Tiếng Việt    English
Thạc sỹ nghiên cứu

Những câu hỏi thường gặp về Chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu Quản lý

Ngày đăng: 08/10/2014 14:18:24

1. Bản chất của chương trình Thạc sỹ Nghiên cứu Quản lý là gì?

Trả lời:

- Chương trình này thuộc ngành Quản trị Kinh doanh, được cấp bằng QTKD
- Các kiến thức cơ bản của quản trị kinh doanh học giống các chuyên ngành khác
- Chỉ có phần tự chọn học chuyên hơn về phương pháp nghiên cứu (Các chuyên ngành khác tự chọn về lĩnh vực hoặc chức năng chuyên sâu)
- Chữ NGHIÊN CỨU: Không có nghĩa là chỉ thiên về nghiên cứu về lý thuyết. Thực tế chương trình trang bị kỹ năng và phương pháp nghiên cứu để có thể ứng dụng cả trong việc ra quyết định thực tiễn quản lý.

2. Chương trình này sẽ đề cập những nội dung gì?
Trả lời:
- Chương trình học về cơ bản giống chương trình QTKD – chỉ khác các môn học chuyên ngành. Thời lượng và yêu cầu cũng tương tự.
- Các môn học chuyên ngành về PPNC không khó hơn các môn khác như học viên nghĩ (Học viên đã trúng tuyển – thi qua môn Toán - là hoàn toàn học tốt). Trái lại, khoa học sẽ trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng hoàn thành chương trình môn học.
- Học viên của mọi chương trình Thạc sỹ đều phải làm Luận văn. Luận văn thực chất là dự án nghiên cứu. Chương trình này dạy nhiều hơn về phương pháp nghiên cứu nên sẽ thuận lợi hơn cho việc làm luận văn.

3. Địa chỉ làm việc sau khi tốt nghiệp chương trình thạc sỹ Nghiên cứu Quản lý?

Trả lời:

Học viên tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ Nghiên cứu Quản lý có thể công tác tốt tại các vị trí công việc và cơ quan, tổ chức sau:
- Giảng viên các trường Đại học và Cao đẳng
- Cán bộ nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu về kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh
- Các công ty tư vấn
- Cán bộ quản lý cấp cao, marketing, tổ chức và nhân sự, quan hệ quốc tế
- Cán bộ chương trình ở các tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ, các dự án nâng cao năng lực
- Cán bộ thuộc các vị trí quản lý ở các tổ chức, doanh nghiệp
 
4. Các vấn đề liên quan tới hình thức tuyển sinh và Đào tạo?
Trả lời:
- Thời gian tuyển sinh và đào tạo được tiến hành theo kế hoạch tuyển sinh và đào tạo Sau đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;
- Các môn học chuyển đổi, thời gian học ôn thi, nộp hồ sơ đăng ký dự thi… được thực hiện theo đúng quy định tuyển sinh và đào tạo của Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;
- Chương trình chủ yếu được dạy ngoài giờ hành chính (buổi tối và cuối tuần;
- Tổ chức giảng dạy do Viện Quản lý Châu Á - Thái Bình Dương phụ trách.


5. Mục tiêu khoá học thạc sỹ Nghiên cứu Quản lý là gì?

Trả lời:
- Giúp nâng cao năng lực nghiên cứu quản lý trong lĩnh vực QTKD thông qua việc trang bị kiến thức cơ bản của chuyên ngành;
- Cho phép người học nghiên cứu, xây dựng và phát triển các tình huống quản lý trong ngành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, doanh nghiệp, cũng như việc hình thành phong cách quản lý của tổ chức;
- Cung cấp cho học viên các lý thuyết chuyên sâu về quản lý, phương pháp và công cụ nghiên cứu.


6. Thạc sỹ Nghiên cứu Quản lý khác gì với MBA truyền thống?
Trả lời:

Chương trình MBA truyền thống chú trọng vào việc ứng dụng các lý thuyết quản lý vào thực tiễn. Trong khi đó, chương trình Thạc sỹ Nghiên cứu Quản lý cung cấp nền tảng lý thuyết cao hơn để giúp học viên có thể thực hiện những nghiên cứu có chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý chuyên sâu cho vận dụng sáng tạo hoặc phát triển các lý thuyết quản lý phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, doanh nghiệp, hình thành phong cách quản lý của tổ chức.


7. Đối tượng phù hợp nhất của chương trình là những ai?
Trả lời:

- Đối tượng sinh viên mới tốt nghiệp, cán bộ đang làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng đủ yêu cầu vào học các chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân;
- Vì chương trình trang bị các kiến thức cơ bản về QTKD – các cán bộ quản lý ở mọi tổ chức đều có thể tham gia và sử dụng kiến thức sau khi tốt nghiệp.
i. Phần phương pháp nghiên cứu được giảng dạy ở các môn chuyên ngành nên Giảng viên đại học, cán bộ Tư vấn, Chương trình dự án, các tổ chức Phi chính phủ có phù hợp hơn;
ii. Đặc biệt, học viên có kế hoạch tiếp tục học Tiến sỹ sẽ có nhiều lợi ích khi tham gia chương trình này.

 Trang chủ | Tin tức | Thông báo | Lịch tuần | Tuyển sinh | Hợp tác |

VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Phòng 101- 102, Nhà 14, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Hà Nội.
Điện thoại: (84) 04.36280280/5107; 6001 - Website: http://apim.edu.vn - Email: apim@neu.edu.vn