người gái là Nga Hoàng và Nữ Anh.

– , tên triều đại của vua Thuấn (2255-2206 tr.D.T), cháu tám đời vua Huỳnh Đế, họ Diêu tên Trùng Hoa, con ông Cổ Tẩu. Ông Thuấn rất hiếu thảo, mẹ mất sớm. Cha, tính hung dữ, cưới người vợ khác sanh ra Tượng. Cha và mẹ ghẻ ghét ông, nhiều phen mưu giết, nhưng ông đều thoát khỏi chết mà vẫn chẳng oán hờn. Lòng hiếu của ông cải hóa cha, mẹ ghẻ và em.

Vua Nghiêu nghe tiếng đến tìm, gả hai người con cho và nhường ngôi. Vua Thuấn đóng đô tại Bồ Phan, làm vua 48 năm, theo gương vua Nghiêu, không truyền ngôi cho con là Thương Quân mà nhường ngôi cho vua Vũ.

Vua Thuấn băng hà tạiThương Ngô, thọ được 101 tuổi.

Phát hạ hồng ân, hoằng khai Đại Đạo, độ tận chúng sanh, hiệp trí hòa tâm, tinh thần qui nhứt, vĩnh sùng chánh giáo thoát khổ tiền khiên, triêm ngưỡng Mẫu ân tứ phước .

Ban xuống hồng ân , hoằng khai nền Đại Đạo, độ tận nhơn sanh, chung hiệp tâm trí, qui nhứt tinh thần, vĩnh viễn sùng bái nền chánh giáo, giải thoát các tội lỗi trong kiếp trước, chiêm ngưỡng ơn phước của Đức Mẹ ban cho.

C ứu độ các đẳng chơn linh qui liểu tảo đắc siêu thăng, an nhàn Cực Lạc .

Cứu độ các cấp Chơn linh quá vãng, sớm được siêu thăng, an nhàn nơi cõi Cực Lạc.

Chư Đệ Tử thành tâm khẩn nguyện, cúc cung bá bái thượng tấu dĩ văn.

Các đệ tử đồng thành tâm cầu khẩn, cúi mình lạy xuống trăm lạy, dâng sớ tâu lên. Kính trình.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

(Năm Đạo thứ 81)

Tam Giáo qui nguyên, Ngũ Chi phục nhất

Vận Trời năm……….tháng………..ngày………giờ, hiện tại nước Việt Nam, tỉnh……….huyện………….xã…………., đang ở nơi Điện Thờ Phật Mẫu .

Nay có vị đệ tử……………………………, cùng chung cácThiện nam Tín nữ quì trước Điện thờ Phật Mẫu, thành tâm tâu trình :

TRONG HUỲNH KIM KHUYẾT

Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.

GIÁO CHỦ TAM GIÁO

Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn.

Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn.

Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn.

BA TRẤN OAI NGHIÊM TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai.

Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông Đ. Đ. T. K. P. Đ.

Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân.

Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn.

Thái Công Tướng Phụ Quản Pháp Thiên Tôn.

Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn.

Thập phương chư Phật, vạn chưởng chư Tiên, Liên đài chi hạ.

Ngày nay vì( mùng một hoặc rằm), giờ tốt chư Thiện nam Tín nữ nghiêm trang thiết lễ nơi đàn cúng tế : Nhang, đèn, bông, trái cây, rượu tinh khiết, lập thành nghi thức, thành tâm dâng lễ.

Ngưỡng mong Đức Kim Bàn Phật Mẫu lấy đức từ bi, chuyển họa thành phước, thoát khỏi tai ách, Thế giới an ninh, nhơn loại hòa hiệp, cầu nguyện cho Quốc thể Việt Nam tràn đầy vinh quang, đất nước thanh bình, sanh chúng an cư lạc nghiệp, phục hồi trở lại nền phong hóa Đường Ngu.

Ngưỡng mong Đức Phật Mẫu ban xuống hồng ân, hoằng khai Đại Đạo, độ tận nhơn sanh, chung hiệp tâm trí, qui nhứt tinh thần, vĩnh viễn sùng bái nền chánh giáo, giải thoát khỏi các tội lỗi trong kiếp trước, chiêm ngưỡng ơn phước của Đức Mẹ ban cho.

Ngưỡng mong Đức Phật Mẫu cứu độ các cấp chơn linh quá vãng, sớm được siêu thăng, an nhàn nơi cõi Cực Lạc.

Chư đệ tử đồng thành tâm cầu khẩn, cung kính cúi lạy, và kính cẩn dâng sớ tâu lên. Kính trình.

* * *

Giai Nghia Kinh Thien Dao &Amp; The Dao: Phat Mau Chon Kinh

PHẬT MẪU CHƠN KINH

PHẬT MẪU CHƠN KINH 佛 母 眞 經

Ðức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo, thích nghĩa và nói rõ nguồn gốc bài Phật Mẫu Chơn Kinh tại Cửu Long Ðài trước Báo Ân Từ lúc 4 giờ chiều ngày 15-8-Ðinh Hợi (1947), có in trong quyển Thuyết Ðạo của Ðức Hộ Pháp, Quyển 1 trang 64, xin trích ra sau đây:

“Ngày nay là ngày Ðại lễ Ðức Diêu Trì Kim Mẫu, Bần đạo tưởng cả thảy toàn Ðạo nên biết quyền hành của Phật Mẫu như thế nào? Và tại sao chúng ta thờ Người?

Muốn biết quyền hành ấy, Bần đạo phải thuyết minh và giải nghĩa bài Kinh Ðức Phật Mẫu mà chúng ta thường tụng niệm hằng ngày đó.

Trước khi giải nghĩa, Bần đạo cũng nên nói rõ ai đến cho bài Kinh ấy? Cho hồi nào? Và tại nơi đâu?

Kinh Ðức Phật Mẫu cho tại Kim Biên Tông Ðạo (Cao Miên quốc), nơi Báo Ân Ðường của hai vợ chồng Thừa Sử Huỳnh hữu Lợi.

Lúc trước chưa có Kinh Phật Mẫu, chúng ta chỉ biết Phật Mẫu đến Hiệp Thiên Ðài khai Ðạo Cao Ðài, nhờ thi phú văn tự của Cửu Vị Tiên Nương cho biết nguyên do đến Khai Ðạo, chớ chúng ta chưa biết quyền hành của Người.

Nơi Kim Biên, cả Chức sắc Hội Thánh Ngoại Giáo đều cầu kinh, khiến khi đó Bần đạo đến nhằm lúc cúng Vía Phật Mẫu. (tức là ngày 15 tháng 8 năm……?)

Bát Nương đến cầm cơ viết, chính mình Bần đạo phò loan nơi Ðại Ðiện. Có nhiều người làm chứng, có chư Ðạo hữu và một người không biết Ðạo là gì là Ông Hiếu (kêu Bần đạo bằng Chú) ngồi trước sân chơi, thấy tứ phía đều có hào quang giáng hạ, xẹt xuống rất ngay Báo Ân Ðường. Tới chừng cho trọn bài Kinh rồi, cả thảy đều nói lại, không biết cái gì xẹt khi nãy như sao xẹt qua xẹt lại vậy, không dè trong nhà đương phò loan. Có cháu của Bần đạo và nhiều Ðạo hữu ở ngoài đều làm chứng quả quyết như vậy.”

Từ trước đến nay, các nền tôn giáo mở ra trên thế giới đều chỉ biết thờ Ngôi Dương: Như Phật giáo thờ Ðức Phật Thích Ca, Tiên giáo thờ Ðức Thái Thượng Lão Quân, Nho giáo thờ Ðức Khổng Tử, Thiên Chúa giáo và Ðạo Tin Lành thờ Ðức Chúa Jésus Christ.

Không có một tôn giáo nào biết thờ Ngôi Âm. Chỉ có Thiên Chúa giáo có thờ Ðức Mẹ Maria, Mẹ của Ðức Chúa Jésus, nhưng chưa phải là thờ Ngôi Âm.

Chúng ta đã biết, trong CKVT nầy, không phải chỉ có Ngôi Dương, mà luôn luôn phải có Ngôi Âm đi kèm theo, thì mới có đủ 2 yếu tố Âm Dương để tạo thành cơ sanh hóa. Một Dương không thể sanh, một Âm cũng không sanh, phải có đủ cả Âm Dương mới sanh hóa được.

Theo Thánh giáo của Ðức Chí Tôn, khởi thủy của CKVT là Hư Vô chi Khí (tức là ÐẠO). Khí Hư Vô mới sanh ra một Ðấng duy nhứt là Ðức Ngọc Hoàng Thượng Ðế, và ngôi của Ngài là Thái Cực (tức là khối Ðại Linh Quang). Ðức Chí Tôn mới phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi: Dương quang và Âm quang. Ðức Chí Tôn chưởng quản Dương quang. Ðức Chí Tôn hóa thân ra làm một Ðấng khác gọi là Phật Mẫu để chưởng quản khí Âm quang.

Như vậy, nguồn gốc của Phật Mẫu là Ðức Chí Tôn, và Ðức Phật Mẫu chỉ là một hóa thân của Ðức Chí Tôn.

Sau đó, Ðức Phật Mẫu thâu lằn Sanh quang của ngôi Thái Cực, rồi đem Dương quang phối hợp với Âm quang để tạo thành CKVT và vạn vật. Do đó, Ðức Phật Mẫu mới thực sự là Ðấng Tạo Hóa. Nhiệm vụ nầy có được là do Ðức Chí Tôn ban cho.

“Theo Bí pháp chơn truyền của Cơ Sanh hóa, phải có đủ Âm Dương. Trong Sanh quang, chúng ta có điện quang Positif (dương) và Négatif (âm), cũng như vạn vật có trống mái. Nền tôn giáo nào có đủ Âm Dương thì mới vĩnh cửu.

Như Ðức Chúa Jésus ngày trước bị đóng đinh trên cây Thánh giá, đầu thuận lên trên gọi là đạt Dương. Ông Thánh Pierre là đệ nhứt tông đồ bị đóng đinh trở ngược xuống, gọi là phản Âm. Âm Dương tương hiệp đúng theo Bí pháp, nên Ðạo Thánh lưu truyền 2000 năm, không ai dùng quyền gì tiêu diệt đặng.

Thời kỳ nầy, Ðức Phật Mẫu đã xuất nguyên linh của Người đến đây dạy dỗ chúng ta thì tưởng điều ấy trọng yếu hơn hết.

Khi mở Ðạo Cao Ðài, Chí Tôn định cho Phật Mẫu đến giáo đạo cho chúng ta, bảo trọng nuôi nấng, dạy dỗ chúng ta, thì không có ân đức nào bằng, vì không ai biết thương con hơn MẸ.

Phật Mẫu đến cầm quyền lập Ðạo xong, rồi giao lại cho Ðức Chí Tôn.

Phật Mẫu là Chủ Âm quang, Chí Tôn là Chủ Dương quang. Âm Dương tương hiệp, Ðạo Cao Ðài nuơng theo năng lực của hai khối Âm Dương đó. Ðối với năng lực tạo đoan Càn Khôn Thế Giới thế nào thì Ðạo Cao Ðài ngày kia sẽ có năng lực như thế đó.” (Trích Thuyết đạo của Ðức Phạm Hộ Pháp, Quyển 1 trang 70).

Việc Ðạo Cao Ðài thờ Hai Ngôi: Ngôi Dương là Ðức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Ðế và Ngôi Âm là Ðức Diêu Trì Kim Mẫu, với đầy đủ kinh kệ và nghi tiết, là một hình thức vô cùng mới mẻ về phương diện Giáo lý và Triết lý mà các nền tôn giáo trước đây chưa từng có.

Do đó, Ðạo Cao Ðài xứng đáng là một nền Tân Tôn giáo và là một nền Ðại Ðạo.

Hai ngày lễ vía Hai Ðấng ấy hằng năm là 2 ngày Ðại Lễ chánh thức lớn nhứt của Ðạo Cao Ðài. Ðó là:

Quyền hành và nhiệm vụ của Ðức Phật Mẫu được Bát Nương cho biết rõ trong bài Phật Mẫu Chơn Kinh.

Ðức Phạm Hộ Pháp có giải nghĩa bài PMCK một cách tổng quát khi Ngài thuyết đạo tại Cửu Long Ðài trước Báo Ân Từ nhân ngày Ðại Lễ Vía Ðức Phật Mẫu vào lúc 4 giờ chiều ngày 15-8-Ðinh Hợi (1947). Bài thích nghĩa nầy có in trong quyển Thuyết Ðạo Ðức Hộ Pháp, quyển 1 trang 64.

(Soạn giả căn cứ vào bài giải nghĩa nầy của Ðức Phạm Hộ Pháp để giải rộng thêm chi tiết từng chữ và từng câu kinh cho dễ hiểu. Ngoài ra, soạn giả có viết thêm phần chữ Hán để xác định từ ngữ. Ðây là bản phiên dịch Hán văn đầu tiên, chắc không tránh khỏi sai sót, kính mong quí vị góp ý sửa chữa).

Xem tiếp Giải nghĩa chi tiết PHẬT MẪU CHƠN KINH

Kinh Nghiệm Tử Vi: Giải Đoán Cung Phu Thê

(Trần Việt Sơn – thuật theo kinh nghiệm cụ Thái dương)

Về cung Phu thê, các vị đương số thường rất muốn biết rõ, vì thường thường hạnh phúc đời người có thể không do tiền bạc nhà cửa, công danh, mà do đường vợ chồng, con cái. Ôm tiền bạc nhiều, công danh thật lớn, mà đường vợ con, chồng con hỏng thì cũng không đáng gì. Trái lại, làm chức nhỏ, nghèo, nhưng sống vui với chồng con, vợ con đề huề thì cũng thú.

Về việc giải đoán cung Phu thê, các vị cao thủ Tử vi Lê Ốc Mạch, Phong Nguyên, Thiên Lương từng cho biết ý kiến trên Khoa học huyền bí. Về số phận chúng tôi, công việc thuật kinh nghiệm trở nên dễ dàng hơn sau khi các cụ cao thủ đã cho kinh nghiệm của mình. Sau khi được kinh nghiệm quý cụ, chúng tôi còn gì thắc mắc đem hỏi cụ Thái dương, chúng tôi được biết những điều xin trình bày như sau:Xem Phu thê, phải xét Mệnh, Thân, Phúc

Các sự kiện trong cung Phu thê mà nhà thuật số cân nhắc thuộc về các phương diện hạnh phúc đời người.

1- Vợ chồng lấy nhau có dễ dàng hay bị cản trở?2- Có sự hình khắc, tử biệt sanh ly không?3- Có xung khắc nhau không (những độ xung khắc khác nhau) hay được hòa hợp đến già?4- Có mấy đời vợ chồng? Đàn ông có mấy vợ?5- Vợ hay chồng có tốt không? (vợ đẹp ngoan, đứng đắn hay dâm dật, xấu xa, chồng khá giả hay chồng bần tiện).

Muốn biết đại cương cung Phu thê tốt xấu, phải xem các sao trong cung đó, nhưng trước hết, cũng phải xem Mệnh, Thân và Phúc đức.

Sở dĩ phải xem Mệnh, Thân và Phúc đức, là bởi vì người có Mệnh, Thân và Phúc đức tốt, tất được hưởng ảnh hưởng tốt và hạnh phúc và cái đó phải ảnh hưởng vào cung Phu thê (đó là chưa kể rằng cung Phu thê thuộc nhóm cung Mệnh, Thân và có các cung Phúc, Quan, Di chiếu tới).

Nếu cung Phu thê xấu mà được cung Mệnh, Thân và Phúc đức tốt, thì cũng giải trừ được nhiều sự xấu (bớt sự xung khắc, bớt hình khắc chia ly).

Nếu cung Phu thê tốt, mà cung Mệnh, Thân và Phúc đức xấu, thì những cái tốt của cung Phu thê cũng giảm đi.

Cũng có trường hợp Mệnh xấu, Phu thê xấu, lấy vợ lấy chồng gặp toàn cảnh ngộ tệ hại, thế nhưng sang đến Thân tốt, thì cũng Phu thê ấy, mà lại được hưởng tốt (Thân ăn về hậu vận, từ 30 tuổi trở ra: đương số lấy vợ lúc trẻ tuổi, gặp vợ lăng loàn, chịu xung khắc rồi phải ở góa; nhưng sang đến Thân được ảnh hưởng tốt, lại lấy được vợ tốt, hiền hòa, ăn nên làm ra, vợ chồng hòa hợp).

Cần nắm vững Mệnh, Thân và Phúc đức mới giải đoán được đúng cung Phu thê.

Ảnh hưởng chính tinh

Quý vị có thể coi các sách Tử vi, đã soạn sẵn những cách và ý nghĩa khi gặp những chính tinh miếu hay hãm, rồi lại có những cách trung tinh. Xin tóm tắt sau đây ý nghĩa các cách ở cung Phu thê:

– Tử vi tại Ngọ: hòa hợp đến già, khá giả.– Tử Phủ đồng cung: hòa hợp đến già, khá giả.– Tử Tướng đồng cung: cùng cứng cỏi, xích mích. Nhưng khá giả, ăn ở được với nhau.– Tử Sát đồng cung: tiên trở hậu thành và lập gia đình trễ mới tốt.– Tử Phá đồng cung: hình khắc hoặc kém thuận hòa.– Tử Tham đồng cung: thành hôn trễ mới tốt, ghen tuông.– Liêm đơn thủ Dần Thân: mấy lần lập gia đình.– Liêm Phủ đồng cung: trễ mới tốt. Chung sống tốt, khá giả.– Liêm Tướng đồng cung: bất hòa.– Liêm Sát đồng cung: hình khắc, muộn mới tốt.– Liêm Phá đồng cung: bất hòa.– Liêm Tham đồng cung: xung khắc.– Đồng tại Mão: trễ mới tốt.– Đồng tại Dậu: bất hòa.– Đồng tại Tý: dễ gần, dễ xa.– Đồng tại Thìn, Tuất: xung khắc– Đồng Nguyệt đồng cung tại Tý: đẹp đôi, khá giả, cưới sớm.– Đồng Lương đồng cung: đẹp đôi, khá giả, cưới sớm.– Đồng Nguyệt tại Ngọ: trễ mới tốt.– Đồng Cự: xa nhau một thời rồi mới đoàn tụ.– Vũ khúc tại Thìn Tuất: trễ mới tốt.– Vũ Phủ đồng cung: có bất hòa, nhưng khá giả đến già.– Vũ Tướng đồng cung: vợ đảm, chồng sang. Có xích mích, nhưng khá giả đến già.– Vũ Tham đồng cung: trễ mới tốt.– Vũ Phá đồng cung: giỏi, trễ mới tốt.– Vũ Sát đồng cung: hình khắc, dễ xa nhau.– Thái dương sáng: hòa hợp, khá giả đến già.– Thái dương tối: cưới xin trắc trở, trễ mới tốt.– Nhật, Cự đồng cung tại Dần: bất hòa nhưng chung sống đến già.– Nhật Cự đồng cung tại Thân: trễ mới tốt.– Nhật Nguyệt đồng cung: khá giả, nhưng trễ mới tốt.– Thiên cơ ở Tý, Ngọ, Mùi: thành hôn sớm, khá giả, ở được với nhau.– Thiên cơ ở Hợi, Tý, Sửu: trễ mới tốt.– Cơ Lương đồng cung: lấy dễ, khá giả hòa thuận đến già.– Cơ Cự đồng cung: người xứng đáng, trễ mới tốt.– Cơ Nguyệt đồng cung ở Thân: người xứng đáng, cưới sớm.– Cơ Nguyệt đồng cung ở Dần: hay khó khăn, trễ mới tốt.– Thiên phủ ở Tỵ Hợi: khá giả, hòa thuận đến già.– Thiên phủ ở Sửu, Mùi, Mão, Dậu: khá giả và chung sống đến già nhưng hay cãi nhau.– Thái âm sáng: khá giả, cưới sớm, chung sống bạc đầu.– Thái âm tối: bất hòa, hôn phối không tốt, trễ mới tốt.– Tham lang ở Thìn, Tuất, Tý, Ngọ: tốt nhưng hay ghen, trễ mới tốt.– Cự môn tại Tý, Ngọ, Hợi: khá giả, ở được với nhau, nhưng hay bất hòa.– Cự môn tại Thìn, Tuất, Tỵ: xung khắc, hay bỏ nhau.– Thiên tướng: trai nể vợ, gái lấn áp chồng, trễ mới tốt.– Thiên lương ở Tý, Ngọ: vợ đẹp, chồng sang, khá giả.– Thất sát: trễ mới tốt, sớm thì hình khắc chia ly.– Phá quân: trễ mới tốt, sớm thì hình khắc chia ly.

Ảnh hưởng trung tinhCác trung tinh tốt cho thêm ảnh hưởng tốt, về vợ hay chồng khá giả và về sự hòa thuận: Xương, Khúc, Khôi, Việt.

Sát tinh (Không Kiếp Kình Đà Linh Hỏa): miếu vượng thì chủ bất hòa hoặc chia ly thời gian ngắn; hãm thì hình khắc, họa hại người hôn phối xấu xa, bậy bạ. Cũng phải xét thêm ở chỗ giao ảnh hưởng với các sao khác.

– Tả Hữu: tăng ảnh hưởng cho các sao tốt hay xấu.– Hóa lộc: hôn phối giàu.– Hóa quyền: vợ lấn quyền, chồng sang.– Hóa khoa: hôn phối có học, có chức.– Hóa kỵ: bất hòa.– Lộc tồn, Cô Quả, nên cưới trễ sẽ tránh chia ly.– Thiên Mã: nên duyên ở nơi xa.– Phục binh: đi lại với nhau rồi mới cưới.– Tướng quân: đi lại trước, cưới sau.– Quang Quý: vì ân tình mà lấy nhau.– Song Hao: cưới dễ hoang toàn.– Cô Quả: bất hòa, hay xa cách.– Đào Hồng: cưới xin dễ nhưng nếu Đào Hồng hãm: hình khắc, chia ly.– Thiên Diêu: hoang dâm, bất chính.– Tuần, Triệt: trễ mới tốt (để khỏi bị hình khắc).

Ảnh hưởng chính tinh so với ảnh hưởng trung tinhTrong cung Phu thê, có cả chính tinh và trung tinh gặp nhau, thì ảnh hưởng chính tinh mạnh hay trung tinh mạnh?

Xin thưa: ảnh hưởng chính tinh mạnh hơn ảnh hưởng trung tinh.

Vậy nên chính tinh mà tốt, gặp trung tinh xấu thì cái tốt được giảm đi chứ không bị xấu.

Nếu chính tinh có ảnh hưởng xấu gặp trung tinh tốt, thì cái xấu bớt đi chứ cái tốt chưa có.

Tuy nhiên, cũng có những cách cố định, gặp phải là có một ảnh hưởng nhất định, hoặc có những trung tinh, hung sát tinh mạnh thì có ảnh hưởng lấn át chính tinh.

Vài dữ kiện thí dụPhu thê có Cô, Quả, Đào Hồng hãm, Tả Hữu, Không Kiếp là báo hiệu sự hình khắc chia ly.

Lộc tồn, Vũ khúc, Cự Kỵ cũng thường báo hiệu sự chia ly.

Một người có Tử Phủ, Không Kiếp ở Thê, là cái tốt bị phá mất, mai mối nhiều lần không xong. Nhưng nếu sang Thân (ứng về hậu vận) tốt thì lại đỡ. Người đó lập gia đình muộn, vào năm 35 tuổi, được tốt.

Sự kiện được ghi ở các cách chính tinh bên trên (trễ mới tốt) được nghiệm ra là rất đúng. Gặp những chính tinh đó lập gia đình sớm là bị hình khắc chia ly. Nhưng lập gia đình trễ thì không sao, tức là tránh được hình khắc chia ly.

Xem về vợ bé, phải xem cung Nô.

Tuy nhiên, cũng có cách người góa vợ, lấy vợ sau, phải đoán ra. Như gặp Tả Hữu, Hồng Đào hãm, Không Kiếp, Cô Quả là cách góa vợ, nhưng lấy vợ sau thì khác đi.

Có Tuần Triệt thì lập gia đình gặp cản trở. Hai người chê nhau, hoặc gặp khó, nhưng chỉ khó lần đầu thôi. Không phải có Tuần Triệt là không có vợ chồng. Còn Tuần Triệt gặp Tướng thì hình khắc (Tướng ngộ Tuần hay Triệt là cách độc).

Một người Mệnh có Liêm trinh đắc địa, Thiên không, Hồng loan tại Dần Thân Tỵ Hợi, là người đứng đắn, lòng chỉ muốn tu, thì không nghĩ đến việc lập gia đình. Tuy nhiên đến năm 35 tuổi gặp Đào, Thai, Phục, Vượng, Tướng, lòng tự nhiên thấy mở rộng ra tình yêu, hoặc gặp trường hợp đặc biệt, thế là thành vợ thành chồng. Có sao đứng đắn, phải gặp lúc có những sao thật bay bướm mới thành hôn.Hạn lấy vợ, lấy chồng

Xưa lập gia đình, nay trễ. Như vậy, cũng những người đó, những lá số đó, hoàn cảnh đất nước (chiến tranh, đời sống khó khăn, việc lập sự nghiệp đeo đẳng kéo dài) có thể làm lệch lạc số mạng chăng? Cũng không hẳn thế, là vì có số mạng, nhưng cũng có con người quyết định mới được.Vả chăng, số vẫn có, bởi vì những cách báo hỉ vẫn xuất hiện, không năm này thì qua năm khác. Năm nay không báo hỉ, không hôn nhân thì thi đậu, hay đi làm, không thi đậu, đi làm, thì hôn nhân.

– Đại tiểu hạn trùng phùng tại cung Phu thê.– Hạn có Nhật Nguyệt chiếu.– Hạn có Đào, Hồng, Hỉ.– Hạn có Sát, Phá, Liêm, Tham.

Tức là những hạn có hỉ tinh. Phải xem cả đại hạn và tiểu hạn. Đại hạn có cách bảo hỉ. Tiểu hạn cũng có cách báo hỉ, thì đó là hạn thành hôn.Trường hợp Thân cư Thê và chồng sợ vợ

Người đời thường bảo rằng Thân đóng ở Thê là người sợ vợ, hay nói nhẹ đi là người nể vợ, điều đó rất sai.Thân cư Thê không phải sợ vợ.

Thân cư Thê cũng không đương nhiên là nhờ vợ, cũng không phải Thân cư Phu là đương nhiên nhờ chồng. Thật thế, cung Phu thê mà xấu thì nhờ được nỗi gì đâu? Họa chăng là cung đó tốt, nghĩa là chồng hay vợ được giàu sang, mình mới nhờ.

Vậy Thân cư Thê có nghĩa là gì? Có nghĩa là cuộc đời đương số chịu ảnh hưởng của vợ. Thân cư Phu cũng vậy. Chịu ảnh hưởng thỉ rời ra không được. Một ông Thân cư Thê mà chúng tôi biết được bà xã rất tháo vát, một tay quán xuyến việc nhà, ông không phải lo gì hết. Một ông khác cũng Thân cư Thê, giao hết con cái cho vợ để ông đi làm chính trị, đôi khi ông cũng léng phéng, nhưng các cô mèo chỉ đi thoáng qua và ông vẫn coi vợ trọng hơn hết. Cũng có thể là ảnh hưởng bà xã mạnh ông chồng nể vợ là ở chỗ đó.

Thế tại sao chồng lại sợ vợ? Gặp cách nào thì chồng sợ vợ? Đó là khi cung Thê có quyền tinh. Vợ mà có quyền thì ông chồng phải sợ. Các cách quyền tinh ở cung Thê là những cách đứng đắn và quyền hành:

– Thiên tướng, Quốc ấn (mạnh)– Tướng quân, Quốc ân (mạnh vừa)– Hóa quyền– Khôi Việt– Tử vi, Tả Hữu– Thiên phủ, Tả Hữu

Chúng tôi có biết một ông có quyền chức lớn, ra ngoài hét ra lửa, ai cũng phải sợ. Thế mà ở nhà, khi bà hét, ông run lên cầm cập, len lét rút vào một xó không dám ho he. Chỉ tại ở cung Thê của ông, có mấy cách quyền tinh chập lại. Lý thứ nhất là lúc bà nổi giận mà phạt ông sau lần bắt được ông léng phéng với nữ thư ký. Bà quát:

– Nằm xuống giường.

Ông len lét nằm xấp xuống giường.

Bà hỏi:

– Mấy roi?

Ông thưa:

– Xin bà ba roi.

Bà cầm lấy cây chổi phất trần, quất xuống 3 roi thật mạnh vào mông đít. Ông kêu van xin chừa.

Câu chuyện đó thật 100%. Cả ông, cà bà cũng không cười trong lúc diễn ra cảnh đó. Ông sợ thật và bà cũng thật sự biểu lộ quyền oai theo sở thích của bà.

KHHB 74-K2 – Thanh Mai

Đọc Truyện Tu La Vũ Thần

Bất quá, Sở Phong chỉ là chuẩn bị đem Tư Mã Dĩnh đưa về Giới Sư liên minh, nhưng không tính toán gia nhập Giới Sư liên minh.

Tới vì sao Sở Phong, không chuẩn bị gia nhập Giới Sư liên minh, đó là bởi vì tại Thanh Mộc Sơn bên trong, Sở Phong đã chịu đủ rồi cùng thế hệ ngươi lừa ta gạt, hắn hiện tại càng khát vọng tự do một chút sinh hoạt, muốn vô câu vô thúc xông xáo một phen.

Giới Sư liên minh, có lẽ chỉ có một ngày hắn sẽ đi sâu tạo một phen, suy cho cùng nơi đó có rất nhiều cường đại Giới Linh Sư, Sở Phong nếu như đi, tuy rằng không dám hứa chắc có cực đại thu hoạch, nhưng ít nhiều vẫn là có thể học được một vài thứ.

Bất quá, bây giờ còn không phải lúc, chí ít bây giờ Sở Phong, còn không nghĩ.

Mà ở Tư Mã Dĩnh dẫn đường dưới, kinh qua một đoạn thời gian chạy đi sau, Sở Phong hai người, rốt cục đã tới mục đích.

Nhìn trước mắt kia thành lập trong sơn cốc sơn trang, Sở Phong hơi lộ vẻ thất vọng, tuy rằng trong sơn trang này kiến trúc quần coi như hùng vĩ, nhưng là so Thanh Mộc Sơn đã có thể kém nhiều lắm.

Mà thân là cùng Thanh Mộc Sơn cùng tên Giới Sư liên minh, như chỉ là như vậy, khó tránh khỏi sẽ cho người có chút coi thường, dù cho Sở Phong từ trước đến nay bất nghĩa bề ngoài lấy người, nhưng nếu thân là đường đường chín thế chi nhất, thật chỉ là cái dạng này, vậy cũng đích xác quá học trò nghèo một chút.

Nhưng là, đương Sở Phong cự ly này sơn trang càng ngày càng gần, chú ý tới kia cửa sơn trang bảng hiệu sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ.

Nguyên lai nơi này cũng không phải Giới Sư liên minh, bởi vì ở đó trên tấm bảng, rõ ràng viết bốn chữ lớn, Tư Mã sơn trang.

“Tư Mã sơn trang, đây là địa phương nào?” Sở Phong hỏi.

“Nơi này coi như là nhà của ta đi.” Tư Mã Dĩnh nói.

“Nhà của ngươi? Ngươi không phải tại Giới Sư liên minh lớn lên sao?”

Sở Phong hơi kinh ngạc, theo nàng biết, Tư Mã Dĩnh sinh ra không bao lâu, phụ mẫu nàng liền bị Hàn chúc mừng tới giết, nàng là từ gia gia Tư Mã Hỏa Liệt, tại Giới Sư liên minh nuôi lớn.

Nguyên do, đối với đột nhiên này nhô ra Tư Mã sơn trang, Sở Phong vẫn là tương đối xa lạ.

“Nguyên do ta nói, nơi này coi như là nhà của ta, mà lại cũng không phải là nhà của ta, kỳ thực đối với nơi này, ta cũng rất xa lạ.” Tư Mã Dĩnh nói.

Mà sau, tại Tư Mã Dĩnh giảng thuật dưới, Sở Phong đối với này Tư Mã sơn trang, rốt cục có hiểu biết.

Tuy rằng, Tư Mã Dĩnh không phải ở chỗ này lớn lên, nhưng là Tư Mã Dĩnh gia gia Tư Mã Hỏa Liệt, nhưng là ở chỗ này lớn lên.

Nguyên do nơi này, thật đúng là coi như là Tư Mã Dĩnh gia, chí ít kia Tư Mã sơn trang bên trong người, đều là Tư Mã Dĩnh thân nhân.

Mà Tư Mã Hỏa Liệt lúc còn sống liền từng nói với Tư Mã Dĩnh qua, bụi bậm thuộc về bụi bậm, đất trở về với đất, tuy rằng Tư Mã Hỏa Liệt là Giới Sư liên minh đương gia Giới Linh Sư, quanh năm bôn ba bên ngoài, từng kinh tung hoành Tứ Hải, nhưng ở sau khi hắn chết, vẫn là hy vọng có thể vinh quy quê cũ, chôn ở Tư Mã sơn trang trong mộ tổ.

Nguyên do, Tư Mã Dĩnh là thụ gia gia lúc còn sống nhờ vả, tướng đến Tư Mã Hỏa Liệt di hài, mai táng đến Tư Mã sơn trang bên trong.

“Ân, bụi bậm thuộc về bụi bậm, đất trở về với đất, dù cho lúc còn sống tung hoành bát phương, nhưng chết sau cũng cuối cùng rồi sẽ có cái nơi hội tụ, như vậy cũng tốt.” Sở Phong gật đầu, cũng có chút tán thành, Tư Mã Dĩnh tôn trọng gia gia nguyện vọng, đem di hài mai táng tại Tư Mã sơn trang.

Sau đó, Sở Phong liền cùng Tư Mã Dĩnh, tiến nhập Tư Mã sơn trang.

Tiến nhập Tư Mã sơn trang sau, Sở Phong phát hiện, Tư Mã sơn trang người, tu vi phổ biến một loại ngay cả trưởng bối cũng phần lớn đều là Võ Vương cảnh, mà ở Võ Vương đỉnh phong ít lại càng ít , còn Bán Đế cảnh cường giả khí tức, Sở Phong càng là chút nào cũng không có cảm thụ được.

Điều này nói rõ, Tư Mã sơn trang, tuy rằng xuất hiện Tư Mã Hỏa Liệt như vậy đại nhân vật, nhưng Tư Mã sơn trang tổng thể thực lực, cũng không tính cường thậm chí còn kém xa Thanh Mộc nam rừng.

Mà khi Tư Mã sơn trang người, nhìn thấy Tư Mã Dĩnh sau, nơi nào như là tiền bối nhìn thấy vãn bối, quả thực giống như là tôn tử nhìn thấy nãi nãi.

Từng cái một, a dua nịnh hót, hỏi han ân cần, được kêu là một cái nhiệt tình, được kêu là một cái quan tâm, được kêu là một cái ân cần.

