Tiếng Việt    English
TUYỂN SINH

Tuyển sinh khóa học: "Một số lý thuyết chuyên sâu trong quản trị kinh doanh"

Ngày đăng: 08/10/2014 10:25:22

TUYỂN SINH KHÓA HỌC: "MỘT SỐ LÝ THUYẾT CHUYÊN SÂU TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH"

a) Vì sao nên tham gia khóa học này? Nhiều nhà nghiên cứu trẻ và nghiên cứu sinh gặp khó khăn lớn trong việc lựa chọn chủ đề, xác định câu hỏi nghiên cứu, và xây dựng khung lý thuyết. Một trong những nguyên nhân chính là vì họ chỉ mới có vấn đề thực tiễn cần nghiên cứu (ví dụ: Tái cơ cấu doanh nghiệp, hay Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực), song chưa có hiểu biết tốt về các lý thuyết có thể sử dụng làm cơ sở để xác định chủ đề và xây dựng khung lý thuyết. Trong khi đó, một nghiên cứu chuẩn mực, kể cả nghiên cứu tư vấn hay chính sách, cần có cơ sở lý thuyết định hướng.

Vậy làm thế nào để xây dựng khung hay nền móng lý thuyết? Trước hết, các nhà nghiên cứu phải hiểu rõ các trường phái lý thuyết có thể sử dụng, lựa chọn trường phái phù hợp với khung cảnh hay vấn đề thực tiễn cần nghiên cứu, từ đó xây dựng khung lý thuyết. Khóa học này góp phần hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong việc xây dựng nền tảng kiến thức của mình về một số lý thuyết thông dụng trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh, từ đó có thể xây dựng định hướng nghiên cứu phù hợp.

b) Mục tiêu của khóa học
Mục tiêu của các khóa học này là giúp học viên nắm bắt được các trường phái lý thuyết, các luận điểm khoa học, phương pháp nghiên cứu thông dụng, có nhiều khả năng áp dụng ở Việt Nam thuộc lĩnh vực quản lý, quản trị kinh doanh.
Khóa học nhằm giúp học viên định hình hướng nghiên cứu, chọn chủ đề, và bước đầu xác định các nghiên cứu thuộc chủ đề để thực hiện tổng quan nghiên cứu.Các lý thuyết này cũng trợ giúp rất nhiều cho các nhà nghiên cứu trong việc định hướng các nghiên cứu tư vấn thực tiễn.

c) Đối tượng
Đối tượng phù hợp nhất cho các khóa học này là các nhà nghiên cứu trẻ, học viên cao học, nghiên cứu sinh, hay cán bộ tư vấn kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh. Đặc biệt, khóa học rất phù hợp với học viên chuẩn bị vào các chương trình đào tạo Tiến sĩ, nghiên cứu sinh năm thứ 1, và các nhà nghiên cứu mới.

d) Phương pháp giảng dạy
Khóa học được thực hiện với sự tham gia tích cực của học viên và sự tương tác cao giữa học viên và giảng viên. Thông thường một buổi học bao gồm các hoạt động sau:
- Học viên đọc trước các nghiên cứu nổi bật liên quan tới chủ đề
- Giảng viên và học viên cùng chia sẻ những trường phái lý thuyết, luận điểm, mô hình cơ bản, và phương pháp nghiên cứu trong các công trình thuộc chủ đề
- Thảo luận về các công trình và hướng nghiên cứu mới (ở Việt Nam).

Một số hình ảnh của lớp Lý thuyết

Chuyên đề 1: PGS.TS Nguyễn Văn Thắng và các Anh Chị học viên khóa 1

e) Thời lượng

Khóa học có 8 chuyên đề. Mỗi chuyên đề được thực hiện vào 1 buổi (3 giờ). Học viên sẽ tiếp tục đọc tài liệu để tìm hiểu sâu hơn.