Tư Mã Dĩnh, tuy rằng trong ngày thường ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, thế nhưng trở lại Tư Mã sơn trang, nàng lại có vãn bối khiêm tốn, cứ việc mọi người thoạt nhìn, đều rất sợ nàng, thế nhưng nàng đối với người nơi này, nhưng là cực kỳ khiêm tốn.

Mà Tư Mã Dĩnh sở dĩ biết cái này, Sở Phong phỏng đoán, tất nhiên là nàng gia gia lúc còn sống, đối với nàng giao phó cho cái gì.

Có một số việc, Tư Mã Hỏa Liệt khi còn sống, Tư Mã Dĩnh có thể sẽ không nghe, nhưng là đương Tư Mã Hỏa Liệt chết sau, nàng thì nhất định sẽ chiếu làm.

Trong đó, liền bao quát tôn trọng Tư Mã sơn trang người.

Thời khắc này, Tư Mã Dĩnh cùng Sở Phong, đi tới Tư Mã sơn trang một tòa chủ điện.

Chủ điện rất lớn, nhưng bây giờ nhưng là kín người hết chỗ, hầu như Tư Mã sơn trang trong có chút địa vị, có chút thực lực, đều bị gọi tới.

Ngồi ở chủ điện vị trí thủ lĩnh, là một vị tóc trắng xoá, đầy mặt nếp nhăn, lại mang vàng mang bạc, rất là chú trọng bề ngoài lão giả.

Vị lão giả này tu vi tại Cửu phẩm Võ Vương, là Tư Mã sơn trang, tu vi cao nhất một vị, mà hắn chính là Tư Mã sơn trang hôm nay trang chủ.

“Dĩnh nhi, ngươi thật vất vả trở về một chuyến, này mới vừa trở về, liền đem chúng ta kêu tới nơi này, chẳng lẽ là có chuyện tốt gì muốn tuyên bố?”

Tư Mã trang chủ cười híp mắt nhìn Tư Mã Dĩnh, tuy rằng quý vi trang chủ, nhưng là hắn đối với Tư Mã Dĩnh, cũng là vô cùng ân cần.

“Là a Dĩnh nhi, chẳng lẽ là Giới Sư liên minh, đồng ý nhượng nhà ta Cường Tử, đi tu luyện?” Một vị đại thẩm, ôm ấp một cái ** tuổi nước mũi hài hỏi.

Mà giờ này khắc này, như người như nàng cũng không ít, bên trong đại điện, thất chủy bát thiệt, đều ở đây hỏi thăm tương tự sự tình.

“Tất cả câm miệng, còn có nhường hay không Dĩnh nhi nói chuyện? Dĩnh nhi này bất chính muốn tuyên bố đây sao? Các ngươi cấp cái cái gì sức?”

Thấy thế, Tư Mã trang chủ gầm lên một tiếng, lúc này mới làm cho Tư Mã sơn trang mọi người, ngậm miệng lại.

“Dĩnh nhi, ngươi nói đi, đến tột cùng là chuyện gì tốt, từ từ nói tới, chúng ta không vội.” Quát bảo ngưng lại mọi người sau, Tư Mã trang chủ lần thứ hai hỏi, mặc dù ngoài miệng nói qua không vội, nhưng trên mặt của hắn rõ ràng là gương mặt vội vã.

Đối mặt như vậy người nhà, Tư Mã Dĩnh sắc mặt cũng khó coi, nhưng nàng vẫn là nói: “Đó cũng không phải một tin tức tốt, mà là một cái tin tức xấu, đặc biệt xấu tin tức.”

“Cái gì? Tin tức xấu? ! ! !” Nghe được này lời nói, điện bên trong mọi người tất cả xôn xao, ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi, có chút không biết làm sao.

“Gia gia ta chết.” Tư Mã Dĩnh lần thứ hai nói.

“Gì? Dĩnh nhi ngươi đùa gì thế? !”

“Chính là, Dĩnh nhi lời như vậy, ngươi cũng không thể nói lung tung.” Nghe được này lời nói, điện bên trong chi nhân phần lớn người đều là

đầy mặt giật mình, bị lại càng hoảng sợ, nhưng có một số ít người cợt nhả, cảm thấy khả năng này là một trò đùa.

“Ta Tư Mã Dĩnh, tuyệt đối sẽ không cầm gia gia mình sinh tử đùa giỡn.” Tư Mã Dĩnh, vẻ mặt thành thật nói.

“Chuyện này. . .” Này nhất khắc, cả cái đại điện, nháy mắt an yên tĩnh trở lại, những người ở chỗ này, làm như không biết nên nói cái gì, chủ điện bên trong, chết giống nhau vắng lặng, rất không tự nhiên.

“Dĩnh nhi, ngươi lời ấy thật chứ? Hỏa Liệt hắn. . . Thực sự. . .” Qua rất lâu, Tư Mã trang chủ, mới hỏi dò.

“Thiên chân vạn xác, gia gia hắn đích xác chết.” Tư Mã Dĩnh gật đầu.

“Hắn là chết như thế nào?” Tư Mã trang chủ, lần thứ hai hỏi tới.

Cập nhật thông tin chi tiết về Chu Giai Kinh Cung Tu Thoi trên website Apim.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!