Thời gian học dự kiến: các ngày thứ 7 trong tháng 5/2017.

Lịch Khai giảng: 20/5/2017

f) Học phí: 3.000.000/học viên (Gồm: tài liệu khóa học)
Học viên có thể đến nộp trực tiếp tại VP hoặc chuyển khoản trước ngày 20/5/2017.

NỘI DUNG KHÓA HỌC
 

Buổi/Chuyên đề

Mô tả

Giảng viên

1.    Chuyển hóa lý thuyết thành khung nghiên cứu

Lý thuyết về công bằng từ quy trình

(Procedural justice)

Động lực (motivation) hay sự gắn kết (commitment) là những vấn đề cơ bản trong hành vi tổ chức. Có một số lý thuyết phổ biến khi nghiên cứu những vấn đề này, ví dụ Lý thuyết cam kết của Allen và Meyer (1990), lý thuyết về công bằng từ quy trình.

Các lý thuyết này có thể được áp dụng để nghiên cứu động lực làm việc, sự gắn kết, hay hành vi của nhân viên trong tổ chức, hành vi khách hàng (khiếu nại và phàn nàn, bảo hành, v.v.), hay trong quản lý công (các quyết định thanh tra, xử lý tranh chấp, khiếu nại, quản trị nhà nước, v.v.).

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

2.     Lý thuyết liên quan tới lòng tin, và marketing quan hệ

(Trust, Relationship marketing)

rong kinh doanh, quản lý, quan hệ cá nhân và lòng tin có tầm quan trọng ở mọi nền văn hóa và thể chế. Lý thuyết về lòng tin và xây dựng lòng tin nói tới cấu phần, cơ chế, tác nhân, và tác động của lòng tin.

Lý thuyết này có thể áp dụng để nghiên cứu về mối quan hệ giữa các đối tác trong kinh doanh, trong quản lý (B2B). Nó cũng có thể áp dụng để nghiên cứu về mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên trong tổ chức.

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

  3.     Lý thuyết về quản trị dựa trên nguồn lực

(Resource- based theory)

Lý thuyết này cho rằng một doanh nghiệp có thể thu được lợi thế cạnh tranh nếu doanh nghiệp thực hiện các chiến lược (tạo ra giá trị) dựa trên nguồn lực đặc biệt mà không thể thực hiện được bởi các đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm tàng của doanh nghiệp.

Lý thuyết này có thể được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giải thích (và đưa ra kiến nghị quản lý) cho sự phát triển vững mạnh và lâu bền của các tổ chức và doanh nghiệp. Ví dụ như ở môi trường kinh doanh của Việt Nam, lý thuyết này có thể giúp giải thích tại sao một số doanh nghiệp không thể phát triển bền vững trong khi một số khác lại tiếp tục tăng trưởng và ổn định dù nền kinh tế có nhiều dấu hiệu trì trệ. Và vì vậy, lý thuyết này khi được kiểm định ở môi trường kinh doanh Việt Nam có thể giúp đưa ra các kiến nghị quản lý doanh nghiệp phù hợp cho mục tiêu phát triển doanh nghiệp bền vững.

TS. Nguyễn Vũ Hùng

4.     Lý thuyết về hành vi hợp lý (theory of reasoned action - TRA)

Lý thuyết về hành vi hợp lý của Fishbein & Aizen (1975) nói tới mối quan hệ giữa niềm tin - thái độ - ý định-hành vi (beliefs-attitudes-behavioral intentions-behavior).Lý thuyết này giúp dự đoán các hành vi của người tiêu dùng.

Dựa trên lý thuyết này, các nhà nghiên cứu có thể nghiên cứu hành vi chấp nhận sản phẩm mới (new product adoption), hay dự đoán hành vi tiêu dùng xanh (green consumption),v.v.

PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

5.     Lý thuyết người đại diện

(Agency theory)

Lý thuyết người đại diện giúp giải quyết mối quan hệ giữa một bên là chủ và một bên là người đại diện trong các loại hình công việc khác nhau. Để giải quyết các vấn đề có thể xảy ra trong mối quan hệ này, hai dạng hình thức hợp đồng được sử dụng: hợp đồng theo hành vi và hợp đồng theo kết quả. Dựa trên các điều kiện khác nhau (ví dụ: thái độ với rủi ro của các bên, mục tiêu và kỳ vọng khác nhau, mức độ thông tin thông suốt,…), lý thuyết người đại diện đưa ra các giải pháp về loại hợp đồng phù hợp nhất.

Lý thuyết người đại diện được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như quản trị nhân sự, quản trị doanh nghiệp, mua bán giữa các tổ chức, phân cấp quản lý,… Về cơ bản, bất kỳ mối quan hệ nào có liên quan tới “chủ” và “đại diện” đều có thể nảy sinh các vấn đề người đại diện.

TS. Nguyễn Vũ Hùng

6.     Lý thuyết về Chủ nghĩa dân tộc trong tiêu dùng (Consumer Ethnocentrism)

 Lý thuyết về chủ nghĩa dân tộc trong tiêu dùng của Shimp& Sharma (1987) nói tới khuynh hướng của người tiêu dùng trong việc ủng hộ nền kinh tế trong nước qua việc mua hàng nội và không mua hàng ngoại nhập.

Các nhà nghiên cứu marketing có thể ứng dụng lý thuyết này trong nghiên cứu về thái độ đối với hàng ngoại và hành vi tiêu dùng ‘sính’ ngoại;nghiên cứu về thái độ đối với hàng ‘local made’ và hành vi mua/tiêu dùng hàng nội, nghiên cứu về hành vi mua thể hiện đẳng cấp, v.v.

PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

7.     Lý thuyết về quản trị tri thức

(Knowledge-based management)

Tri thức có thể coi là một nguồn lực đặc biệt. Quản trị tri thức cũng đang nổi lên là một vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững. Là một nhánh của quản trị dựa trên nguồn lực, lý thuyết về quản trị tri thức hiện đã khá phát triển và được ứng dụng ở nhiều nước.

Ở nước ta lý thuyết về quản trị tri thức có thể áp dụng để nghiên cứu nhiều vấn đề khác nhau. Các vấn đề về phát minh, chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, v.v đều có thể áp dụng góc nhìn từ quản trị tri thức. Đặc biệt lý thuyết này chưa nghiên cứu nhiều trong khu vực công.

TS. Phan Thị Thục Anh

8.     Lý thuyết thể chế và những ứng dụng trong nghiên cứu quản trị kinh doanh

(Institutional theory)

Lý thuyết thể chế nói tới tầm quan trọng của việc tuân thủ “luật chơi”, nâng cao mức “được chấp nhận” để tồn tại. Lý thuyết này có thể tiếp cận từ góc độ kinh tế học (North, 1990) hay xã hội học (Scott, 1995).

Lý thuyết này có thể áp dụng rộng rãi để nghiên cứu các “giải pháp” mà doanh nghiệp/ tổ chức ở VN sử dụng nhằm tuân thủ “luật chơi”, nâng cao mức được chấp nhận. Một số nghiên cứu về sử dụng mạng lưới xã hội, tuân thủ các thực tiễn mới, v.v. là ví dụ về các giải pháp này.

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

 Mọi chi tiết xin liên hệ:
Viện Quản lý Châu Á-Thái Bình Dương Địa chỉ: Phòng 101-102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Số TK: 26824858 tại VPBank Đồng Tâm chi nhánh Đông Đô
Điện thoại: (84) 04.36280280/5107; 6001;
Hotline: 0977701963 (Ms. Thúy); 0912375115 (Ms. Hương)
Email: apim@neu.edu.vn

 Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 101- 102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 04.36280280/5107; 6001 - Website: http://apim.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn